مصوبات هیات مدیره صندوق حمایت وکلا در ٦ ماه دوم سال ١٣٩٦

 

صورتجلسه مورخ ٠٣/٠٧/١٣٩٦

به نام خدا ـ در تاریخ ٠٣/٠٧/١٣٩٦ یازدهمین جلسه دوره هفتم هیأت مدیره صندوق حمایت با شرکت امضاء کنندگان ذیل تشکیل است.

 ١ـ درخصوص گزارش مالی ضمن ملاحظه و تأیید عملکرد مالی در تاریخهای ٢٩/٠٦/١٣٩٦ و ٠١/٠٧/١٣٩٦ به ترتیب سپرده گذاری در بانک ملی شعبه خشایار و وجوه آزاد شده نیز مقرر شد به ترتیب سابق در بانک ملی سپرده گذاری شود.

 ٢ ـ در مورد گزارش پیشنهادی آقای محمدعلی دادخواه خرید یک ساختمان در حال احداث مقرر شد آقای افتخاری یک گزارش توجیهی و اقتصادی تهیه کنند تا در تصمیم گیری نهایی مورد لحاظ قرار گیرد.

 ٣ ـ گزارش هم اندیشی ملاحظه و قرائت شد و مقرر شد جلسه آتی در روز ١٧/٠٧/١٣٩٦ رأس ساعت ١٤ در محل صندوق تشکیل شود با دستور بررسی منابع مالی صندوق لازم دیده شد قبل از حلول وقت از دوستان دعوت و موضوع جلسه تذکر داده شود.

 ٤ ـ درخصوص درخواست استخدام نماینده صندوق در کانون ایلام با بررسی های به عمل آمده و نظر به اینکه تعداد وکلاء ایلام حداکثر ٢٥٠ نفر است که تاکنون امور مربوط به ایشان را احدی از کارمندان آن کانون انجام می داده است و صندوق سالیانه ٢ بار پاداش در حد حقوق کارمندان مزبور پرداخت می کرده است از طرفی سیاست اخیر صندوق در جهت تقلیل هزینه های پرسنلی و غیر ضروری می باشد لذا با به کارگیری نیروی مستقلی در ایلام موافقت نشد و مقرر شد مدیریت محترم عامل شخصاً با ریاست کانون ایلام جهت منتفی بودن موضوع صحبت کنند.

 ٥ ـ درخصوص ارزیابی ملک کانون اراک پیشنهاد آن کانون ملاحظه شد لیکن هیأت مدیره اصولاً با تنقیح مناط از مواردی که بانکها وام می دهند و کارشناسی توسط وام دهنده انجام می شود تصمیم گرفت کارشناس خود را معرفی کند لیکن کانون استان مرکزی هم بتواند کارشناس معرفی کند تا اگر نظر هر دو واحد بود طبق آن عمل شود و الا به قید قرعه کارشناس سومی انتخاب شود تا بنا بر نظر اکثریت عمل شود همچنین کارشناس یا کارشناسان مزبور قیمت روز ملک را بعلاوه اجاره بهاء سه ساله آن را ابتدا از اول آبانماه سال ١٣٩٦ تعیین کنند. صندوق آقای مهندس حسین بیک محمدنژاد را تعیین کرد و مقرر شد با قید قبول هزینه های کارشناس توسط کانون استان مرکزی اسناد ملک از آن کانون اخذ و در اختیار کارشناس مزبور قرار گرفته شود.

 ٦ ـ درخصوص برقراری مستمری بازنشستگی آقای حسین عبدالهی از تاریخ ٢٩/٠٦/١٣٩٦ با کدشناسایی ٦٩١ مقرر شد حکم برقراری صادر شود.

 ٧ ـ درخصوص گزارش  جناب آقای افتخاری در مورد خرید آپارتمان ایشان به شرح زیر ورود صندوق به عرصه خرید ملک را توجیه کرده لازم می دانند: نظر به اینکه هر مؤسسه مالی دارایی های خود را بهتر است در سبدی از انواع مختلف سرمایه گذاری برنامه ریزی نماید و نظر به اینکه مقررات مربوط به صندوق حمایت در حال حاضر سرمایه گذاری در سبدی مشتمل بر سپرده گذاری در بانکهای دولتی و خرید اوراق مشارکت و خرید ملک را میسر می سازد و با توجه به اینکه تجربه خرید دفتر فعلی صندوق حمایت حدود ١٢ سال پیش به قیمت ٨ میلیارد ریال ملکی را به نرخ روز تقریبی ١٢ میلیارد تومان در اختیار صندوق حمایت قرار داده است که هیچ یک از رویه های قانونی فوق الذکر چنین ارزشی ایجاد نکرده و نمی کند، و با توجه به مندرجات گزارش مورخ ٠٣/٠٧/١٣٩٦ جناب آقای افتخاری ، لذا هیأت مدیره تصویب می نماید مذاکرات و مطالعات مقدماتی با مالکین املاک مذکور به عمل آمده و مراتب به صورت گزارش به تصویب مجمع عمومی آبان ماه ١٣٩٦ برسد و در صورت تصویب مجمع اقدامات مقتضی پیگیری شود. همچنین مذاکراتی هم با برخی مسئولین کمیسیون ساختمان کانون مرکز به عمل آمده تا ظرف هفته آینده احتمال یا عدم احتمال فروش ٢ طبقه در ٧ طبقه ساختمان در حال احداث کانون وکلای مرکز در سعادت آباد به اطلاع صندوق برساند در صورتی که پاسخ مثبت از سوی کانون وکلا دریافت شود مراتب با جزئیات بیشتری مورد بررسی قرار خواهد گرفت و نتیجه به اطلاع مجمع عمومی محترم خواهد رسید.

جلسه ساعت ١٤:١٥ به پایان رسید.

 

صورتجلسه مورخ ١٠/٠٧/١٣٩٦

به نام خدا ـ در تاریخ ١٠/٠٧/١٣٩٦ دوازدهمین جلسه دوره هفتم هیأت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاءکنندگان زیر تشکیل است.

 ١ـ درخصوص گزارش مالی مقرر شد کل مبلغ وجه قابل سپرده گذاری مستحصله از بانک ملی کاخ و بانک ملی خشایار و بانک سپه ونک و بانک تجارت نفت شمالی و بانک تجارت سعدی شمالی و سپرده های فسخ شده نزد بانک سپه در بانک ملی شعبه خشایار سپرده گذاری شود.

