صندوق حمایت وکلای دادگستری صندوق حمایت وکلای دادگستری
تسلیت
-
اطلاعیه تکمیلی
در خصوص ثبت نام بیمه سلامت
برگزاری جلسه
مجمع عمومی صندوق حمایت وکلا
اطلاعیه
ثبت نام بیمه پایه سلامت
اطلاعیه
تعطیلی صندوق حمایت وکلا در روز شنبه مورخ ١٤٠٢/١١/٢١
مجمع عمومی
صندوق حمایت وکلای دادگستری
سالروز
میلاد حضرت علی (ع) و روز پدر گرامی باد
اطلاعیه
محل اخذ وام کارآموزان وکالت کانون مرکز
اطلاعیه
تعطیلی صندوق حمایت وکلای دادگستری
اطلاعیه
پرداخت حق بیمه کارآموزان ١٤٠٠
ثبت نام الکترونیکی
بیمه تکمیلی درمان (آذر ماه ١٤٠٢)