صورتجلسه مجمع عمومی صندوق حمایت وکلای دادگستری مورخ ٣١/٠٤/١٣٩٥

جلسه مجمع عمومی عادی صندوق حمایت وکلای دادگستری از ساعت ٩:٣٠ بامداد روز پنج شنبه مورخ ٣١/٠٤/١٣٩٥ به استناد مواد ٥ ، ٦ ، ٧ و ٨ اساسنامه با حضور کلیه اعضاء مجمع صندوق به ریاست جناب آقای دکتر حسین آبادی ریاست کانون مرکز و رئیس مجمع عمومی تشکیل و آقایان دکتر فرهودی نیا و عامری به عنوان ناظرین جلسه و آقای مهدی کریمی بعنوان منشی جلسه انتخاب و جلسه رسمیت یافت .

با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلسه شروع شد بدواً ریاست محترم مجمع به اعضاء خیرمقدم گفتند سپس بند اول دستور جلسه قرائت شد سپس آقای کیومرث سپهری بازرس صندوق درخصوص نظریه حسابرسی گزارش به مجمع ارائه دادند و اعلام داشتند از مدیرعامل صندوق در تاریخ ٢٢/٠٣/١٣٩٥ درخصوص مصوبات یکسال گذشته تقاضای اعلام گزارش نمودم که در تاریخ ٠١/٠٤/١٣٩٥ طی نامه شماره ٩٥٢٥٨٠٩٥ به اینجانب پاسخ موارد خواسته شده را اعلام داشتند سپس آقای ریاضی نماینده کانون گلستان با گرفتن وقت راجع به گزارش اعلامی صندوق حمایت به کانونها مواردی را بشرح زیر اعلام داشتند که صندوق در یکسال گذشته طراوت گذشته را نداشته است و راجع به نظریه، کارشناس حسابرسی تعیین شده از ناحیه بازرس محترم صندوق اعلام داشتند نظریه کارشناس بایستی تفضیلی باشد و دارای مشکلاتی می باشد درخصوص ٤% قرار بود سهم کانونها کاهش یابد و مدیرعامل محترم صندوق منتظر مصوبه هیأت وزیران نماند و کانونها مشکل پرداخت دارند چرا که حتی اگر قرار باشد از حق عضویت پرداخت شود کل مبلغ دریافتی حق عضویت هم تکاپوی پرداخت ٤% را نمی دهد و اخذ آن از وکلا هم دارای مشکلات عدیده می باشد .

سپس آقای رحیم مختاری نماینده کانون فارس با گرفتن وقت قبلی مواردی را اعلام داشتند که مفاد آن بشرح زیر میباشد در صفحه ٦٧ گزارش اعلامی صندوق به کانونها ابهام وجود دارد و میزان حقوق بصورت ریز مشخص نشده است در صفحه ٧٢ ضریب خطا بالغ بر نهصد میلیون تومان وجود دارد که نسبت به آن پاسخی از کارشناس و بازرس صندوق داده نشده است. در امور مالی در سیستم تعهدی ضریب خطا وجود ندارد در صفحه ٧٣ رقم عیدی و پاداش مشخص نشده است و مشخص نیست به چه افرادی و به چه میزانی تعلق گرفته است متأسفانه بعضی از وکلا قدرت تمدید پروانه را هم ندارند و میزان حمایت صندوق از وکلا به مرور زمان در حال کاهش است در حالیکه تعهدات وکلا نسبت به صندوق افزایش چشمگیر داشته است. سپس مدیر عامل محترم صندوق راجع به توضیحات جناب آقای مختاری اعلام داشتند هیچ کدام از اعضای هیأت مدیره حقوق دریافت نمی کنند و صورت ریز در مجمع ارائه نمی گردد و با توجه به وجود بازرس امکان سئوال از بازرس با توجه به وجود ابزار قانونی و اینکه بازرس محترم کارشناس نیز تعیین نموده اند که امکان این امر فراهم بوده است.

آقای عامری از ناظرین جلسه در خصوص مشخص نبودن بعضی از درآمدها اعلام داشتند که علت آن واریزی توسط وکلا بابت حق بیمه بصورت ناشناس است که در سیستم حسابرسی و صورت ریز مالی صندوق بصورت ناشناس می باشد.

