صندوق حمایت وکلای دادگستری صندوق حمایت وکلای دادگستری
اطلاعیه
ساعات کاری
تصویر قرارداد
بیمه تکمیلی
جدول افزایش
حقوق مستمری بگیران
اعلام تعطیلی صندوق
در تاریخ ١٣٩٨/٠٦/٢٠
ثبت نام بیمه تکمیلی درمان
طرح تامین وکلا
دستورکار جلسه مجمع عمومی
مورخ ١٣٩٨/٠٤/٢٧
هم اندیشی
صندوق حمایت وکلای دادگستری
صدور فیشهای حق بیمه سال
١٣٩٨
قابل توجه همکاران گرامی
-
قابل توجه همکاران محترم
صندوق حمایت وکلای دادگستری در ایام نوروز تا پایان ١٦ فروردین ماه ١٣٩٨ تعطیل میباشد
نامه و فرم اطلاعات مربوط به سوابق گذشته
قابل توجه وکلای دادگستری متقاضی انتقال سوابق