٢ـ درخصوص تقاضای خانم فریبا مشیرپور مبنی بر انتقال سوابق خود به تأمین اجتماعی با این توضیح که از تاریخ ٠٩/٠٤/١٣٨١ عضو صندوق حمایت شده اند و حق بیمه پرداخته اند و در سال ٨٣ عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد شده اند. هم زمان حق بیمه به صندوق و تأمین اجتماعی می پرداخته اند تا اینکه در تاریخ ٣١/٠٣/١٣٨٥ پرداخت حق بیمه به کانون را متوقف کرده اند. در واقع در ازمنه ای به هر دو صندوق حق بیمه می پرداخته اند. مقرر شد نسبت به ایامی که پرداخت حق بیمه ایشان هم پوشانی نداشته است به عنوان سابقه خدمت محسوب شده و حق بیمه مأخوذه ایشان به سازمان تأمین اجتماعی ارسال شود

.٣ـ درخصوص تقاضای آقای رحیم مختاری با استفاده از مدرک تصمیم گیری فوق با توجه به اینکه مشابه موضوع بند پیشین است اقدام شود.

 ٤ـ در مورد برقراری مستمری بازنشستگی خانم فریده غرمی با کدشناسایی ٤٩٠١ از تاریخ ٠١/٠٧/١٣٩٦ و خانم شهلا بهادری با کدشناسایی ٥١٢٨ از تاریخ ٠٤/٠٧/١٣٩٦ و آقای سیدجواد حسینی اخگر با کدشناسایی ٤٩٣٢ از تاریخ ٠١/٠٧/١٣٩٦ مقرر شد احکام بازنشستگی صادر شود.

٥ ـ مقرر شد هم فکری و بازخوانی مجددی درخصوص اصلاحیه آئین نامه و اساسنامه صندوق که مکاتبات آن انجام شده در روز سه شنبه ١٨/٠٧/١٣٩٦ در محل صندوق در ساعت ١٣ با حضور اعضاء هیأت مدیره انجام پذیرد. جلسه ساعت ١١:٤٥ به پایان رسید.

 

صورتجلسه مورخ ١٧/٠٧/١٣٩٦

به نام خدا ـ در تاریخ ١٧/٠٧/١٣٩٦ سیزدهمین جلسه دور هفتم هیأت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاءکنندگان زیر تشکیل است.

گزارش مالی ١٧/٠٧/١٣٩٦ وجوه آزاد شده در تاریخ ١٥/٠٧/١٣٩٦ در بانک ملی سپرده گذاری شده است و سه فقره چکهایی که هزینه خرید ٥٥.٠٠٠ اوراق ١.٠٠٠.٠٠٠ ریالی که در تاریخ ١٢/٠٧/١٣٩٦ به نام صندوق منتقل گردید با موضوع اوراق بهادار اوراق مشارکت طرح های عمرانی انتقالی دولت با تاریخ انتشار ٠٩/٠٩/١٣٩٥ و سررسید ٠٩/٠٩/١٣٩٩ با سود علی الحساب ١٥% با شرط پرداخت سود در مقاطع شش ماهه که اولین قسط سود این صندوق می بایست در تاریخ ٠٩/٠٩/١٣٩٦ به حساب صندوق واریز شود. مورد ملاحظه هیأت مدیره قرار گرفت همچنین مقرر شد مبلغ قابل سرمایه گذاری مستحصله از بانکهای ملی شعبه خشایار و کاخ و سپه میدان ونک و تجارت شعب نفت شمالی و سعدی شمالی در بانک ملی شعبه خشایار سپرده گذاری شود.

 ٢ ـ درخصوص برقراری مستمری بازنشستگی آقای علی محمد تقوی با کدشناسایی ٢٤٤٠ از تاریخ ٠١/٠٨/١٣٩٦ با ٢٦ سال و ٧ ماه سابقه آقای اکبر شعاعی با کدشناسایی ٤٦٥٥٨ از تاریخ ٠١/٠٧/١٣٩٦ و ٢٦ سال تمام سابقه بیمه پردازی و آقای احمدعلی شکری از تاریخ ٠١/٠٧/١٣٩٦ و ٤٥ سال تمام سابقه خدمت و بیمه پردازی و آقای غلامحسین نظری خامنه با ٣٥ سال کامل سابقه بیمه پردازی از تاریخ ٠٣/٠٧/١٣٩٦ از تاریخ ٠٣/٠٧/١٣٩٦ مقرر شد به شرح فوق احکام برقراری صادر شود.

٣ ـ درخصوص تقاضای آقای مجتبی روحانی یزدی مبنی بر تقسیط مجدد بدهی بابت مابه التفاوت، نظر به اینکه مجوزی جهت تقسیط مجدد اقساط سنوات موجود نیست از طرفی ملاحظه می شود اخطار بند دال توافقنامه فیمابین نشده است لذا مقرر شد این اخطار ارسال شود تا ظرف یک ماه تمام اقساط معوقه را به صندوق بپردازد و الا وفق قسمت انتهایی بند مزبور عمل شود.

٤ ـ درخصوص درخواست ورثه مرحوم شهرام صفاآبادی ، نظر به ماده ٢٢ آئین نامه اجرائی ماده (٨) قانون صندوق ناظر به تبصره ٣ ماده ٨٠ قانون تأمین اجتماعی و با عنایت به توافق اعلامی ایشان با صندوق، مقرر شد حق بیمه پرداختی بعنوان غرامت، طی صدور چک به نامبردگان، مسترد تا کما فرض الله فیمابین خود تقسیم و دریافت دارند مراتب اسقاط هرگونه ادعائی در این خصوص نسبت به صندوق در آتیه، از ایشان به هنگام تسلیم چک، کتباً اخذ گردد که این تصمیم با عدول از تصمیم قبلی هیأت مدیره درصدر همین صفحه، لازم الاجرا می باشد.

 ٥ ـ درخصوص بندهای ٤ و ٥ دستور کار هیأت مدیره این جلسه (مورخ ١٧/٠٧/١٣٩٦) مقرر شد در اسرع وقت متعاقباً بررسی و اتخاذ تصمیم مقتضی گردد.

 

صورتجلسه مورخ ٢٤/٠٧/١٣٩٦

به نام خدا ـ در تاریخ ٢٤/٠٧/١٣٩٦ چهاردهمین جلسه دور هفتم هیأت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاءکنندگان زیر تشکیل است.

