صورتجلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده صندوق حمایت وکلای دادگستری مورخ ٢٩/٠٧/١٣٩٥

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صندوق حمایت وکلای دادگستری از ساعت ٩:٣٠ بامداد روز پنج شنبه مورخ ٢٩/٠٧/١٣٩٥ به استناد مواد ٥ ، ٦ ، ٧ و ٨ اساسنامه با حضوراعضاء مجمع صندوق به ریاست جناب آقای دکتر حسین آبادی ریاست کانون مرکز و رئیس مجمع عمومی تشکیل و آقایان جواد صالحی و مهدی عامری مقدم به عنوان ناظرجلسه و آقای سید مسعود حسینی بعنوان منشی جلسه انتخاب و جلسه رسمیت یافت

 مطالبه مطروحه خارج از دستور :

در ابتدای جلسه آقای دکتر کامیار درخصوص مسائل مطروحه درخصوص لایحه جامع وکالت به ایراد سخن پرداختند و تقاضای پیگیری کانونها از مرکز پژوهشها درخصوص متن ارسالی لایحه جامع را نمودند، در ادامه آقای صالحی از کانون آذربایجان شرقی درخصوص مغایرت ٣ متن ارسالی لایحه جامع درباره موضوع بازنشستگی وکلا به ایراد سخن پرداختند و پیگیری کانونها را درباره اصلاح مقررات مربوط به بازنشستگی مندرج در لایحه جامع وکالت خواستار شدند و پیشنهاد دارند کارگروهی در مجمع حاضر جهت بررسی موضوع تشکیل و نتیجه بررسی به کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

در ادامه آقای دکتر حسین آبادی رئیس مجمع عمومی اظهار داشتند باید زمانی برای بازنشستگی وکلا در نظر گرفت سپس آقای سپهری از کانون کرمانشاه که عنوان داشتند موارد مربوط به صندوق حمایت از لایحه جامع توسط هیأت مدیره صندوق بررسی شده و ایشان نیز بررسی نهایی را انجام داده و نظرات خود را اعلام نموده اند و ضروری است موضوع در مجمع مورد بررسی قرار گیرد و در پاسخ رئیس مجمع هیأت مدیره را ارشاد به تشکیل کارگروه جهت بررسی موضوع تا جلسه آتی مجمع نمودند و آقای صالحی در ادامه عنوان داشتند چنانچه موافقت شود کارگروه تشکیل شده در اجلاس کرمان در کنار هیأت مدیره قرار گرفته و موضوع را بررسی نمایند و سپس آقای رستگار با پیشنهاد تشکیل کارگروه در کنار هیأت مدیره اعلام موافقت نمودند و تقاضا داشتند نتیجه بررسی کارگروه با نظرات نمایندگان کانونها ( آقایان دکتر جلیل مالکی و ابراهیم ثابت قدم ) مغایرتی نداشته باشد و پیشنهاد شد آقای دکتر کامیار هم عضو کارگروه مذکور شوند که مورد موافقت اعضاء مجمع قرار گرفت و سپس آقای رضازاده عنوان داشتند اعضایی در کارگروه عضو شوند که اولاً دارای تخصص لازم و ثانیاً وقت کافی برای شرکت در جلسات داشته باشند. در ادامه آقای عامری از کانون خراسان تقاضای قید زمان برای تشکیل و اعلام نظر کارگروه را نمودند و همچنین قیدی در مصوبه ایجاد شود که شورای اجرائی درخصوص موضوع قبل از اظهارنظر به مرکز پژوهشها حتماً نظر هیأت مدیره صندوق را اخذ نمایند متعاقبا آقای لطفی از کانون اردبیل تقاضای ضمیمه نماینده ای از صندوق به نمایندگان اتحادیه را نمودند تا نظرات با همفکری به مرکز پژوهشها ارسال گردد در پاسخ آقای دکتر حسین آبادی پیشنهاد نمودند نتیجه کارگروه بیست روز قبل از مجمع دی ماه صندوق حمایت را به اطلاع صندوق رسانیده شده تا به عنوان دستور اول جلسه مجمع مورد بررسی اعضاء قرار گیرد. بنابراین پیشنهاد کانون آذربایجان شرقی درخصوص تشکیل کارگروه مورد تصویب مجمع قرار گرفت و مقرر گردید نتیجه بررسی کارگروه بعنوان دستور جلسه مجمع آتی مورد بررسی قرار گیرد.

