صورتجلسه مجمع عمومی صندوق حمایت وکلای دادگستری مورخ ٢٢/٠٤/١٣٩٦

جلسه مجمع عمومی صندوق حمایت وکلای دادگستری از ساعت ٩:٣٠ بامداد روز پنج شنبه مورخ ٢٢/٠٤/١٣٩٦ به استناد مواد ٨،٧،٦،٥ اساسنامه با حضور کلیه اعضاء مجمع صندوق به ریاست جناب آقای دکتر حسین آبادی ریاست کانون وکلای مرکز رئیس مجمع عمومی تشکیل و آقایان مهدی عامری و سیدابوالفضل شهاب رضوی به عنوان ناظر و ابراهیم جلالیان به عنوان منشی جلسه انتخاب و جلسه رسمیت یافت .

ابتدا مدیرعامل محترم صندوق جناب آقای بیژن صدیق از عملکرد صندوق و اقدامات قانونی انجام شده در صندوق با توجه به قانون فعلی و اساسنامه صندوق توضیحاتی را مرقوم نمودند و اظهار نمودند مهمترین مسئله مربوط به مالیات هایی است که ادارات مالیاتی از صندوق مطالبه می کنند . سالیانه حدود ٤ یا ٥/٤  میلیارد تومان اداره مالیاتی از صندوق مطالبه می کند و نتیجه ای که گرفته شده این است که گاهی دولت به صندوق بدهکار شده است . بیشترین مالیاتی که باید تعلق می گرفت مالیات تکلیفی کارکنان است. سپس جناب آقای مسعود آل آقا سرپرست امور مالی و درآمد مشاور مالیاتی صندوق اظهار نمودند که حساب ها بر اساس استانداردهای موجود می باشد . مشکل اساسی در امور مالیاتی این بود که مسئولین مالیاتی شناختی از صندوق حمایت نداشتند.برای سال ١٣٩٤ با شناختی که از صندوق ایجاد شد برگ تشخیص ها به تفکیک درخصوص عملکرد ، حقوق و دستمزد و مالیات تکلیفی بود که برای مالیات عملکرد حدود ٦ میلیون تومان و مالیات حقوق حدود هشتصد هزار تومان و مالیات تکلیفی یک میلیون و دویست هزار تومان بود . برای سالهای ١٣٩٣ تا ١٣٩٠ مشکلات مالیاتی وجود داشت در سال ١٣٩١ حدود ٤ میلیارد تومان برگ تشخیص پیرامون عملکرد صندوق صادر شد که حتی صندوق طلبکار شد . در رابطه با سال ١٣٩٢ مالیات عملکرد به ٤٢٠ میلیون تومان رسانده شده است و آن هم بواسطه واریزی های نامشخص بود و در کمیسیون حل اختلاف مالیاتی مطرح و اعضاء کمیسیون قانع شده و قرار رسیدگی مجدد صادر گردید . در رابطه با سال ١٣٩٣ در رابطه با مالیات حقوق ، منتفی شد و ١٩٩ میلیون تومان بابت مالیات عملکرد است که با اقداماتی که انجام شده در حال پیگیری هستیم .

بعد از گزارش مذکور بازرس محترم صندوق جناب سپهری اظهار داشتند با توجه به گزارش ارائه شده که به سمع و نظر اعضاء محترم صندوق (اعضاء مجمع) رسیده است ، عملکرد صندوق مطلوب بنظر می رسد و مواردی قابل ذکر بوده که در گزارش منعکس شده است از جمله چکی است که یکی از همکاران صادر کرده و کارسازی نشده است . پیشنهاد می شود که از خدمات یک فرد متخصص در امور مالی در صندوق استفاده شود . در گزارش اشاره ای به بدهی های کانونها شده است و نموداری که تهیه شده نتیجه بدهکاری کانونها می باشد . همچنین پیرامون تغییر آیین نامه که مصوب مجمع بوده ، هیأت مدیره صندوق اقداماتی کرده اند و در این لحظه جناب صدیق توضیحاتی راجع به این موضوع ارائه دادند و پیگیریهای بعمل آمده از طریق وزارت دادگستری را توضیح دادند . جناب سپهری در ادامه اظهارات خود پیرامون خرید زمین و مطالب دیگر معنون در گزارش خود توضیحاتی دادند و در خاتمه از هیأت مدیره و مشاور مالی صندوق تشکر کردند و ادامه دادند که متأسفانه در قانون تنقیح مالیاتی که در تاریخ ٠٩/٠٣/١٣٩٦ در روزنامه رسمی منتشر شده است معافیت مالیاتی صندوق حمایت از بین رفته است و موضوع بسیار مهمی است و باید کارگروهی تشکیل شود تا بطریق تخصصی این موضوع پیگیری شود .با توجه به اینکه در آینده تقاضای بازنشستگی وکلا بیشتر خواهد شد ، پیشنهاد می شود که صندوق اکچوئری شود تا صندوق در آینده دچار مشکل نشود .همچنین پیشنهاد می شود کارگروهی تشکیل شود تا بطور مستمر مقررات صندوق بررسی و پیشنهاد تغییر آنها به مبادی ذیربط اعلام شود و نیز پیشنهاد نمودند که برای انتخابات هیئت مدیره و بازرسان صندوق مقرراتی تنظیم شود .