آقای فرهودی نیا نماینده کانون آذربایجان شرقی از ناظرین جلسه با گرفتن وقت اعلام داشتند کانونها در پرداخت ٤% مشکل دارند و بایستی اساسنامه اصلاح شود و خطاب به بازرس صندوق اعلام داشتند مدیرعامل صندوق میبایستی پیگیر اصلاح اساسنامه باشد و نبایستی منتظر بود و بایستی بند ٨ اصلاح شود و بایستی پیگیر بود و آیا پاسخ مدیر عامل راجع به منتظر بودن اصلاح قانع کننده است ؟ اگر اساسنامه اصلاح شود که اصلاح توسط مجمع شده و بایستی تصویب گردد در صورت تصویب مشکلات مالی کانونها حل میشود و در صورت کاهش کانونها امکان پرداخت آنرا را دارند .

آقای دکتر محمدرضا کامیار از نمایندگان کانون مرکز با گرفتن وقت قبلی مواردی را بشرح زیر اعلام داشتند ابتدا سالگرد وفات دکتر فرض پور را تسلیت و استقلال کانون یزد را تبریک گفتند سپس اعلام داشتند مصوبات مجمع توسط مدیرعامل اجرا نمی شود قرار شده بود مشاورانی انتخاب شوند. مصوب شد هیأت مدیره مجاز به سرمایه گذاری باشد متأسفانه چنین نشده است با توجه به کاهش سود سرمایه گذاری به حدود ١٥% روز به روز سرمایه گذاری در بانکها برای صندوق زیان آور است. وام های تصویبی به میزان ٤٠ میلیارد تومان در سال ١٣٩٤ پرداخت نشده است که امیدورام در سال ٩٥ پرداخت شود چرا به پیشنهاد آکچوئریال توجیهی نمی شود و چرا جزء دستور کار نمی آید .

نماینده کانون البرز آقای رضازاده با گرفتن وقت قبلی مواردی را اعلام داشتند توقع این است که هیأت مدیره صندوق بتوانند در جهت حل مشکلات با اعضای مجمع همفکری و همیاری داشته باشند و تفکر تقابل وجود نداشته باشد درخصوص آینده صندوق نگرانی وجود دارد و بایستی مدیران صندوق راجع به آینده صندوق فکر کنند که صندوق ورشکسته نشود و صندوق بهتر است از طریق خرید املاک در استانها سرمایه گذاری کند و بایستی مصوبات مجمع توسط مدیران صندوق اجرا شوند وقتی پرداخت وام به وکلا تصویب شده است بایستی در حداقل زمان اجرا شوند.

آقای پورنظمی نماینده کانون مازندران با گرفتن وقت قبلی سخنانی بشرح زیر اعلام داشتند ابتدا اعلام داشتند جناب آقای صدیق مدیرعامل صندوق زحمات بسیار زیادی را متقبل شده اند و از زحمات بازرس صندوق در یکسال گذشته ( آقای سپهری )تشکر نمودند و توضیحاتی راجع به پرداختهای ناشناس که معمولاً از جانب وکلایی که به دیگران یا ادارات اعلام می کنند و جمعی به حساب صندوق واریز شود ایجاد می شود.

آقای شیرکانی نماینده هیأت امنای صندوقهای تأمین اجتماعی مواردی را بشرح زیر اعلام داشتند کار ما بیشتر برگزاری جلسات مجامع صندوق ها میباشد بنظر اینجانب صندوق حمایت وکلا از بهترین صندوق ها از حیث مدل سرمایه گذاری می باشد تقاضا دارد درخصوص سرمایه گذاری به صندوق های دیگر مثل سازمان بازنشستگی کشوری یا حتی موارد مشابه مراجعه کنید و از تجارب اینها نیز استفاده کنید و حتی از تجارب بین المللی استفاده شود و حتی در آمریکا صندوق ها نمی توانند وارد سرمایه گذاری مستقیم شوند و چون معاونت اقتصادی وجود ندارد امکان سرمایه گذاری به غیر از بانکها وجود ندارد و در اینصورت دعواها درخصوص نوع سرمایه گذاری میشود و بیشتر فسادها در این معاونت ها صورت می گیرد پیشنهاد میکنم جلسات پیش مجمع وجود داشته باشد تا دستور جلسات پایش یابند، سپس در جلسات مجمع مطرح گردد بهتر است کارشناس حسابرسی سازمان حسابرسی باشد چرا که کار تخصصی می کنند و طبق قانون ساختار صندوقها ملزم شده اند حسابرس و بازرس سازمان حسابرسی باشد و بنظر من گزارش حسابرسی و گزارش صندوق نه تنها یکی نیست حتی بسیار بصورت ریز بیان شده است.