در ادامه آقای سپهری از کانون کرمانشاه تقاضای آینده نگری اعضاء کارگروه را در بررسی های خود داشتند. اعضاء کارگروه به شرح ذیل است : آقای شهرام مختاری، جواد صالحی، کیومرث سپهری، احسان اله حیدری و آقای دکتر کامیار و برای مصوبه صندوق مأمور گردید از کارگروه جهت تشکیل جلسات دعوت بعمل آورد .

دستورجلسه :

دستور اول : استماع گزارش آکچوئری توسط جناب آقای دکتر رضا کاشف

بدواً آقای صدیق رئیس محترم صندوق در مورد محاسبات آکچوئری و اهمیت آن در آینده صندوق و میزان حق بیمه و مزایای بازنشستگی مطالبی را بیان داشتند و از وضعیت آشفته صندوقهای بازنشستگی خبر دادند و در همین راستا توجه و دقت اعضاء به استدلالات آقای دکتر کاشف خواستار شدند ضمناً آقای دکتر کاشف از طرف مجمع یک مرتبه در مرکز پژوهشها حضور یافته و راهنمایی های لازم را به مرکز پژوهشها اعلام داشته اند.

در ادامه آقای دکتر کاشف با ارائه مطالب توسط ویدئو پروژکتور توضیحات خود را آغاز نمودند.

یکی از مهمترین ریسک های صندوقهای طول عمر افراد بیمه شده است و اساس کار آکچوئری هزینه و درآمد صندوق را در یک دوره بلند مدت مورد ارزیابی و محاسبه قرار دهد که این دوره معمولاً ٥٥ ساله خواهد بود. در گزارش آکچوئری صندوق حمایت تحلیل ها بر مبنای افراد موجود تا پایان سال ٩٣ محاسبه شده است.

 با توجه به جوان بودن صندوق مانده حساب صندوق رقم بالایی نشان میدهد و این نباید موجب اشتباه و توهم شود.

 مجموع بازنشستگان صندوق ٦٥٣ نفر و متوسط مستمری ٢٢.٩٧٩.٨٣٣ ريال و حدوداً ١٧ نفر ازکارافتاده و ٤٨٢ نفر بازمانده با متوسط دریافتی ٤.٣٦٩.٩٨٦ ريال با متوسط سن بازماندگان ٤٩ سال است .تعویق بازنشستگی توسط وکلا امکان بسیار خوبی برای صندوق تلقی شده و تقویت این انگیزه در بین وکلا می تواند به بهبود وضعیت صندوق کمک نماید. در پایان سال ٩٣ مجموع بیمه پردازان ٢٨٦٩٤نفر بوده است و متوسط سن نیز ٣٦ سال و متوسط مأخذ حق بیمه ١٢.٠٦٣.١٤٥ ريال می باشد.

نسبت پشتیبانی صندوق که از تقسیم تعداد بیمه شدگان به تعداد مستمری بگیران بدست می آید و مبین آن است که به ازای هر مستمری بگیر چند بیمه شده وجود دارد نسبت تأمین اجتماعی حدوداً ٦ نسبت صندوق بازنشستگی کشوری زیر یک درصد و نسبت صندوق حمایت با توجه به جوان بودن صندوق ٢٩ است.

نسبت جایگزینی در صندوق تأمین اجتماعی ٨٣ و در صندوق حمایت وکلا حدود ٩٠ است و بسیار سخاوتمندانه است و این نسبت می تواند در آینده صندوق را به مشکلات جاری مواجه سازد.

وضعیت دارایی های صندوق تا پایان سال ٩٣ ارزش دارایی ها ٣٩٦ میلیارد تومان بوده است و هزینه های اداره صندوق یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان و هزینه های مستمری حدود ١٥ میلیارد تومان در سال ٩٣ بوده است.