١-گزارش مالی ملاحظه میشود در تاریخ ٢٢/٠٧/١٣٩٦ در بانک ملی شعبه خشایار سپرده گذاری شده است گزارش سایر چکهای صادره در طول هفته که عمدتاً پرداخت سنوات و مرخصی کارمندان صندوق بوده است، ملاحظه شد. درخصوص مبلغ قابل سپرده گذاری مقرر شد این رقم نیز در بانک ملی شعبه خشایار سپرده گذاری شود.

٢-در مورد طراحی جدید وب سایت صندوق نظر به بررسیهای آقای کیخسروی به کمک دایره انفورماتیک صندوق مقرر و تصویب شد نظر به عدم امکان ارتقاء سطح سایت فعلی به طور کل سایت جدیدی توسط مهندس باقری طراحی شود. که دارای حداقل امکانات سامانه وکلا و کار آموزان و بازنشستگان و اخبار کانونها و صندوق و معرفی صندوق و قوانین و مقررات و پاسخ به سؤالات متداول قابل اصلاح و ارتقاء و گزارشها و نمودارهای توصیفی و جستجوی وکلا و کارآموزان سراسر کشور متضمن اطلاعات مجاز برای دسترسی عموم مردم و معرفی هیأت مدیره کانونهای سراسر کشور، نحوه ارائه خدمات افزون بر حمایتهای بازنشستگی و از کارافتادگی و فوت شامل وام و بیمه تکمیلی و پیوندها و تماس با ما و نشانی های مورد نیاز وکلا را شامل شود، مقرر شد صدور دسترسی در  امور مالی مندرج در سایت طبقه بندی شده خصوصاً مورد مالی در حد مقرر در قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات در اختیار عموم قرار گیرد. مدیریت سایت مستقیماً زیرنظر هیأت مدیره خواهد بود.

٣-در مورد صدور حکم برقراری مستمری بازنشستگی آقای عبدالله امیری با کد شناسائی ١٣٣٥ از تاریخ ٢٢/٠٧/١٣٦٦ در ماه مقرر شد حکم مزبور صادر و برقرار گردد.

٤- نامه آقای آل آقا ناظر بر پیش نیازهای ایشان برای تهیه گزارش توجیهی سرمایه گذاری صندوق در بخش ساختمان مطالعه شد، مقرر شد جناب آقای افتخاری پاسخگو شود و مشترکاً نسبت به تهیه این گزارش اقدام نمایند. جلسه در ساعت ١٢ به پایان رسید.

 

صورتجلسه مورخ ٠١/٠٨/١٣٩٦

به نام خدا ـ در تاریخ ٠١/٠٨/١٣٩٦ پانزدهمین جلسه دور هفتم هیأت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاءکنندگان زیر تشکیل است.

١-درمورد گزارشهای مالی سپرده گذاری در تاریخ ٢٦/٠٧/١٣٩٦ در بانک ملی شعبه خشایار ملاحظه شد همچنین مقرر شد، مبلغ آزاد شده از حسابهای بانک ملی کاخ و بانک ملی خشایار و تجارت نفت شمالی و تجارت سعدی شمالی و سپه میدان ونک و کشاورزی شعبه ظفر در بانک ملی شعبه خشایار با شرایط پیشین سپرده گذاری شود.

٢-در مورد گزارش جناب افتخاری درخصوص سرمایه گذاری در املاک گزارش مزبور ملاحظه شد و نظر به اینکه پیگیری های دیگری مورد نیاز است مقرر شد با مساعدت سایر همکاران صندوق نسبت به گزارش نهایی اقدام نمایند.

٣-درخصوص اتومبیل پژو پارس متعلق به صندوق حسب گزارش شفاهی جناب عابدی مدیریت داخلی صندوق نظر به اینکه سالی ٢ میلیون تومان هزینه طرح تردد و حدود ٥/١ میلیون تومان هزینه بیمه و مبالغی هزینه نگهداری و لاستیک و غیره است از طرفی نیاز به تردد به وسط شهر به نسبت گذشته که در بانکها حتماً باید حضوری عملیات بانکی انجام میشد کمتر است لذا نگهداری آن از بهره برداری که دارد هزینه بیشتری دارد، هیأت مدیره موافقت کرد مدیر داخلی با حداقل سه استعلام نسبت به واگذاری آن به بالاترین قیمت پیشنهادی اقدام کند.

٤-دستور کار پیش بینی شده برای مجمع عمومی ٢٥/٠٨/١٣٩٦ مبنی بر جایگزینی ارجاع کار صندوق در شهرستانها از کارمندان صندوق به کارمندان کانونها با پرداخت پاداش سالانه به ایشان به جهت صرفه جویی در هزینه های صندوق خصوصاٌ با توجه به سیستمی شدن اکثر کارهای صندوق در سراسر کشور و نیز خرید ملک و افزایش وام مستمری بگیران از ٢ میلیون تومان به ٤ میلیون تومان با سقف حداکثر بیست میلیارد ريال در سال با مدت بازپرداخت دوازده ماهه به تصویب اکثریت رسید.

٥-درخصوص تقاضای آقای دکترآذربایجانی هیأت علمی دانشگاه تهران، مبنی بر عضویت در صندوق حمایت، نظر به اینکه تقاضای ایشان تصریحی بر قصد انتقال سوابق دانشگاهی خود به صندوق ندارد، از طرفی عضو صندوق اجباری دولتی بوده اند، لذا باستناد مفهوم تبصره ماده ١ قانون تشکیل صندوق نمی توانند عضو این صندوق شوند. در پاسخ مرقوم شود چنانچه قصد انتقال سوابق را دارند تصریحاً اعلام تا نسبت به مطالبه سوابق ایشان و تشکیل پرونده اقدام شود.

٦-درخصوص تقاضای آقای محمدعلی علی نوری به شرح نامه وارده به شماره ٩٦١٧٤٢٦٨ مورخ ٢٧/٠٦/١٣٩٦ مبنی بر تقاضای اشتمال ضوابط بازنشستگی در صندوق حمایت با توجه به بند ج ماده ٨٨ قانون برنامه ششم توسعه با داشتن حداقل ١٢ ماه سابقه جبهه، نظر به اینکه طبق قانون یاد شده اگر کسی مشمول مقررات صندوق            تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی دیگر ( در ما نحن فیه صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح ) باشد، استحقاق دریافت بازنشستگی از هر دو صندوق را دارد. لذا پایه اصلی این قانون عضویت در صندوق تأمین اجتماعی است که صندوق حمایت مستقل از آن است، مضافاً اینکه مستنداً به تبصره ا ق تشکیل صندوق آقای نوری در زمان اخذ پروانه مشمول مقررات بازنشستگی نیروهای مسلح بوده و مشمولین بازنشستگی نیروهای مسلح از شمول مقررات صندوق حمایت مستثنی می باشد. علیهذا تقاضای مشارالیه مبنی بر استفاده از مقررات بازنشستگی صندوق حمایت قابل پذیرش نبوده و مطابق مصداق قانونی مذکور تشخیص داده نشد.