آقای زندیه از اعضای هیأت مدیره با گرفتن وقت قبلی مواردی را اعلام داشتند که بشرح زیر می باشد. در تبصره ماده ١٧ درخصوص تسهیلات اعطایی مقرراتی وجود دارد که بایستی رعایت گردد و وعده های انتخاباتی تأثیری در انجام وظایف قانونی هیأت مدیره صندوق ندارد .

آقای تجدد نماینده کانون قزوین با گرفتن وقت قبلی مطالبی بیان داشتند که مفاد آن بشرح زیر می باشد با توجه به اینکه وکلا متخصص امور مالی نمی باشند بهتر است گزارشهای مالی به کانونها ارسال شود تا امکان بررسی آن وجود داشته باشد و اگر مصوبات مجمع قرار است اجرا نشود از ابتدا اعلام شود بهرحال مصوبات مجمع توسط هیأت مدیره بایستی اجرا گردد و در خصوص تقاضای وام های کانونهای قزوین، اردبیل، مرکزی و لرستان هم تصمیم گیری شود و به این کانونها وام پرداخت شود .

آقای رستگار از اعضای هیأت مدیره صندوق با گرفتن وقت قبلی اعلام داشتند هیأت مدیره صندوق ایراداتی که اعضای مجمع اعلام می کنند می پذیریم و نباید گفتگوها و نظریه ها به گونه ای باشد که به خود سانسوری برسد و بایستی نظریات در این محیط صمیمی اعلام شود و نظریات بهتر است اعلام شود مشکلات صندوق بصورت کلی بنیادی هستند و قوانین و مقررات دست هیأت مدیره را می بندد و بایستی این قوانین اصلاح شوند و بایستی در لایحه جامع وکالت رایزنی شود تا این موارد پیش بینی شود.

آقای لطفی نماینده کانون استان اردبیل با گرفتن وقت قبلی اعلام داشتند اولاً دستور کار جلسه دارای سه بند میباشد که مهمترین بند بند سوم است و بایستی به دستور جلسه پرداخته شود ثانیاً مطالب دوستان وفق دستور جلسه اعلام شود.

آقای کریمی نماینده کانون وکلای مرکزی درخصوص مشکلات کانونها در اخذ ٤% حق بیمه از وکلا اعلام داشتند که امکان گرفتن این مبلغ از وکلا وجود ندارد و کانونها نیز با توجه به اینکه منبع مالی جهت پرداخت ٤% فقط همان پرداختی وکلا در هنگام ابطال تمبر میباشد که کمتر از یک پنجم حق بیمه مطالبه شده صندوق می باشد و امکان پرداخت وجود ندارد و بایستی اصلاح اساسنامه جهت تصویب پیگیری شود تا هیأت وزیران آنرا تصویب کند و تقاضای پرداخت وام به هر طریقی که صندوق صلاح میداند به کانونهای متقاضی جهت احداث ساختمان کانونها را نمودند.

آقای سپهری با توجه به مطالب گفته شده بعنوان بازرس صندوق مطالبی را اعلام داشتند که کانونها نیز میتوانند به صندوق مراجعه و اسناد را ملاحظه نمایند در این لحظه آقای گرجی پور نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه حضور پیدا نمودند آقای سپهری اعلام داشتند در بند سوم گزارش پیشنهاداتی اعلام داشته ام که برنامه های میان مدت و بلند مدت بایستی برای صندوق تدوین شود و نظریه اکثریت اعضای مجمع به سرمایه گذاری صندوق می باشد و بر خلاف نظر نماینده هیأت امنای صندوق های تأمین اجتماعی وفق ماده ٢٩ قانون مقررات مالی دولت امکان سرمایه گذاری بالاخص در بخش گردشگری که توسط دولت حمایت می شوند وجود دارد و با توجه به حجم عملیات صندوق بایستی مشاورانی متخصص در جهت سرمایه گذاری و غیره جذب شود.