نسبت ذخائر به مصارف صندوق در سال ١٣٩٢ ،٥٦ بوده و در سال ١٣٩٣ با افزایش قابل توجه به ٢٧ برابر رسیده است و این میتواند برای آینده صندوق خطرناک باشد.

ارزش تعهدات صندوق ٥٥/١ است و در صورت اضافه شدن وکلای ماده ١٨٧ به ٠٦/١ کاهش شدید پیدا خواهد کرد و می تواند وضعیت صندوق را شکننده نماید.

پیشنهادات :

١-محاسبه نرخ حق بیمه برای ایجاد تعادل بلند مدت در صندوق نرخ فعلی ١٢ درصد به ٦/١٩درصد افزایش یابد.

٢- توصیه های سیاستی :

الف ـ افزایش سابقه بازنشستگی از ٣٠ سال به ٣٥ سال یا ٤٠ سال و به تبع آن تغییر و اصلاح فرمول محاسبه مزایای بازنشستگی از ٣٠/١ به ٣٥/١ یا ٤٠/١ در یک دوره ١٠ الی ٢٠ ساله در حال حاضر در صورت پرداخت ٣٢ سال حق بیمه ١٠ درصد مستمری قابل پرداخت است .

ب ـ پیش بینی تمهیدات لازم برای متقاضیان بازنشستگی پیش از مؤعد از قبیل تعیین کسور و جریمه

ج ـ نرخ حق بیمه هر سال یک درصد اضافه شده و به حدود ٦٠ درصد برسد.

د ـ صندوق های بیمه ای همیشه سه رکن دارد دولت ، کارگر و کارفرما در صندوق حمایت دولت با واگذاری بخشی از مالیاتها نقش خود را ایفا می کند و کانون نقش کارفرما را ایفاد میکند ولی جای تعجب است که سهم کارفرما که کانونها باشند در پرداخت حق بیمه کمتر از کارگر که وکلا باشند است. و این رویه باید به نحوی اصلاح شود.

و ـ در صورت اضافه شدن وکلای ماده ١٨٧ باید برای سوابق انتقال حق بیمه وکلای مذکور مابه التفاوت حق بیمه در نظر گرفته شود تا استحکام صندوق با چالش مواجه نشود.

پس از پایان سخنان آقای دکتر کاشف اعضاء مسائلی را به شرح ذیل مطرح نمودند :

١-آقای رضازاده از کانون البرز : باتوجه به درآمد بسیار پائین کانونها از حق عضویت و مالیات به طور متوسط سه میلیون ريال از وکیل حق عضویت گرفته شده میبایست ٤ برابر این رقم تحت عنوان ٤% حق بیمه سهم کانون به صندوق پرداخت شود بنابراین ایجاد رابطه کارگری و کارفرمائی در مورد صندوق حمایت بین وکیل و کانونها بلاوجه است و کانونها از پرداخت سهم ٤% عاجزند و تقاضای افزایش سهم کانونها در پرداخت حق بیمه تکلیف مالایطاق است و متأسفانه اعضاء هیأت مدیره در اینخصوص به پیشنهادات مجمع به هیچ وجه طرفی نبسته و در گزارش آکچوئری هم این مهم به هیچ وجه دیده نشده است.

٢-آقای طالع از کانون مرکز : آیا در صورت افزایش سابقه بازنشستگی ٣٥ سال آیا صندوق می تواند استحکام فعلی خود را در آتیه حفظ نماید ؟

٣-آقای دکتر لطفی از کانون اردبیل درخصوص خویش فرمایان سازمان تأمین اجتماعی آیا باز هم سهم دولت لحاظ میشود؟ جزء در کانونها هم به نوعی پرداخت حق بیمه به صورت خویش فرمایی است و با کارگر و کارفرمایی متفاوت است. آیا ادامه وضعیت فعلی صندوق به صلاح است یا ادغام صندوق در صندوقهای بزرگتر ؟