٧-در رابطه با پیشنهاد رئیس واحد مستمریها درخصوص اجرای شرط تقدم و تأخر اعضاء هیأت علمی در صندوق حمایت به شرح زیر اتخاذ تصمیم شد. ١-اعضای هیأت علمی کلیه دانشگاهها، که قبل از اخذ پروانه وکالت، به عنوان عضو هیأت علمی مشمول مقررات صندوق بازنشستگی کشوری یا صندوق تأمین اجتماعی       بوده اند یا هستند، کماکان مشمول مقررات صندوق های مذکور تلقی می شوند. ( تبصره ماده ١ قانون تشکیل صندوق حمایت ) ٢-لیکن اشخاص که ابتدا پروانه وکالت یا کارآموزی اخذ و عضو صندوق حمایت شده اند و بعداً عضو هیأت علمی می شوند به دو گروه تقسیم می شوند : الف ـ گروه اول آنهایی که به عنوان عضو هیأت علمی در دانشگاههای دولتی استخدام رسمی میشوند. چون الزاماً  عضو صندوق بازنشستگی کشوری محسوب می گردند لذا تداوم عضویت آنها در صندوق حمایت بلحاظ عدم توجیه استفاده همزمان از مقررات حمایتی دو صندوق بازنشستگی توجیه ندارد و عضویت ایشان در صندوق حمایت قطع میشود. ب ـ گروه دوم آنهایی هستند که به عنوان عضو هیأت علمی در دانشگاههای غیردولتی استخدام می شوند و عموماً می توانند مشمول مقررات تأمین اجتماعی شوند. از آنجائیکه این گروه بدواً عضو صندوق حمایت بوده اند و سازمان تأمین اجتماعی نیز اعضاء صندوق حمایت را مستثنی از مقررات تأمین اجتماعی تلقی می کند، لذا این گروه از وکلا همچنان عضو صندوق حمایت باقی خواهند ماند.

٨-درخصوص تقاضای خانم کتایون حسین نژاد وفق پیشنهاد واحد مستمری، مقرر شد نامبرده گواهی مثبته مبنی بر پرداخت حق بیمه تا سال ٩٢ را ارائه نماید. اگر چنین گواهی ارائه کرد نسبت به اخذ حق بیمه از تاریخ مزبور تا زمان اجرا با لحاظ ضرایب مربوطه و اخذ حق بیمه های معوق اقدام شود.

٩-درخصوص مستمری خانم سیمین ترکیان همسر بازمانده مرحوم سیدضیاء الدین سیدزاده تبریزی مقرر شد گواهی مساعدی از سفارت خانه چنانچه محل اقامت خارج باشد، مبنی بر عدم اشتغال و عدم ازدواج ( تا قبل از سال ٤/٩٢ ) تهیه و ارسال دارند تا متعاقباً اقدام مقتضی معمول گردد.

١٠-درخصوص برقراری مستمری خانم هما شیخ با کدشناسائی ١٥٥٦ با سابقه ١٨ سال و ٧ ماه از تاریخ ٠١/٠٨/١٣٩٦ اقدام شود. جلسه ساعت ١٥:٢٠ به اتمام رسید.

 

صورتجلسه مورخ ٠٨/٠٨/١٣٩٦

به نام خدا ـ در تاریخ ٠٨/٠٨/١٣٩٦ شانزدهمین جلسه دور هفتم هیأت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاءکنندگان زیر تشکیل است.

١-درخصوص گزارش مالی ملاحظه می شود در دو نوبت ٠٣/٠٨/١٣٩٦ و ٠٦/٠٨/١٣٩٦ وجوه صندوق در بانک ملی شعبه خشایار سپرده گذاری شده است. همچنین مبلغ ١٢.٩٤٠.٠٠٠.٠٠٠ ریال آماده سپرده گذاری است که مقرر شد کلاً در بانک ملی شعبه سپرده گذاری اقدام شود.

 ٢ـ مقرر شد جهت تقدیر از نمایندگان دولت در مجمع عمومی به هر یک از ایشان هدیه ای نفیس به عنوان پاداش و به اعضاء پیشین هیأت مدیره بلحاظ خدمات یک دوره عضویت در هیأت مدیره ضمن اعطاء لوح تقدیر یک جلد کتاب نفیس هدیه شود.

 ٣ـ نامه شماره ٤٠/٥ ـ ٩٥ مورخ ٠١/٠٨/١٣٩٦ وارده به شماره ٩٦١٧٥٨١٠ مورخ ٠٢/٠٨/١٣٩٦ ایلام مقرر شد در پاسخ موافقت کلی با این قید که پس از معرفی مورد خاص و بررسی منافع صندوق و به شرط حصول تمامی شرایط خرید توسط صندوق و در اختیار قراردادن آن به کانون ایلام برای مدت مورد توافق و سپس واگذاری آن به کانون ایلام به قیمت روز که نباید از قیمت خرید کمتر باشد بعلاوه اجرت المثل ایام تصرف طبق نظر کارشناس اعلام شود. 

٤ـ درخصوص تقاضای بازماندگان مرحوم محسنی مفرد که بیش از یکسال قبل از فوت آن مرحوم حق بیمه خود را به صندوق نپرداخته طبعاً پروانه خود را نیز تمدید نکرده است مبنی بر برقراری حکم بازنشستگی نظر به اینکه ماده ١٢ قانون تشکیل برخورداری از خدمات صندوق را منوط کرده به پرداخت ٩٠ روز حق بیمه در آخرین سال حیاط کرده لذا تقاضای بازماندگان مورد پذیرش هیأت مدیره قرار نگرفت. مراتب به متقاضیان اعلام شود تا چنانچه اعتراضی دارند اعتراضشان در مجمع آتی مطرح شود. جلسه ساعت ١٣:١٥ به پایان رسید.

