صندوق حمایت وکلای دادگستری صندوق حمایت وکلای دادگستری
بیمه تکمیلی
ثبت نام بیمه تکمیلی
پورتال خدمات مستمری بگیران
پورتال خدمات مستمری بگیران
دستورکار جلسه مجمع عمومی
دستورکار جلسه مجمع عمومی تاریخ ١٣٩٧/٠٤/٢٧
ساعت کاری صندوق حمایت وکلا
ساعت کاری صندوق حمایت وکلا در روز ٢٧ تیرماه
ثبت نام الکترونیکی کارآموزان جدید کانون مرکز
ثبت نام الکترونیکی کارآموزان جدید کانون مرکز آغاز شد
مکاتبات انجام گرفته در خصوص افزایش مستمری های سال ١٣٩٧
-
فیشهای حق بیمه سال ١٣٩٧ صادر شد
جهت دریافت و پرداخت فیش میتوانید به پرتال شخصی مراجعه فرمایید
قابل توجه همکاران محترم
صندوق حمایت وکلای دادگستری در ایام نوروز تا پایان ١٣ فروردین ماه ١٣٩٧ تعطیل میباشد.
دستور کار مجمع عمومی عادی مورخ ١٣٩٦/١١/٢٦
مجمع عمومی عادی صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری روز پنجشنبه مورخ ١٣٩٦/١١/٢٦ با حضور نمایندگان کانون های وکلای دادگستری ایران و نمایندگان دولت برگزار می شود.
قابل توجه وکلا و کارآموزان گرامی ، ثبت نام بیمه تکمیلی از ١٥ آذر تا ١٥ دیماه
صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری و شرکت بیمه سامان ، قرارداد بیمه گروهی مازاد درمان منعقد نمودند