آقای مسعود آل آقا کارشناس تعیینی توضیحاتی راجع به نظریه کارشناسی خود بشرح زیر اعلام داشتند: گزارش هیأت مدیره با گزارش سازمان حسابرسی کشور هیچ تفاوت و تعارضی ندارد گزارش حسابرسی با گزارش کارشناسی متفاوت است گزارش کارشناسی به ریز است ولی گزارش حسابرسی دارای استاندارد می باشد و تمامی استانداردها در ارائه گزارش حسابرسی رعایت شده اند در صندوق حمایت وکلا از حیث حسابرسی هیچ مشکلی وجود نداشته است عواملی خارج از صندوق مثل چکهای وکلا ممکن است برای صندوق مشکل ایجاد نماید، نه اینکه صندوق دارای مشکل باشد یکسری بدهی ها مربوط به کانونها می باشد که اگر پرداخت شوند در صورتهای مالی تأثیرگذار است ولی مشکل مربوط به صندوق نمیباشد و با توجه به توسعه و حجم کار پیشنهاد می گردد بایستی افراد متخصص در رشته های مالی و سرمایه گذاری هم برای صندوق در کنار سیستم های سخت افزاری جدید برای صندوق حمایت جذب گردند و بهترین نوع کار از حیث بازرسی تفاوت بازرس با حسابرسی است و میبایستی این افراد متفاوت و جدا باشند و بازرس بایستی متخصص در نوع فعالیت صندوق باشد و هزینه های صندوق عمدتاً دستمزد می باشد که برای حدود ٤٥ نفر پرسنل پرداخت می شود و اعضای هیأت مدیره وجهی دریافت نمی کنند.

 سپس بند اول دستور جلسه مبنی بر تصویب ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به اسفند ماه سال ١٣٩٤ و نیز پرداخت پاداش به کارکنان صندوق به رأی گذاشته شد که ترازنامه مالی منتهی به اسفند ماه سال ١٣٩٤ با اکثریت قریب به اتفاق آراء به تصویب رسید و درخصوص پاداش به کارکنان آقای رحیم مختاری آنرا مخالف ماده ١٧ قانون صندوق حمایت مصوب سال ١٣٥٥دانستند چرا که نظر به اینکه قانون کار صرفاً یک پاداش پیشنهاد نموده است پرداخت پاداش مضاف بر آن از مصادیق بارز ماده مزبور میباشد و آقای پرویز صفری نماینده کانون آذربایجان غربی اعلام داشتند در پیشنهاد هیأت مدیره صندوق مقرر است ماده ٢٧ اساسنامه صندوق درخصوص اعلام پیش از مجمع به اعضا رعایت نشده است و پیشنهاد پرداخت پاداش قابل طرح نمی باشد سپس پرداخت پاداش به میزان یک ماه حقوق و مزایا به کارکنان صندوق بعنوان پاداش در سال ١٣٩٥ به رأی گذاشته و با اکثریت آراء تصویب شد.

 سپس بند دوم دستورجلسه مبنی بر تعیین و انتخاب بازرس قانونی طبق ماده (١٨) اساسنامه صندوق حمایت وکلای دادگستری توسط رئیس جلسه آقای دکتر حسین آبادی مطرح و بشرح زیر تصمیم گیری گردید. ابتدا آقای سنجر فخری از ناحیه آقای دکتر حسین آبادی بعنوان داوطلب معرفی شدند سپس آقایان کیومرث سپهری ، مهدی کریمی و عزیز رنجبر نیز اعلام داوطلبی نمودند که آقای کیومرث سپهری بعنوان بازرس اصلی و آقای سنجر فخری بعنوان بازرس علی البدل تعیین شدند.

 سپس توسط رئیس جلسه درخصوص بند سوم دستور جلسه توضیح مختصری داده شد و مقرر شد پیشنهادات بررسی کردند که ابتدا آقای لطفی نماینده کانون وکلای اردبیل درخصوص بیمه تکمیلی پیشنهاد نمودند از طریق متمرکز این بیمه صورت پذیرد و از طریق صندوق، اتحادیه و یا کانون مرکز صورت پذیرد هدف از صندوق حمایت، حمایت در زمان پیری یا حوادث می باشد و تا به امروز موفق بوده است و با مدیران برجسته امکانات مالی خوبی جذب شده است ولی معضل بازنشستگی در کشور وجود دارد و بایستی از صندوقهای مالی که بنیه مالی خوبی دارند راهکار گرفته شود یا جذب صندوق های اینگونه شویم و نکته دیگر اینکه درخصوص وامها هم بنده از همکاری جناب صدیق و همکاران با کانون اردبیل تشکر می کنم.