 

صورتجلسه مورخ ٢٢/٠٨/١٣٩٦

 

به نام خدا ـ در تاریخ ٢٢/٠٨/١٣٩٦ هفدهمین جلسه دور هفتم هیأت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاءکنندگان زیر تشکیل است.

١-درخصوص گزارش مالی خانم فیاضی ملاحظه شد. همچنین گزارش خرید ١٠٠٠٠٠ برگ اوراق انتقالی اخزا با سود علی الحساب ١٥% در سال و سررسید ٠٩/٠٩/١٣٩٩ در شش قسط سالانه اولین سررسید ٠٩/٠٩/١٣٩٦ پرداخت شده است.

٢-درخصوص برقراری میستمری بازنشستگی خانم مریم نایب زاده با ٢٧ سال و ٦ ماه و ١٠ روز سابقه بیمه پردازی تصویب شد.

٣-با حضور مدیران بانک سپه شعبه سعادت آباد و نماینده معاون مالی منطقه سه آن بانک نظر به اینکه پیشنهاد خاصی که به نفع صندوق ارزیابی شود و در مقایسه با سایر بانکها قابل توجیه باشد نداشتند . مذاکره شد که پس از هماهنگی با مسئولین و هیئت مدیره آن بانک درصورت وجود پیشنهاد بهتری جلسه دیگری ترتیب داده شود.

٤-درخصوص تقاضای آقای ... برای استفاده از وجهی که برای کمک به همکاران وکیل توسط مجمع عمومی تصویب شده است نظر به اینکه ایشان یک بار در اردیبهشت سال ١٣٩٦ از این کمک بلاعوض استفاده کرده است و حسب گزارش حق بیمه خود را تا شهریور ماه سال جاری تصفیه کرده است لذا هیئت مدیره ایشان را در اولویت تشخیص نداد لیکن با توجه به اینکه حسب الاظهار در نامه ارسالی ایشان اغلب هزینه های ایشان هزینه درمانی است . هیئت مدیره موافقت کرد هزینه بیمه تکمیلی ایشان را از آذر ماه سال جاری پرداخت نماید. چنانچه این اقدام مورد پذیرش ایشان باشد .

٥-گزارش تهیه شده توسط مدیریت محترم عامل برای قرائت در مجمع عمومی ٢٥/٠٨/١٣٩٦ استماع شد و بعضی پیشنهادات اصلاحی داده شده و قرار بر اصلاحاتی شد .

 

صورتجلسه مورخ ٢٩/٠٨/١٣٩٦

به نام خدا ـ در تاریخ ٢٩/٠٨/١٣٩٦ هجدهمین جلسه دور هفتم هیأت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاءکنندگان زیر تشکیل است.

١ ـ گزارش مالی ٢٩/٠٨/١٣٩٦ ملاحظه شد.

٢ـ مقرر شد حکم برقراری مستمری آقای والاگیر در ماه از ١٧/٠٧/١٣٩٦ صادر شود.

 ٣ـ درخصوص درخواست کمک مالی بلاعوض موضوع مصوبه مورخ ٢٨/١١/١٣٩٥ مجمع عمومی (بند هـ ) مقرر شد مبلغ یکصد میلیون ریال از محل مطالبات صندوق بابت ٤% حق بیمه سهمی کانونها به آقای ... مشروط به تصفیه حساب بدهی های ایشان به صندوق قبل یا همزمان با پرداخت این وجه پرداخت شود.

 ٤ـ مقرر شد آقای حبیب نژاد برای تنسیق نحوه پرداخت کمکهای بلاعوض موضوع بند هـ صورتجلسه ٢٨/١١/١٣٩٥ آئین نامه ای تدوین و جهت بحث و بررسی به هیأت مدیره ارائه نمایند.

٥ ـ مقرر شد قرارداد شرکت داده پرداز برای یکسال شمسی از ٠٥/٠٨/١٣٩٦ با مبلغ ١٣٦.٠٠٠.٠٠٠ ریال تمدید شود. ضمناً گزارش توجیهی مکتوبی توسط انفورماتیک مستند به گزارش بازدید از محل نگهداری سرور این صندوق و نحوه نگهداری آن و تحقق تعهداتی که در سنوات گذشته داده اند و در قرارداد حاضر تکرار شده است ارائه دهند. بدیهی است با توجه به اینکه این قرارداد با عدم پرداخت اقساط ماهانه قابل فسخ از سوی صندوق است، لذا در صورت مغایر بودن گزارش مزبور با ضرورت تمدید قرارداد فسخ قرارداد می تواند در دستور کار قرار گیرد. متعاقباً واحد انفورماتیک گزارش ٢٩/٠٨/١٣٩٦ خود را ارائه کرد که هیأت مدیره تمدید قرارداد را مقرون به صلاح تشخیص داد.

 ٦ ـ در مورد درخواست آقای احسان الله حیدری مبنی بر معافیت از پرداخت حق بیمه در صندوق حمایت به جهت عضویت در هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی نظر به اینکه نامبرده قبل از شروع به اشتغال به کار وکالت بیمه شده تأمین اجتماعی بوده است و نظر به اینکه مصوبه اخیر هیأت مدیره درخصوص وضعیت بیمه پردازی اعضاء هیأت علمی دانشگاههای دولتی و آزاد ناظر بر آینده است و عطف به ماسبق نمی شود و نظر به اینکه نامبرده حق مطالبه بعدی حق بیمه های پرداختی به صندوق را در آتیه از خود سلب نموده است با درخواست نامبرده مبنی بر قطع پرداخت حق بیمه از تاریخ ٠١/٠٤/١٣٩٤ موافقت می شود. بدیهی است با توجه به این مصوبه پرداخت حق بیمه از ٠١/٠٤/١٣٩٤ تاکنون سالبه به انتفاء موضوع می باشد. جلسه ساعت ١٤:٤٥ به پایان رسید و بحث مطالعه صورتجلسه مجمع ٢٥/٠٨/١٣٩٦ به جلسه آتی موکول شد.   

 

صورتجلسه مورخ ١٣/٠٩/١٣٩٦

به نام خدا ـ در تاریخ ١٣/٠٩/١٣٩٦ نوزدهمین جلسه دور هفتم هیأت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاءکنندگان زیر تشکیل است.

١ ـ گزارش مالی ملاحظه شد .