نماینده محترم کانون فارس اظهار داشتند که صندوق با دو مشکل اساسی مواجه است یکی تقاضای بازنشستگی همکاران است و دیگری بازنشستگانی است که به جرگه وکلا می پیوندند .

جناب اسلامی نماینده کانون اصفهان اظهار داشتند سؤالی دارم که آیا صندوق تاکنون مالیاتی پرداخت کرده است یا خیر ؟ و سؤال دوم مبنای تعیین مالیات چه بوده است ؟ آقای آل آقا اظهار نمودند در رابطه با مالیات عملکرد تاکنون مالیاتی پرداخت نکردیم و دلیل آن هم شناخت اداره مالیات از نحوه عملکرد صندوق بود و یک پرونده هم در کمیسیون حل اختلاف مالیاتی داریم .

جناب رنجبر نماینده کانون اردبیل اظهار داشتند لازم است بازرس محترم اظهارنظر بفرمایند که تراز مالی قبول است یا رد و گزارش کلی است و در بند یک گزارش خود بررسی ها را مبنای اقدامات آقای کارشناس آقای آل آقا را ملاک قرار دادند و بازرس محترم پاسخ دهند که مبنای گزارش خود نظریه کارشناس است یا خودشان بررسی نموده اند ؟ بازرس محترم اظهار نمودند بخش عمده و اصلی براساس بررسی های آقای آل آقا بوده و ایشان به صورت مستقل عمل خواهد نمود و خودم هم مواردی را بررسی نموده ام و مشکل خاصی مشاهده نکردم و می شد که کارشناس رسمی دیگری استخدام کرد و هزینه اضافی بود .

 نماینده محترم کانون گیلان اظهار نمودند که در صفحه ٣ گزارش بازرس به گزارش های قبلی اشاره نموده اند و سؤال دوم اینکه صرف مطرح کردن کلیات مشکل را حل نمی کند در صفحه ٢ گزارش در مورد یک دوم تمبر اظهار نموده اند که باید راهکاری پیش بینی شود و در این رابطه بازرس پاسخگو باشند. جناب بازرس اظهار داشتند که در مجامع قبلی بنده در گزارشات خود به مسائل کلی پرداخته ام از جمله اصلاح اساسنامه و نحوه پرداخت وام و غیرو و ارائه گزارش مجدد در مورد آنها ضرورتی ندارد. در مورد یک دوم حق تمبر می توان با نصب دستگاه کارتخوان مشکل را حل کرد.

 آقای عزیزی از کانون کرمانشاه اظهار نمودند که سه فقره چکی که در گزارش آمده را شفاف سازی نمایند و در مورد اصلاح آئین نامه توضیح دهند که نحوه آن چگونه بوده است.

 نماینده محترم کانون قزوین اظهار داشتند در مورد دو فقره چکی که در سال ٩٤ برگشت شده اصولاً در رابطه با چه چیزی دریافت شده است. جناب صدیق در پاسخ اظهار نمودند که وکیلی که حدود هجده میلیارد حق الوکاله دریافت کرده بود، حق صندوق را بصورت نقدی و بصورت چک بود. بازپرسی که با پرونده وکیل رسیدگی می کرد دستور جلوگیری از پرداخت چکها صادر کرد و صندوق مکاتبات عدیده ای با بازپرس انجام گرفت و تقاضای رفع انسداد نمودیم ولیکن پرونده کیفری در حال بررسی است. و اما در مورد اصلاح آئین نامه در جلسه قبل پیشنهادهایی شد و مورد تصویب قرار گرفت و قرار شد تا اصلاح آئین نامه از طریق وزارت دادگستری پیگیری شود.

نماینده کانون کرمانشاه اظهار نمودند مواد پیشنهادی اصلاحی آئین نامه به کانون ها ارسال نشده است. نماینده محترم کانون مرکز آقای کامیار اظهار داشتند که افزایش میزان پرداختی به چه صورت بوده است ناشی از افزایش مستمری بوده یا افزایش بازنشستگان، و سؤال دوم اجرای مقرراتی است که چهل درصد منابع صندوق را به عنوان وام در اختیار وکلا قرار می دهد و سؤال سوم اینکه آیا اکچوئری با پرداخت هزینه گزاف از سوی صندوق نتیجه ای داشته است. سؤال دیگر اختلاف درآمد پیشنهادی هیأت مدیره با درآمد محقق ناشی از چیست؟ مدیرعامل محترم صندوق اظهار داشتند افزایش میزان پرداختی هم ناشی از افزایش مستمری وکلاست و هم ناشی از افزایش تعداد بازنشستگان می باشد. اگر توصیه های پیشنهادی اکچوئری را اعمال کنیم مشکلی در روند صندوق ایجاد نخواهد شد اما اگر توصیه های صندوق عملی شود ( توصیه های سیاستی اکچوئری) صندوق و حیات آن استمرار خواهد شد.

