صندوق حمایت وکلای دادگستری صندوق حمایت وکلای دادگستری
اطلاعیه
پرداخت حق بیمه کارآموزان ١٤٠٠
ثبت نام الکترونیکی
بیمه تکمیلی درمان (آذر ماه ١٤٠٢)
اطلاعیه
تسهیلات کارآموزان گرامی
اطلاعیه
اعطای تسهیلات به وکلای محترم
تشکیل جلسه
مجمع عمومی صندوق حمایت وکلای دادگستری
اطلاعیه
تعطیلی صندوق حمایت وکلای دادگستری
اطلاعیه
برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صندوق حمایت وکلا
اطلاعیه
در خصوص کارآموزان محترم سال ١٤٠٠
برگزاری جلسه صندوق حمایت و بانک ملی
در خصوص تسهیلات وکلای دادگستری
اطلاعیه
تصمبم هیئت مدیره در خصوص حق بیمه کارآموزان وکالت
اطلاعیه
تعطیلی در سراسر کشور