٢ـ گزارش کیفیت دعوت از کانون وکلاء مرکز و مألاً ارجاع موضوع توسط رئیس کانون مرکز به صندوق و حضور آقایان فخری و کیخسروی در کمیسیون لوایح دولت جهت مذاکره در موضوع تقاضای هیأت مدیره صندوق برای اصلاح آئین نامه صندوق و اینکه نهایتاً مقرر شده است ایرادات مدنظر کمیسیون مزبور (که حضوراً متذکر شده اند و عمدتاً فقدان گزارش توجیهی برای چنین اصلاحاتی است و بررسی عواقب اجتماعی و اقتصادی و اثر آن بر منابع و موجودیهای صندوق که در مکاتبات انجام شده معین ومشخص نشده و هم عرض بودن بعضی پیشنهادات با سطح مورد انتظار قوانین) با تشکیل کارگروههایی اصلاح شده متعاقباً ارسال شود.

٣ـ مقرر شد کارگروهی با حضور اعضاء هیأت مدیره و خانم ها و آقایان آل آقا و عابدی و فیاضی و اسماعیلی ، زارعی ، صالح آبادی ، شهنازی ، شاکری تشکیل شود تا با برگزاری جلسات تخصصی با مدیریت تخصصی جناب آقای فخری نسبت به تهیه بودجه سال ١٣٩٧ برای مجمع عمومی بهمن ماه تهیه نماید.

٤ـ نظر به ضرورت بایگانی کردن اطلاعات پرونده های همکاران به صورت دیجیتالی و با توجه به بررسی های به عمل آمده توسط رئیس واحد انفورماتیک مبنی بر لزوم خرید دو دستگاه اسکنر و دو دستگاه سیستم کامپیوتر با ارزیابی حدود ١٣٤.٠٠٠.٠٠٠ ریال موافقت شد و مقرر شد تحت آموزش انفورماتیک آقای فرجی و خانم رازی به تدریج کلیه پرونده های همکاران را از این طریق بایگانی کنند به نحوی که برای هر وکیل و بازنشسته ای فایل مستقلی داشته باشیم. همچنین مقرر شد آقای کیخسروی بررسی کنند بهترین نرم افزار بایگانی را یافته امکاناتش را استعلام و در اسرع وقت به هیأت مدیره گزارش کنند.

٥ ـ نظر به اتمام مدت قرارداد بیمه تکمیلی با بیمه سامان مجدداً نمایندگی داده شد به آقای کامبیز زندیه تا با بررسی های کامل و اختیارات تام نسبت به تمدید قرارداد یا امضاء قرارداد جدید با همان حدود سابق با رعایت شرط مندرج در قرارداد مرداد ماه که بیمه را مقید کرده است به تمدید قرارداد با همان رقم سابق اقدام کنند.

 ٦ ـ در مورد برقراری مستمری بازماندگان برای متقاضی خانم سیما نبیلی همسر مرحوم عباس حیدری مهر که در سه سال آخر حیات خود به واسطه بیماری سرطان که مدارک مثبته آن ارائه شده است حق بیمه نپرداخته است با توجه به ماده ١٢ آئین نامه صندوق مشمول حمایتهای صندوق نخواهد شد لیکن همچون مورد مشابه به مجمع عمومی موکول خواهد شد.

 ٧ ـ درخصوص برقراری مستمری آقای فرهاد اشرفی از تاریخ ٠١/٠٩/١٣٩٦ و آقای ابوالقاسم نیک نژاد احمدسرائی و آقای سیدعباس هاشمی از تاریخ ٢٤/٠٨/١٣٩٦ و آقای علی کیان مهر از تاریخ ٣٠/٠٨/١٣٩٦ و آقای فرامرز اعرابی از تاریخ ٠٦/٠٩/١٣٩٦ مقرر شد به شرح مذکور احکام بازنشستگی صادر شود . جلسه ساعت ١٣ به پایان رسید . 

 

صورتجلسه مورخ ٢٠/٠٩/١٣٩٦

 

به نام خدا ـ در تاریخ ٢٠/٠٩/١٣٩٦ بیستمین جلسه دور هفتم هیأت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاءکنندگان زیر تشکیل است.

١ ـ گزارش مالی ملاحظه شد.

 ٢ ـ پیش نویس آیین نامه وام کارکنان صندوق اصلاحاتی شد و نسخه اصلاحی به امضاء اعضاء هیأت مدیره رسید.

 ٣ـ در مورد تقاضای آقای عباس معصومی مبنی بر انتقال سوابق بیمه ای خود اعم از سوابق قبل از وکالت و سوابق ایام کارآموزی و وکالت خود با توجه به مشروح نظریه رئیس واحد مستمری تقاضای ایشان فاقد وجاهت قانونی تشخیص داده شد.

 

صورتجلسه مورخ ٢٧/٠٩/١٣٩٦

 

به نام خدا ـ در تاریخ ٢٧/٠٩/١٣٩٦ بیست و یکمین جلسه دور هفتم هیأت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاءکنندگان زیر تشکیل است.

١- گزارش مالی ملاحظه شد.

٢-تقاضای مدیرداخلی مبنی بر افزایش ٥/١٢% حقوق ثابت کارمندان بحث و بررسی شد اتخاذ تصمیم مقتضی موکول شد به اجرای طرح اصلاح سیستم دستمزد و حقوق و طبقه بندی مشاغل که طرحهای واصله دستور هفته آینده است. همچنین مقرر شد جناب افتخاری مطالعه ای درخصوص وضعیت فعلی مشاغل و نحوه اجرای مسئولیتهای محوله و تهیه گزارش جامعی در این خصوص تهیه نمایند.

٣-موضوع تصمیم گیری در مورد مجمع برای کمک به زلزله زدگان بحث شد و پیشنهاد آقای فخری نیز مبنی بر استنباط از مصوبه بعنوان کمک و همکاری زلزله زده و یا پرداخت یک میلیارد ريال مصوب در قالب کمکهای پرداختی به همکاران مصوبه مجمع بوده بررسی شد و نهایتاً موکول شد به بررسی بیشتر در جلسه آتی هیأت مدیره

٤-در مورد خرید املاک آقای افتخاری گزارش دادند که  اداره امور آب تهران نظریه خود را اعلام کرد که به شهرداری منطقه ارسال کرده و اکنون شهرداری مراحل مربوط به حدود دستور نقشه طی میکند تا با وصول آن میزان احتمالی آن قسمت از پلاک ثبتی که در طرح تعریض گذر باشد، حریم کانال آب باشد و همچنین کاربری ملک مشخص میشود و نهایتاً مساحت عرصه باقی مانده که می تواند مبنای مذاکره برای معامله واقع شود دقیقاً مشخص خواهد شد. بنا به اظهار مالکین ظرف ١٠ روز آینده تکلیف روشن خواهد شد.

