صورتجلسه مجمع عمومی صندوق حمایت وکلای دادگستری مورخ ٢٨/١١/١٣٩٥

جلسه مجمع عمومی عادی صندوق حمایت وکلای دادگستری از ساعت ٩:٣٠ بامداد روز پنج شنبه مورخ ٢٨/١١/١٣٩٥ به استناد مواد ٨،٧،٦،٥ اساسنامه با حضور کلیه اعضاء مجمع صندوق به ریاست جناب آقای دکتر حسین آبادی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و رئیس مجمع عمومی تشکیل و آقایان مهدی عامری و رضا زاده به عنوان ناظر و ابراهیم جلالیان به عنوان منشی جلسه انتخاب و جلسه رسمیت یافت .

دستور جلسه ارائه و بررسی بودجه برای عملکرد سال ١٣٩٦ و سایر موارد پیشنهادی می باشد.

در ابتدا جناب آقای رضازاده از کانون البرز درخصوص استخدام کارمندان جدید و با وجود اجرای اتوماسیون در صندوق مخالفت نمودند و نیز در این خصوص نماینده محترم کانون فارس با ایراد آقای رضا زاده مبنی بر استخدام کارمند برای صندوق در محل کانونهای وکلا مخالفت نمودند. جناب آقای صدیق مدیر عامل محترم صندوق در این خصوص توضیح دادند و اظهار داشتند در مجامع عمومی قبلی استخدام کارمند برای حضور در کانون ها و پیگیری مطالبات صندوق و رتق و فنق امور وکلا در امور صندوق حمایت مورد تصویب قرار گرفته است و صندوق در راستای مصوبات مجمع عمومی عمل می نماید.

جناب آقای کامیار از کانون مرکز بیان نمودند که پیش بینی بودجه از سنوات قبل بدین صورت بوده که درآمد صندوق کمتر پیش بینی می شد ولی پس از پایان سال چند برابر درآمد پیش بینی تحقق می یابد. در همین گزارش پیش رو نیز ٢٥ درصد درآمد سال گذشته بیشتر محقق شده است. جناب صدیق در این رابطه اظهار نمودند درآمدهایی وجود دارد که قابل پیش بینی نمی باشد و مثال هایی در این خصوص بیان نمودند.

نماینده محترم وزارت تعاون و کار و امور اجتماعی جناب آقای باقری دو پیشنهاد ارائه دادند یکی اینکه در بودجه نویسی می باید دو موضوع برنامه و بودجه لحاظ شود و بودجه باید در کار گروه تخصصی بررسی شود و گزارش کاملی از بودجه ارائه شود و این گزارش در اختیار مرجع تصمیم گیری قرار گیرد و پس از بررسی در خصوص آن تصمیم اتخاذ شود و دوم اینکه گزارش تفریغ بودجه باید ارائه و بررسی شود. پیشنهاد جناب باقری در این جلسه به رأی گذاشته شد و با اکثریت، مورد تصویب قرار گرفت و هیأت مدیره مکلف است تا با تشکیل کار گروه تخصصی نسبت به تنظیم برنامه و بودجه اقدام نماید و در سال آتی نسبت به تفریغ بودجه اقدام شود و نتیجه را به مجمع ارائه نمایند.

 جناب آقای سپهری بازرس محترم صندوق حمایت ، پیرامون بحث تحقق درآمدهای پیش بینی نشده بیاناتی فرمودند و درخصوص گزارش خود توضیحی ارائه دادند و راجع به مبلغ سیصد میلیون تومان که بابت هزینه تعمیرات اساسی و نگهداری ساختمان مورد سؤال است. جناب صدیق پیرامون این موضوع توضیحاتی ارائه دادند و اظهار داشتند چون ساختمان صندوق در ابتدا مسکونی بوده و پس از آن تغییر کاربری داده است و شهرداری بابت زیرزمین و اتاق سرایداری ایراداتی گرفتند و گفتند که باید زیرزمین به حالت اولیه برگردد و اتاق سرایداری باید تخریب شود و با توجه به اخذ نظر کارشناسی برای تبدیل و تخریب این دو مکان مبلغ سیصد میلیون تومان پیش بینی شده است.

جناب آقای ریاضی از کانون گلستان پیشنهاد نمودند که درخصوص سازمان اداری صندوق این موضوع توسط کارشناسان مربوطه بررسی شود و استخدام ها گزینشی نباشد و بهترین ها استخدام شوند. جناب صدیق مدیر عامل محترم صندوق در پاسخ بیان نمودند که تمام آئین نامه ها و چارت سازمانی صندوق در سالهای قبل به تصویب مجمع عمومی رسیده است و برجسته ترین پرسنل جهت اداره صندوق استخدام شده اند و کسانی که استخدام می شوند باید ابتدایی ترین اعمالشان در هیأت مدیره مطرح شود.

