صندوق حمایت وکلای دادگستری صندوق حمایت وکلای دادگستری
دستورکار جلسه مجمع عمومی
مورخ ١٣٩٨/٠٤/٢٧
هم اندیشی
صندوق حمایت وکلای دادگستری
صدور فیشهای حق بیمه سال
١٣٩٨
قابل توجه همکاران گرامی
-
قابل توجه همکاران محترم
صندوق حمایت وکلای دادگستری در ایام نوروز تا پایان ١٦ فروردین ماه ١٣٩٨ تعطیل میباشد
نامه و فرم اطلاعات مربوط به سوابق گذشته
قابل توجه وکلای دادگستری متقاضی انتقال سوابق
بیمه تکمیلی
ثبت نام بیمه تکمیلی
پورتال خدمات مستمری بگیران
پورتال خدمات مستمری بگیران
دستورکار جلسه مجمع عمومی
دستورکار جلسه مجمع عمومی تاریخ ١٣٩٧/٠٤/٢٧
ساعت کاری صندوق حمایت وکلا
ساعت کاری صندوق حمایت وکلا در روز ٢٧ تیرماه