٤-جناب زندیه هیأت مدیره صندوق و خزانه دار صندوق : سیاست های اصلاحی در قالب فرمول توسط آکچوئری اعلام شود. آیا ضمیمه شدن بیمه تکمیلی به وظایف ذاتی صندوق الزامی است یا الزامی در این خصوص وجود ندارد و آیا پرداخت وام به کانونها و وکلا صندوق را از مسیر اصلی خود خارج خواهد ساخت یا خیر ؟

٥-جناب سپهری از کانون کرمانشاه توضیح بیشتری درخصوص نرخ جایگزینی داده شود. آیا پیشنهاد افزایش حق بیمه به ٢٠ درصد با لحاظ افزودن تعهدات درمان به تعهدات اصلی صندوق است یا خیر ؟ افزایش ٣٠ درصد افزایش مستمری صندوق در سال ١٣٩٣ ناشی از چه محل بوده است ؟

٦-جناب داوردان از کانون بوشهر، توضیح بیشتری درخصوص تقسیم مستمری همسر به ورثه داده شود.

٧-جناب ریاضی از کانون گلستان، گزارش آکچوئری براساس عملکرد سال ١٣٩٣ است و گزارش بر مبنای آمار سال ١٣٩٤ می توانست مؤثرتر باشد. یکی از خطراتی که صندوق را تهدید میکند و در گزارش قید نشده ورود خیل عظیمی از بانوان به حوزه وکالت است که با توجه به بازنشستگی زودهنگام بانوان وکیل و طول عمر بیشتر زنان می تواند خطر جدی برای آینده صندوق باشد. نحوه سرمایه گذاری منابع مالی صندوق باید از انحصار بانک خارج شده و سبد سرمایه گذاری مالی ایجاد شود.

٨-جناب رستگار از هیأت مدیره صندوق در کارگروه مصوب شده مجمع امروز نظرات کارشناسی اعضا جمع بندی شود.

٩-جناب آئینه وند از کانون همدان در مقایسه کانونها با سایر صندوقها و مقایسه وکیل با کارگر از اساس غلط است.

١٠-جناب پورنظمی از کانون مازندران : نرخ حق بیمه به میزان ١٢% برای تأمین مزایای بازنشستگی در آتیه یقیناً صندوق را با چالش مواجه میکند و باید در پی راهکار مؤثر برای یافتن منابع برای افزایش حق بیمه بود.

١١-جناب حبیب نژاد از کانون مرکز: حسب گزارش آکچوئری باید فرمول پرداخت مستمری به نحوی اصلاح شود که هزینه های پرداختی صندوق مدیریت شود.

١٢-جناب صالحی از کانون آذربایجان شرقی : تبعیض در فعالیت بازنشستگی باید برداشته شود و وکلا بتوانند بعد از بازنشستگی به فعالیت خود ادامه دهند. برابر ماده ١ قانون تشکیل صندوق تعاون وکلا وکیل باید سهم خود را از حق الوکاله به میزان واقعی پرداخت کند و اگر این کار را نمی کنند باید نظارت شود تا قانون صحیح اجراء شود.

در خارج از کشور صندوق حمایت و موضوع بازنشستگی دو مقوله جدا از هم هستند و باید در این خصوص مطالعه شود. گزارش مورخ ٣١/٠٤/١٣٩٤ هیأت محترم مدیره صندوق به مجمع با گزارش آکچواری از لحاظ تعداد مستمری بگیران مغایرت دارد.

١٣-آقای دکتر کامیار از کانون مرکز : سیاست انتقال سوابق برای صندوق مؤثر است یا خیر ؟ پایداری صندوق در سال ١٣٩٣ به ٢٧ برابر رسیده است و باید پیش بینی میشد در سال ٩٨ مثلاً پایداری به چند برابر میرسد؟ اوج پرداخت مستمری صندوق با توجه به میانگین سن ٣٦ سال از چه سالی آغاز می شود؟ اگر در کنار سپرده منابع صرف سایر سرمایه گذاری ها شود چه اتفاقی برای منابع مالی می افتد؟ آیا راهکاری برای کاهش مستمری بگیران و کاهش هزینه مستمری برای صندوق وجود دارد یا خیر ؟ و رشد سال ٩٣ به چه علت بوده است نقش دولت در صندوق حمایت چیست ؟

