شرایط و ضوابط استفاده از وام

 

الف- هر وکیل مجاز به تقاضای یک فقره وام می باشد درخواست وام بعدی منوط به تسویه وام قبلی و تصویب هیئت مدیره خواهد بود

ب- وام خرید دفتر از بانک ملی به صورت اجاره به شرط تملیک در شهر محل اشتغال وکیل قابل پرداخت می باشد و نیازی به ضامن ندارد

ج- کلیه ضوابط و شرایط بانکی از قبیل ضامن و وثایق قابل قبول بانک و .... اعمال خواهد شد

دـ- جهت تقاضای معرفی به بانک از صندوق حمایت ارائه معرفی نامه از کانون وکلای شخص، کپی پروانه وکالت ، کپی کارت ملی و فیش های پرداخت شده حق بیمه سال جاری ضروری است

مدارک مورد نیاز بانک جهت دریافت تسهیلات خرید دفتر کار

مدارک مورد نیاز بانک جهت دریافت تسهیلات خرید کالا

١-درخواست کتبی متقاضی+دفترچه وکالت معتبر

١-درخواست کتبی متقاضی+دفترچه وکالت معتبر

٢-اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی خریدار و فروشنده.

٢-اصل و تصویر شناسنامه، کارت ملی ،فیش حقوقی،گواهی کسر از حقوق،  ضامن حقوق بگیر دولتی

یا وکیل با ارائه تصویر سند مالکیت و پروانه وکالت معتبر.

یا ترهین ملک غیر منقول

٣-سند مالکیت مورد معامله و تصویر تمام صفحات آن.

٣-کپی اسناد مالکیت وام گیرنده+فیش آب، برق، گاز و تلفن

٤-بنچاق

٤-یک فقره چک در وجه بانک ملی بدون قیدو شرط بمیزان اصل+سود بدون تاریخ(مقاضی و ضامنین)

٥-مبایعه نامه دارای کد رهگیری و تصویر آن.

٥-ارائه شماره حساب بانک ملی برای وام گیرنده و ضامنین

٦-پایان کار معتبر

 

٧-صورتمجلس تفکیکی

 

٨-فیش آب، برق، گاز و تلفن

 

٩-ارائه شماره حساب بانک ملی

 

*ملک مورد معامله نباید اوقافی باشد.

 

 

جهت ثبت درخواست وام  به "سامانه پرداخت فیش و دریافت مفاصا" مراجعه فرمایید