 بازرس صندوق اظهار داشتند در مورد اکچوئری باید بگویم که سن بازنشستگی باید افزایش یابد که مستلزم تغییر کانون است نماینده محترم کانون چهارمحال اظهار داشتند ماده ٣ مورد سؤال است و مقررات آن انجام نشده است و منظور درخصوص معافیت مالیاتی بوده که به موجب قانون جدید نسخ شده است.

 بازرس علی البدل صندوق جناب سنجر فخری اظهار نمودند مشکلی در نسخ ماده ٣  قانون تشکیل صندوق حمایت وجود ندارد زیرا بر اساس قانون مالیاتها سپرده های بانکی مشمول مالیات نمی شوند و نیز حق عضویت هم مشمول مالیات نمی شوند و صندوق درآمدهایش از همین انواع است.

 نماینده محترم کانون گلستان اظهار نمودند که وکلای جوان ما گرفتار هستند و صندوق نمی تواند چهل درصد منابع را وام دهد ولی پیشنهاد می کنم که چهار درصد از منابع خود را وام دهید و این وام می تواند مشکلات بسیاری را حل نماید.

 نماینده محترم کانون و وکلای البرز اظهار نمودند که ماده ٣، امتیازی را قانون گذار به صندوق داده بود و به موجب قانون جدید این امتیاز از صندوق گرفته شد. ایرادی که بعضی از همکاران از هیأت مدیره داشتند این است که هیأت مدیره ٥ مورد از مصوبات مجمع را انجام نداده است و بازرس در گزارش خود آورده است یکی در مورد اصلاح اساسنامه است دوم در مورد تشکیل کارگروه برنامه و بودجه سوم درخصوص بررسیهای لازم در خرید ملک در تهران چهارم بکارگیری مشاوران حرفه ای و متبحر و پنجم تشکیل سه ماهه جلسات صندوق.

 جناب مدیر عامل صندوق اظهار نمودند در مورد اصلاح اساسنامه، اسناسنامه اصلاحی را به هیأت امنای صندوق ها ارائه دادیم و چندین مکاتبه صورت گرفته و مراجعات حضوری به مراجع مربوطه داشته ایم. در مورد کار گروه برنامه و بودجه کاری که توانستیم انجام دهیم این بود که جناب آقای آل آقا پذیرفته اند که کارهایی را انجام دهند. در مورد خرید ملک در تهران با توجه به بررسی های صورت گرفته اقدام خاصی انجام نشده است و درصدد بودیم که از طریق جناب شجاعی و از سازمان مسکن زمین خریداری شود و در حال پیگیری هستیم. در مورد بکارگیری مشاوران حرفه ای باید بگویم که هزینه این مشاوران بالا است و نیاز به مصوبه مجمع عمومی دارد. در مورد تشکیل جلسات سه ماهه، کانون مرکز و رئیس مجمع هر وقت اراده کنند هیأت مدیره آن را تشکیل می دهد و هیأت مدیره مکلف به برگزاری مجمع عمومی عادی است و تاکنون هیأت مدیره در این خصوص کوتاهی نکرده است.

جناب آقای دکتر حسین آبادی اظهار نمودند که یک جلسه فوق العاده تاکنون تشکیل شده است و اگر کانون ها پیشنهادهایی داشتند می توانند آنها را به هیأت مدیره ارائه دهند و اگر دستور جلسات و پیشنهادات به حد کافی باشد، جلسات برگزار خواهد شد.

 نماینده محترم کانون خوزستان اظهار نمودند که بدهکاری کانون مرکز به صندوق یک سوم تمام کانون ها دیگر است صورت مالی صندوق مثل شرکت های دیگر نیست و بصورت گزارش است که چقدر حساب داریم و چقدر سود داریم و چند ابهام وجود داشت یکی در صفحه ٧٨ ( بند ٢٢) می باشد. اینکه درآمدها رشد داشته است درصد رشد هزینه ها را اعلام کنند دوم ،کارشناس مربوطه در مورد مالیات حقوق و دستمزد مواردی را گفتند آیا این مالیات مربوط به کارکنان است اگر چنین باشد باید از حقوق کارکنان کم شود و به اداره مالیات پرداخت شود . در صفحه ٦٦ بند ٢/٩ پرداختی حساب بستانکاران پرداختی به تأمین اجتماعی است این موضوع را توضیح دهید.