نرخ سود در سال ٩٣ بین ٢٢ تا ٢٥ درصد بوده و در حال حاضر ١٥ درصد است این کاهش آیا در گزارش بلند مدت آکچوئری دیده شده یا خیر ؟

پس از پایان سئوالات اعضاء مجمع آقای دکتر کاشف به اختصار به سئوالات پاسخ دادند که پاسخهای ایشان ذیلً درج گردید :

برای اصلاح ساختار صندوق یا باید فرمول بازنشستگی با افزایش سن بازنشستگی اصلاح شود یا نرخ حق بیمه به میزانی افزایش یابد که استحکام صندوق را به خطر نیاندازد.

برای متقاضیان بازنشستگی پیش از موعد باید تمهید لازم اندیشیده شده و جریمه و کسر تعیین شود. البته متوسط بازنشستگی کارکنان دولت ٥٣ سال است ولی در صندوق حداقل سن ٦٠ سال در نظر گرفته شده است.

تشکیل صندوق اجباری است و مبنای تشکیل این صندوق تلقی درآمد بالای صنف وکلا از سایر بیمه پرداز ها است بوده و در غیر اینصورت میبایست وکلا که بیمه پرداز صندوق تأمین اجتماعی بشوند اگر حق بیمه، بیمه پردازان تأمین اجتماعی ٣٠ درصد است و حق بیمه صندوق ١٢% .

درخصوص انتقال سوابق با توجه به نرخ بازنشستگی و جایگزینی موجود صندوق انتقال سوابق از صندوقهای دیگر به صندوق حمایت به نفع صندوق نیست و این سهم در مورد وکلای ماده ١٨٧ نیز صدق می نماید.

پیشنهاد افزایش حق بیمه به ٢٠% بدون لحاظ پوشش درمان صورت گرفته و پیشنهاد افزایش نرخ صرفاً با لحاظ تعهدات فعلی صندوق است.

نتایج سایر سرمایه گذاری ها غیر از سپرده بانکی در کشور تماماً کمتر از سپرده بانکی بوده و سرمایه گذاری غیر سپرده بانک پیشنهاد نمیشود.

در تعیین نرخ جایگزینی در گزارش کلیه درآمدهای صندوق لحاظ شده است.

فرآیند پرداخت مستمری درخصوص بازماندگان باید به نحوی اصلاح شود که پس از فوت بازمانده سهم او از کل مستمری مستهلک شده و به بازماندگان وی اختصاص نیابد.

گزارش آکچوئری هر سه سال یک بار تهیه شده و به مجمع ارائه شود تا سیاستگزاری های درست صورت بگیرد.

افزایش حق بیمه در حال حاضر با توجه به فرصت ٢٠ ساله تا شروع اوج پرداخت ها موجب افزایش هزینه مستمری نخواهد شد. گزارش آکچوئری فعلی با نرخ سود بالای ٢٠% تهیه شده و قطعاً در گزارش بعدی کاهش داده میشود ضمن آنکه در صفحه ١٧ گزارش نرخ سود سالهای آتی کاهش در نظر گرفته شده است.

پس از اتمام سخنان آقای دکتر کاشف آقای عامری از کانون خراسان پیشنهاد نمودند در اجلاس آتی اتحادیه آقای دکتر کاشف دعوت شده و اقدام به شفاف سازی و روشنگری درخصوص وضعیت فعلی و آتی صندوق نمایند.

مذاکرات دستور اول با سخنان عضو هیأت امنای صندوقهای تابعه وزارت کار ادامه یافت و ایشان از هیأت مدیره بابت اخذ گزارش آکچوئری و توجه به آتیه صندوق تشکر نمودند.

مذاکرات دستور اول جلسه با رئیس مجمع آقای دکتر حسین آبادی از آقای دکتر کاشف خاتمه یافت .