٥-در مورد تقاضای همسر مرحوم خلیل چایی متوفی در ١٦/٠٦/١٣٩٦ که از ابتدای سال ٩٤ به جهت بیماری شدید منجر به فوت حق بیمه نپرداخته است و از سال ٨٧ نیز پروانه وکالتش را تمدید نکرده است، هیأت مدیره تقاضای برقراری مستمری وی را وفق مقررات و شرایط ماده ١٢ آئین نامه صندوق تشخیص نداده مردود دانست و مقرر شد مراتب به متقاضی اعلام تا در صورت اعتراض در مجمع آتی مطرح شود.

 

صورتجلسه مورخ ٠٤/١٠/١٣٩٦

 

به نام خدا ـ در تاریخ ٠٤/١٠/١٣٩٦ بیست و دومین جلسه دور هفتم جلسه هیأت مدیره صندوق حمایت کانون وکلاء دادگستری با حضور امضاءکنندگان زیر تشکیل است.

 ١ ـ گزارش مالی ملاحظه شد .

٢ ـ جناب فخری گزارشی از مذاکرات خود و آقای کیخسروی با مدیران بانک ملی را که در پی دعوت ایشان انجام شده بود به سمع هیأت مدیره رساند.

٣ ـ نظر به اینکه اخیراً مواردی در قالب انتقاد از عملکرد صندوق در فضای مجازی مطرح شد مقرر شد در سایت صندوق توضیحاتی درج شود که به طور کلی ابهامات را پوشش دهد.

 ٤ ـ درخصوص تقاضای آقای علیرضا آذربایجانی وکیل دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه که اجمالاً خواسته اند برغم عضویت در صندوق بازنشستگی کشوری به واسطه هیأت علمی دانشگاه بود نشان میخواهند در صندوق حمایت نیز عضو شوند و با پاسخ منفی این صندوق مواجه شده اند در نامه اخیرشان مبنی بر تعارض تصمیم اخیرالذکر را با عملکرد سابق صندوق مبنی بر اخذ حق بیمه از عده دیگری از همکاران که عضو هیأت علمی دانشگاههای مختلف هستند ، هیأت مدیره صندوق با تفسیر ماده ١ و تبصره ذیل آن وکلایی را که قبل از ورود به جرگه وکالت عضو صندوق بیمه اجباری دیگری بوده اند مشمول حمایتهای صندوق نمی داند لذا دریافت حق بیمه از این افراد را نیز مخالف قانون تشخیص داد مقرر شد پاسخ مقتضی داده شود .

 ٦ ـ مقرر شد طرح اصلاح سیستم حقوق و دستمزد در جلسه آینده مطرح شود . جلسه ساعت ١٣:٣٠ به پایان رسید.

 

صورتجلسه مورخ ١١/١٠/١٣٩٦

                                                                                                                 

به نام خدا ـ در تاریخ ١١/١٠/١٣٩٦ بیست و سومین جلسه دور هفتم هیأت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاءکنندگان زیر تشکیل است

١ ـ در خصوص گزارش مالی ١١/١٠/١٣٩٦ ملاحظه شد.

٢ ـ در خصوص تقاضای صدور احکام برقراری آقایان رحمن زارع با کد شناسایی ٢٣ از تاریخ ٢٨/٠٩/١٣٩٦ و حسین مهدی با کد شناسایی ٣٣٢١ از تاریخ ٠٥/٠٩/١٣٩٦ ، و احمد صلاحی راد با کدشناسایی ١٦٢٩ از تاریخ ٠١/٠٩/١٣٩٦ و خانم زهرا عبدالمحمدی با کد شناسایی ٣٢٨٢ مقرر شد احکام مزبور صادر شود.

 ٣ ـ آقای کیخسروی پیشنهاداتی برای تدوین برنامه سال ١٣٩٧ دارند که پس از استماع اظهارات ایشان قرار شد طرح توجیهی موارد پیشنهادی خود را عمدتاً ناظر بر لزوم آموزش کارکنان و اجرای برنامه های پژوهشی و مشاوره سرمایه گذاری و بیمه خدمات درمانی را ارائه دهند بقیه اعضاء نیز تا هفته آتی چنانچه پیشنهادی داشته باشند ارائه داده تا زمینه بحث و بررسی دقیق تری ایجاد شود. مقرر شد هفته آتی در دستور هیأت مدیره قرار گیرد .

 ٤ـ در خصوص تقاضای کانون کرمانشاه مبنی بر پرداخت یکصد میلیون تومان به تنی چند از همکاران آسیب دیده در زلزله از طریق آن کانون ، موضوع در هیأت مدیره مطرح شد از سویی مصوبه مورخ ٢٥/٠٨/١٣٩٦ مجمع عمومی صندوق نیز که ناظر بر کمک یک میلیارد ریالی به زلزله زدگان کرمانشاه است هیأت مدیره مصوبه اخیر الذکر را تخصیصی معطوف به مصوبه مورخ ٢٨/١١/١٣٩٥ آن مجمع مبنی بر کمک دو میلیارد ریالی به همکاران نیازمند به تشخیص هیأت مدیره تلقی می کند، لذا مقرر شد در پاسخ به کانون مزبور اعلام شود تا اسامی اشخاص واجد شرایط و دارای استحقاق با شرح علت نیاز و میزان استحقاق جهت اخذ کمک بلاعوض ضمن اعلام صریح نظر خود به این صندوق اعلام دارند تا تصمیم مقتضی اتخاذ شود. ٥ ـ سایر موارد دستور موکول شد به جلسه آتی . جلسه هیأت مدیره رأس ساعت ١٤:٣٠ به پایان رسید.    

 

 

 

 

صورتجلسه مورخ ١٨/١٠/١٣٩٦

به نام خدا ـ در تاریخ ١٨/١٠/١٣٩٦ بیست و چهارمین جلسه دوره هفتم هیأت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاء کنندگان ذیل آقایان سنجر فخری، آرش کیخسروی، کامبیز زندیه، ایرج افتخاری در ساعت ٩:٣٠ صبح تشکیل است .