 مدیرعامل صندوق اظهار داشتند که درصد رشد هزینه ها در صفحه ٧٣ آمده است بین سال ٩٤و٩٥ از جمله حقوق و دستمزد و هزینه های اداری رقم ذکر شده است و می توان درصد آن را به راحتی بدست آورد . در مورد مالیات دستمزد کارکنان آقای آل آقا توضیحاتی را ارائه دادند که این مالیات ها از حقوق کارکنان کسر شده است و در مورد سؤال سوم اظهار نمودند که چون کارکنان بیمه شده تامین اجتماعی هستند ٧ درصد حق بیمه از کارکنان و ٢٣ درصد حق بیمه را صندوق باید پرداخت کند و آن بستانکاری مربوط به ٧ درصد است .

جناب آقای حبیب نژاد پیرامون وام پرداختی به وکلا اعلام نمودند که صندوق از اعتبار خود در بانک ملی استفاده نموده و بدون اینکه از منابع مالی خود استفاده کند وام به وکلا پرداخت می شود.

نماینده محترم دولت اظهار داشتند که حسابرسی صندوق می بایست توسط مؤسسات حسابرسی معتبر انجام شود و این موضوع در ماده ٢٧٢ قانون مالیاتهای مستقیم آمده است و اما درخصوص اصلاح اساسنامه باید یک کارگروهی از دولت و کانون ها تشکیل شود و ساختارهای اساسی در آن لحاظ شود و صورت های مالی مشاهده شده و جای تشکر و قدردانی از صندوق وجود دارد و در مقایسه با صندوقهای دیگر صندوق حمایت یک صندوق موفق می باشد .ما اصرار داریم که گزارش بازرس براساس استاندارد ٢٧ انجام شود و اگر هزینه ای هم در این خصوص صورت گیرد ،هزینه هدر نرفته است.

 با توجه به مطالب مذکور دستور جلسه (دستور اول) مبنی بر بررسی و تصویب ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به اسفندماه سال ٩٥ به رأی گذاشته شد و اکثریت قریب به اتفاق ترازنامه و صورتهای مالی مذکور را تصویب نمودند.

دستور دوم جلسه مجمع عمومی انتخاب اعضا هیئت مدیره صندوق و دستور سوم جلسه انتخاب بازرس قانونی صندوق می باشد . انتخابات اعضاء هیئت مدیره و بازرس بصورت مخفی و جمعی انجام شد و پس از شمارش آراء کاندیداها میزان و تعداد آراء آنان بدین شرح می باشد:

١- آقای ایرج افتخاری ١٥ رأی ٢- آقای رضا آشوری ٣ رأی ٣- آقای سیداسمعیل نوری صفر رأی ٤- آقای سنجر فخری ١٩ رأی ٥- آقای کامبیز زندیه١٦ رأی ٦- خانم بهناز عوض فرد صفر رأی ٧- آقای کریم حبیب نژاد بهتاش ١٧ رأی ٨- آقای شاپور منوچهری ١١ رأی ٩- آقای سیدمحمدرضا بنی صدر ١٠ رأی ١٠- آقای التفات سنایی ٥ رأی ١١- خانم مریم کیان ارثی ٧ رأی ١٢- آقای آرش کیخسروی ٢٢ رأی ١٣- خانم مریم مشفق صفر رأی ١٤- آقای عبداله خاتمی فر ١ رأی ١٥- آقای پرویز کیهانی ١ رأی ، بنابراین آقایان آرش کیخسروی و سنجر فخری و کریم حبیب نژاد بهتاش بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان کامبیز زندیه و ایرج افتخاری به عنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره انتخاب شدند .

میزان آراء کاندیداهای بازرسی بدین شرح می باشد ١- آقای کیومرث سپهری ١٧ رأی ٢- آقای امیر سالار داودی ٣ رأی ٣- آقای عزیز رنجبر ٨ رأی ٤-  آقای حمید عزیزی ١١ رأی ٥- آقای صادق ریاضی ١٠ رأی .بنابراین آقای کیومرث سپهری بعنوان بازرس اصلی صندوق حمایت و آقای حمید عزیزی به عنوان بازرسی علی البدل صندوق انتخاب شدند .

هیئت مدیره صندوق پیشنهاد نمودند حسب سنوات قبل یک ماه حقوق به عنوان پاداش به کارکنان صندوق پرداخت شود ،مجمع عمومی با اکثریت پرداخت پاداش مذکور را مورد تصویب قرارداد .

جلسه با حضور کلیه اعضاء تشکیل گردید و در ساعت ١٣ پس از اتخاذ تصمیمات مذکور خاتمه یافت و اعضاء حاضر ذیل تمامی صورتجلسات را امضاء نمودند .