دستور دوم : استماع معاذیر قانونی صندوق در پرداخت وام به نحوی که کانونها مطالبه می کنند و تقاضای تعیین تکلیف روشن و صریح از سوی مجمع

توضیحات آقای صدیق رئیس محترم صندوق حمایت ؛

سابقاً صندوق در خرید ساختمان کانون البرز مشارکت نموده ( یک واحد از ٤ واحد ) که بعد از یک سال و دو ماه به قیمت روز و با احتساب اجرت المثل به کانون البرز واگذار گردید. اخیراً برای کانون اردبیل هم اقدام مشابهی صورت گرفته است. و هر دوی این کانونها بدهی ٤% خود را قبلاً تسویه نموده بودند و بدهی به صندوق نداشته اگر چه راجع به اصل موضوع انتقاداتی بوده و هست در حال حاضر کانون قزوین، مرکزی و چهارمحال بختیاری متقاضی دریافت وام هستند که معاذیر بدهی کانونهای متقاضی و محدودیت و ممنوعیت صندوق به واگذاری منابع به سود کمتر از سپرده رد اعطاء وام وجود دارد.

در ادامه آقای رستگار از هیأت مدیره صندوق عنوان داشت کانونها درخواست واحدی از هیأت مدیره ندارند و اصلاح موضوع در دستور کار مجمع تهیه راهکار واحد برای اعطاء وام است.

آقای زندیه : پیشنهادات خود را به شرح ذیل مطرح نمودند درخصوص کانونهایی که ساختمان برای خرید معرفی مینمایند صندوق به قیمت کارشناسی حاضر به خرید است و در ظرف زمانی مشخص کانونها موظف شوند به قیمت روز با احتساب اجرت المثل از صندوق ساختمان را خریداری نمایند.

کانونهایی مثل قزوین و اراک پس از پرداخت بدهی صندوق یا قرار پرداخت به نحو توافقی عملیات ساختمانی را در زمین مأخوذه از زمین شهری را آغاز نمایند و صندوق سهم مشاعی از ملک مذکور را به میزان تعداد وکیل کانون خریداری نماید.

آقای سپهری از کانون کرمانشاه چندین سال است که موضوع پرداخت وام به کانونها برای خرید یا احداث ساختمان در مجمع مطرح می شود و حتی در یک جلسه این موضوع به تصویب مجمع رسید و حتی آئین نامه آن تهیه شد ولی به دلایل نامعلوم هیأت مدیره محترم صندوق در اجرای مصوب پرداخت وام تعلل ورزیده است و موضع ناتمام مانده است.

آقای حسامی از کانون کردستان : براساس ماده ١٧ آئین نامه صندوق باید از منابع مالی بهره برداری کند و از لحاظ قانونی هیچگونه معاذیر قانونی برای پرداخت وام به کانونها وجود ندارد.

جناب ریاضی از کانون گلستان : از هیأت مدیره محترم تقاضا میشود با انعطاف بیشتر و با خوش بینی به موضوع مشارکت در خرید ملک نگاه شود ضمناً در مشارکت وضعیت مالی کانون متقاضی بررسی شود ضمناً آئین نامه نحوه اعطاء وام تا جلسه بعدی تهیه و تدوین شود.

جناب صالحی از کانون آذربایجان شرقی : پرداخت وام به کانونها برابر ماده ١٧ آئین نامه خلاف قانون است و اهتمام صندوق در عدم اجرای مصوبه سال ٩٤ صندوق مبنی بر اعطاء وام قابل ستایش است. و به کار انداختن وجوه صندوق باید بررسی شود.

آقای شهبازی از کانون مرکزی ( اراک ) : مصوب شده درخصوص وام به کانون استان مرکزی در جلسه ٢٥/٠٧/١٣٩٥ مجمع به شور گذاشته شود لذا قانوناً باید مجمع به این موضوع بپردازد و با تشریح وضعیت نامناسب کانون اراک تقاضای مشارکت صندوق در مزایده سازمان مسکن برای احداث ساختمان جدید کانون را نمودند و پیشنهاد نمودند زمین ٣٠٠٠ متری که کانون در مزایده سازمان مسکن برنده شده به صندوق منتقل و کانون مستأجر صندوق شود.