آقای دکتر کامیار اعلام داشتند تقاضا دارم این پیشنهادها به رأی گذاشته شود ١- اتخاذ راهکار مناسب برای نگهداری ایفاد و مدارک صندوق ٢- از طریق غیر بانکی سرمایه گذاری مناسب در جهت اجرای مصوبه قبلی مجمع صورت پذیرد.٣- مصوبه قبل مجمع راجع به چهل میلیارد تومان وام ظرف مدت سه ماه اجرا گردد.

آقای مختاری نماینده کانون فارس اعلام داشتند مدت زمانی برای مصوبات مشخص و بازرس محترم به کانونها ارائه گزارش نمایند.

نماینده وزارت تعاون، رفاه و امور اجتماعی به بیان مطالب خود پرداختند و اعلام داشتند اگر کانونها شرایط پرداخت را ندارند یا بایستی موارد حمایتی مشخص شود ( یا نرخ سهم کانونها کاهش یابد و بایستی این موارد حل شود ).

آقای رضازاده نماینده کانون البرز اعلام داشتند انتظار این است که صندوق از وکلا حمایت کند و پیشنهاد دارم که بیمه درمانی و بیمه تکمیلی اجباری شود که رقم حق بیمه در اینصورت بسیار کاهش پیدا میکند و از وکلا حمایت بیشتری صورت میپذیرد.

آقای سیدنا نماینده کانون کرمان اعلام داشتند کانون کرمان تقریباً نوپا می باشد و حدود هشتصد میلیون تومان بدهی اعلام شده است که حدود یکصد و هشتاد نفر از همکاران ما پروانه را تمدید نکرده اند از طرفی صندوق کانون را کارفرما می داند و اصرار به دریافت ٤% دارد در اینصورت وقتی وکیلی کار نکرده است از کدام منبع این مبلغ بایستی پرداخت گردد.

آقای صادق ریاضی نماینده کانون گلستان اعلام داشتند بهتر است جلسات فوق العاده فی مابین جلسات مجمع گذاشته شود و هر سه ماه یکبار این جلسات گذاشته شود و بایستی حق بیمه وکلایی که تمدید نمی کنند ولی صندوق از کانونها دریافت می کند را مسترد نماید یعنی وکیلی که کار نکرده حق بیمه ٤% آن نبایستی وصول گردد.

آقای زندیه درخصوص بیمه تکمیلی اعلام نمودند که نمی توان کسی را الزام به انجام بیمه تکمیلی نمود ولی در دو سال گذشته در جهت اخذ تخفیف صندوق بر خلاف وظایف خود به نمایندگی از وکلا اقدام به انعقاد قرارداد نکرده است.

 با توجه به پیشنهادات اعلامی ابتدا راجع به تشکیل دو جلسه سه ماهه فی مابین جلسات شش ماهه صندوق پیشنهاد به رأی گذاشته شد و به اتفاق آراء به تصویب رسید.

درخصوص بیمه تکمیلی مقرر شد که برای بررسی بیشتر در جلسه آتی مطرح شود. راجع به نگهداری اسناد و مالیات برای صندوق مدیر عامل صندوق به همراه احدی از کارکنان آقای مهندس باقری توضیحاتی مبنی بر وجود گاو صندوق در زیرزمین صندوق حمایت ( ساختمان ) برای نگهداری وجود دارد و برای مالیات هم در جلسات مالیاتی به همراه آقایان زندیه و آشوری شرکت نموده ام که با توجه به معافیت مالیاتی در جلسات کمیسیون مالیاتی تجدیدنظر رأی به نفع صندوق صادر گردید و نهایتاً توصیه گردید با  استفاده از توصیه های مالیاتی اظهارنامه به نحوی تنظیم گردد که رد نگردد. درخصوص بیمه ٤% و اصلاح آن هم مدیر عامل صندوق اعلام نمودند این صندوق پائین ترین نرخ را در صندوق های کشور دارد و امکان کاهش سهم کانونها وجود ندارد و بدلیل اینکه رئیس جلسه اعلام نمودند بایستی برای امور مالیاتی در اداره دارایی حضور پیدا نمایند جلسه رأس ساعت ١٠/١٤ دقیقه به لحاظ ترک جلسه توسط ایشان از رسمیت خارج و پایان پذیرفت و مقرر شد در جلسه آتی نسبت به موارد خواسته شده پیشنهاد دهندگان بحث و تبادل نظر صورت پذیرد.