نماینده محترم کانون فارس اظهار نمودند که کارمندان صندوق در کانونها می بایست به وظایف خود عمل کنند زیرا اگر بنا باشد که کارمند صندوق در امور کانونهای وکلا به کار گرفته شود سه تالی فاسد دارد. ١- استقلال صندوق از بین خواهد رفت ٢- تداخل وظایف بوجود می آید ٣-آینده نگری باید صورت گیرد زیرا وکلا هر روز بیشتر می شوند و نیاز به کارمند مستقل وجود خواهد داشت .

جناب سپهری بازرس محترم صندوق پیشنهاد اصلاح بندهای ٥ و ٦ فصل اول درآمدهای وصولی ٢٠ درصد نسبت به رقم جمع درآمدهای وصول و برآوردی سال ١٣٩٥ افزایش یابد.این موضوع به رأی گذاشته شد و با اکثریت این موضوع تصویب شد و هیأت مدیره موظف است این موضوع را در بودجه عمل نماید.

بودجه پیشنهادی توسط هیأت مدیره با اصلاح بوجود آمده با اکثریت آرای حضار در مجمع به تصویب رسید. پس از تصویب بودجه مجمع وارد سایر موارد پیشنهادی گردید.

پیشنهادهای صندوق به شرح ذیل مطرح و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

 الف ـ مصوب گردید چنانچه در سال ١٣٩٦ صندوق بیش از درآمد مصوب آن سال را وصول نماید هیأت مدیره صندوق میتواند بنا به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره حداکثر تا ٥/١ درصد مازاد وصولی ( یک دوم سه درصد ) را به تأمین اعتبار هزینه های پیش بینی نشده و افزایش اعتبارات در زیر مجموعه های سر فصل های مذکور هزینه و بر آن مبنا اقدام نماید.

ب ـ مصوب گردید از محل صرفه جوئی هزینه ها دو فقره وام حداکثر یک میلیارد ريال با بازپرداخت ده سال در هر سال برای واجدین شرایط ( دارای سابقه بیش از ده سال و خدمات ارزنده به صندوق ) به تشخیص هیأت مدیره جهت خرید مسکن با کارمزد و شرایط مناسب پرداخت گردد. ( شایان ذکر است که در سال قبل نیز مصوب گردیده است)

ج ـ مصوب گردید به پاس خدمات ارزنده و همکاریهای صمیمانه که توسط کارکنان صندوق در تهران و شهرستانها صورت پذیرفته معادل یک ماه حقوق و مزایا به عنوان پاداش به آنها پرداخت گردد.

د ـ بازماندگان مرحوم غلامعلی سبحانی فرد و مرحوم رضا راهب و مرحوم سعید پارسی درخواستی به صندوق تقدیم و اعلام داشتند مستمری آنها با پرداخت حق بیمه معوقه به نرخ روز با احتساب جرایم پرداخت شود در این خصوص جناب صدیق مدیر عامل صندوق توضیحاتی ارائه نمودند و در نهایت مجمع به اتفاق آراء تصویب کرد مستمری آنها پرداخت شود.

هـ  ـ با پیشنهاد ایجاد سه پست که ضرورت آن مورد تصویب هیأت مدیره قرار گرفته به ترتیب ١- مدیریت خدمات اداری یا مدیر داخلی ٢- رئیس واحد مستمریها ٣- واحد انفورماتیک، مورد تصویب قرار گرفت.

و ـ پیشنهاد افزایش حقوق همکاران بازنشسته که حداقل دارای سی سال سابقه پرداخت حق بیمه می باشند به هیأت وزیران مورد تصویب قرار گرفت

 ز ـ تصویب گردید مبلغ وام پرداختی به مستمری بگیران از مبلغ ده میلیون ريال به بیست میلیون ريال افزایش یابد.

ح ـ تصویب گردید مبلغ دو میلیارد ريال جهت پرداخت کمک بلاعوض به وکلایی که نیازمند مساعدت و کمک می باشند و موضوع نیازمندی آنان را هیأت مدیره تشخیص دهد، در اختیار هیأت مدیره قرار گیرد. هیأت مدیره می تواند حداکثر تا مبلغ یکصد میلیون ريال به وکلای واجد شرایط پرداخت نماید.

ط ـ آقای صدیق مدیر عامل صندوق درخصوص اساسنامه اظهار داشتند اساسنامه پیشنهادی جهت تصویب به هیأت امنای وزارت تعاون و کار و امور اجتماعی ارسال شده است.

ی ـ هیأت مدیره صندوق اعلام نمودند که کارگروه بررسی موضوع ماده مورخ ٢٩/٠٧/١٣٩٥ مجمع عمومی برای ماده ١٤ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری نیاز به ارجاع امر به کارشناس و هزینه کارشناسی حدوداً مبلغ چهارصد میلیون ريال دستمزد کارشناسی دارد، مجمع مجوز پرداخت این رقم را صادر نماید. موضوع به رأی گذاشته شد و پرداخت دستمزد کارشناس در حال حاضر به تصویب نرسید.

بقیه موضوعات مصوبات مجمع قبلی در ارجاع به کارگروه کماکان ادامه یابد. در ساعت ١٥ جلسه مجمع خاتمه یافت .