آقای کریمی از کانون ایلام : برای اولین بار است که در این جلسه شرکت مینمایم و به نظر میرسد هیأت مدیره علیرغم مصوب مجمع تاکنون نسبت به اجرای مصوبه اقدام ننموده و لذا دستور کار مجمع حاضر مبنی بر استماع معاذیر قانونی بعد از گذشت حدود یک سال از مصوبه بلاوجه است و در حال حاضر باید درپی تدوین آئین نامه باشیم نه استماع معاذیر.

آقای پورنظمی از کانون مازندران : با توجه به قید به کارگیری وجوه در آئین نامه اجرائی قانون بنابراین صندوق در پرداخت وام یا مشارکت یامعاذیر قانونی مواجه نخواهد بود.

آقای رضازاده از کانون البرز : با توجه به کمک صندوق به کانون البرز پیشنهاد می شود رویه صندوق در مورد کانون البرز و اردبیل در مورد سایر کانونها نیز ملاک عمل قرار گیرد. ضمن آنکه مشارکت صندوق با کانونها با لحاظ کاهش نرخ سود بانکی به نفع صندوق خواهد بود.

آقای لطفی از کانون اردبیل : علاوه بر دو راهکار ارائه شده توسط جناب زندیه عضو هیأت مدیره صندوق پیشنهاد مینماید صندوق پس از خرید ملک برای کانونها با فروش اقساطی طی ٥ سال یا بیشتر به کانونها واگذار نماید و رهن هم بگیرد. ( فروش مشتمل بر رهن )

آقای باقری از وزارت کار : قانون اجازه پرداخت وام یا مشارکت در خرید یا احداث ساختمان را به کانونها نمیدهد. ضمن آنکه برداشت حجم قابل توجه از منابع صندوق برای خرید ساختمان کانونها صندوق را با خطر مواجه میسازد و پیشنهاد مینماید خود کانونها یک صندوق مشترک برای استفاده وام و ... تشکیل دهند.

پس از پایان اظهارات اعضا رئیس محترم مجمع آقای دکتر حسین آبادی دو پیشنهاد اعلامی صندوق به اضافه پیشنهاد آقای دکتر لطفی از کانون اردبیل و آقای باقری از وزارت کار را مجدداً اعلام نموده و جمع بندی نمودند.

آقای دکتر گرجی پور نماینده وزارت کار نیز جمع بندی یکی از وضعیت صندوقها و ضرورت دقت و توجه ویژه در انجام اصلاحات قانون صندوق به ویژه در برهه فعلی که قانون در دست تدوین است را خواستار شدند.

پیشنهادات صندوق به رأی گذاشته شد و با رأی اکثریت اعضا به تصویب رسید هر چند نظر برخی از اعضاء من جمله نماینده کانون آذربایجان شرقی به استناد ماده ١٧ آئین نامه اجرائی قانون مخالف بود.

علیرغم اعتراض شدید آقای لطفی نماینده کانون اردبیل پیشنهاد ایشان به رأی اعضاء گذاشته نشد.

دستور سوم : قرائت گزارش بازرس محترم صندوق و کانونهای فارس، بوشهر و همدان

پیشنهادات بازرس : در جهت تدوین برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت برای صندوق اقدامات لازم صورت گیرد.

اصلاحات اساسنامه که طی جلسات قبلی آغاز و پیگیری شده بود ناتمام مانده و هیأت مدیره پیگیری لازم را در این باره به عمل نیاورده است.

درخصوص اعطای وام و یا مشارکت طی جلسات متعدد تصمیم گیری شده ولی متأسفانه کماکان مسأله وام یا مشارکت لاینحل باقی مانده است.

در جلسات متعدد ایجاد سبد سرمایه گذاری برای منابع مالی صندوق در مجمع تصمیم گیری شده و معایب انحصار منابع در سیستم بانکی گوشزد شده ولی تاکنون اقدامی در این باره صورت نگرفته است.

آقای صدیق در پاسخ درخصوص علت تأخیر در اصلاح اساسنامه اعلام داشتند مراتب به دبیرخانه هیأت امنا وزارت کار ارسال شده و تاکنون اقدامی از ناحیه وزارتخانه صورت نگرفته است بنابراین مقرر شد بنا به پیشنهاد بازرس محترم هیأت مدیره پیگیری لازم را در مورد اصلاح اساسنامه بعمل آورده و تا جلسه بعدی مجمع گزارش مسبوط و مفصلی دراین باره ارائه نماید.

به پیشنهاد بازرس مقرر گردید مطالعه و بررسیهای لازم درخصوص خرید ملک در تهران صورت گیرد. صندوق برنامه ریزی لازم برای آماده ساختن زیر ساخت سرمایه گذاری من جمله استخدام و به کارگیری نیروهای کار بلد و متبحر صورت دهد.

در ادامه آقای دکتر کامیار عنوان داشتند پیشنهادات آقای  دکتر کامیار در مجامع قبل بررسی و تصویب شده چرا هیأت مدیره تاکنون مصوبه مجمع را اجرا ننموده است.

در ادامه آقای صدیق اقدام به قرائت مکاتبات کانونهای فارس، بوشهر، همدان نمودند که پیشنهادات کانونها درخصوص چگونگی پرداخت سهم ٤%، نحوه سرمایه گذاری ها، تعیین سهم ٤% کانونها به یک درصد، پرداخت وام به وکلا، اصلاح ماده یک قانون تشکیل صندوق حمایت و ضمیمه پوشش درمان به تعهدات

آقای صدیق از تفاهم نامه با بانک ملی دال بر سپرده گذاری در بانک مذکور به میزان پانصد میلیارد تومان خبر داد به نحوی که بانک مذکور تا پانصد میلیارد تومان وام در اختیار وکلا قرار دهد که در میزان وام سهمیه کانونها برابر ضوابط اختصاص خواهد یافت، بهره وام هم برابر مصوبه شورای پول و اعتبار خواهد بود.

آقای دکتر کامیار از هیأت مدیره درخصوص پرداخت ٤% منابع به عنوان وام به وکلا که در مجامع قبلی تصویب شده به میزان ٤٠ میلیارد تومان پرداخت شود سئوال نمودند که هیأت مدیره در پاسخ اعلام نمودند پرداخت وام از طریق خود صندوق امکانپذیر نیست و صرفاً صندوق میتواند از طریق سیستم بانکی ( مع الواسطه ) اقدام به پرداخت وام نماید و در تفاهم نامه جدید با بانک ملی مقرر گردیده بانک ملی نهایت احترام و شأن وکیل را حفظ نماید.

نامه همدان نیز قرائت شد و با نظر موافق هیأت مدیره صندوق مقرر گردید پیشنهاد کانون همدان توسط صندوق عملی شود. به نحوی که صندوق همکاری لازم با کانونها جهت تسهیل دریافت حق عضویت وکلا توسط کانونها انجام دهد.

دستور چهار م : بیمه تکمیلی :

پیشنهاد صندوق تمدید قرارداد بیمه تکمیلی با بیمه تعاون که خدماتش از طریق sos است میباشد سررسید قرارداد از ٠١/٠٩/١٣٩٥ است و کانونها هم میتوانند عضو قرارداد شده و لیست متقاضیان کانونها به لیست قرارداد صندوق اضافه شود.

پیشنهاد شد صندوق قرارداد جدید تا ٠١/٠٥/١٣٩٦ که سررسید قرارداد کانون مرکز با بیمه آسیاست تمدید نماید تا متعاقباً کانون مرکز و صندوق تجمیعاً یک قرارداد واحد با بیمه گر منتخب منعقد نمایند.

درخصوص برقراری مستمری برای وراث مرحوم توکا ابراهیمی درصورت پرداخت مابه التفاوت انتقال سوابق هیأت مدیره صندوق نسبت به برقراری مستمری ایشان طبق ضوابط اقدام نماید. ( مابه التفاوت به نرخ روز باید پرداخت شود )جلسه مجمع در ساعت ١٥:١٠ به پایان رسید .