١-درخصوص گزارش مالی مورخ ١٨/١٠/١٣٩٦ موافقت و مورد تصویب قرار گرفت.

٢- گزارش جناب آقای افتخاری عضو هیئت مدیره در ارتباط با خرید ملک - هیئت مدیره با عنایت به گزارش مذکور مقرر و تصویب نمود جناب آقای معزی کارشناس محترم رسمی دادگستری فعلاً از ملک بازدید بعمل آورده و گزارش ارزیابی ارائه نمایند تا مبنای     تصمیم گیری و مذاکره با مالکین مذکور قرار گیرد.

٣-سپس پیشنهادات جناب آقای کیخسروی نایب رئیس محترم صندوق درخصوص سر فصلهای برنامه پیشنهادی در سال ١٣٩٧ صندوق به شرح زیر مطرح گردید.

١-عقد قرارداد با مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی جهت ارزیابی تأثیرات قانون فعلی صندوق حمایت مصوب سال ١٣٥٥ و تنظیم پیش نویس قانون جدید و سایر مقررات جهت ارائه به مجلس و ارگان های تصویب کننده اساسنامه و آیین نامه ٢-ترجمه مقررات مربوط به تأمین اجتماعی وکلای کشورهای توسعه یافته به منظور آگاهی از آخرین تحولات این حوزه در راستای ارتقای سطح مطالبات وکلا و روزآمد کردن مقررات صندوق ٣- تهیه نرم افزار اکچوئری ٤- حمایت از پایان نامه های دوره دکترا و کارشناس ارشد با موضوع مرتبط با صندوق حمایت وکلا ٥- آموزش کارمندان صندوق حمایت در جهت بالا بردن دانش و توان اجرایی ایشان     ٦-امور سرمایه گذاری شامل عقد قرارداد مشاوره با مشاورین مالی ، اقتصادی ، بازرگانی و صنعتی جهت ایجاد واحدهای مرتبط به منظور بسترسازی برای سرمایه گذاری و ایجاد درآمد ٧- تأمین بودجه برای بررسی و شناخت اوراق مشارکت مناسب جهت خرید و سرمایه گذاری ٨- خرید ویلا یا آپارتمان در شمال ، مشهد ، اصفهان ، کیش، عقد قرارداد با مجموعه ای رفاهی ، تفریحی و ورزشی و ...، تورهای گردشگری داخلی، برگزاری مراسم دورهمی به جهت ارتقاء روحیه همکاران بازنشسته عضو صندوق حمایت، سپس جناب آقای افتخاری نیز بیان فرمودند پیشنهاد اینجانب نیز اختصاص یکصد و پنجاه میلیارد تومان بودجه علاوه بر بودجه مصوب مجمع اخیر آبان ماه سال ١٣٩٦ جهت خرید ٣٥٠٠ متر مربع اراضی در سعادت آباد در مجاورت ساختمان جدید کانون وکلا، تقاضا دارم هیئت مدیره تصویب نمود که موارد مذکور در فوق در بودجه پیشنهادی سال ١٣٩٧ لحاظ و در جهت تصویب به مجمع عمومی اتی بهمن ماه سال ١٣٩٦ تقدیم گردد.

٤-درخصوص صدور احکام برقراری مستمری بازنشستگی آقایان علی محمد جلالیان اصطهباناتی و محمد جعفری و سرکار خانم نسرین حق گذار وکلای محترم دادگستری به شرح منعکس احکام موافقت و تصویب شود جلسه هیئت مدیره در ساعت ١٤ خاتمه یافت .

 

 

صورتجلسه مورخ ٢٥/١٠/١٣٩٦

 

به نام خدا ـ در تاریخ ٢٥/١٠/١٣٩٦ بیست و پنجمین جلسه دور هفتم هیأت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاءکنندگان زیر تشکیل است.

١ ـ گزارش مالی ملاحظه شد.

 ٢ـ در خصوص مطالبات مشاور و اوراق مشارکت و سرمایه گذاری مقرر شد ٥/٢% (دو و نیم در هزار) مبلغ معاملاتی با کسر ١٠% مالیات به عنوان حق المشاوره به ایشان پرداخت شود.

٣ـ حسب گزارش واصله از سوی هیأت مدیره دو نفره کارشناسان منتخب از سوی صندوق و کانون وکلای استان مرکزی، ساختمان و زمین کانون اراک مبلغ ٩,١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ریال قیمت گذاری با اجاره ماهیانه ٢٤,٠٠٠,٠٠٠ ریال . نظر به مصوبه مورخ ٢٣/٠٥/١٣٩٦ هیأت مدیره مقرر شد اولاً ملک موصوف به همین قیمت کارشناسی با پایان کار روز به شرط تطبیق مندرجات پایان کار با گزارش کارشناسی خریده شود. ثانیاً اجاره بهاء سه سال مقید در نظریه کارشناس پیشاپیش از ثمن معامله کسر گردد. ثالثاً کلیه هزینه های نقل و انتقال و مالیاتی و کارشناسی عهده فروشنده باشد بدیهی است پس از انقضاء سه سال که در سند انتقال نیز تاریخ و زمان تحویل ملک با صدور برگ تخلیه ٣ سال آتی قید خواهد شد صندوق مخیر به فروش ملک به کانون اراک یا غیره خواهد بود .

٤ـ بررسی بودجه موکول شد به هفته آینده موکول شد. ٥ ـ متعاقباً مورد ایراد قرار گرفت و تذکر آئین نامه ای آقای کیخسروی مورد ملاحظه قرار رفت از این جهت که برنامه و بودجه باید تا پایان دیماه به کانونها ارسال شود. لذا مقرر شد فردا  جلسه فوق العاده ای تشکیل شده تا بودجه ١٣٩٧ بررسی نهائی شود. جلسه ساعت ١٥ به پایان رسید.

با حضور آقایان فخری ـ کیخسروی ـ حبیب نژاد 

 

 

 

صورتجلسه مورخ ٠٢/١١/١٣٩٦

 

به نام خدا ـ در تاریخ ٠٢/١١/١٣٩٦ بیست و ششمین جلسه دور هفتم هیأت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاءکنندگان زیر تشکیل است. ١ ـ گزارش مالی ملاحظه شد. ٢ـ برنامه و بودجه پس از انجام اصلاحات تذکر داده شده در جلسه پیش تهیه شد و در یازده صفحه به امضاء اعضاء هیأت مدیره رسید و مقرر شد نسخه ای از آن به کانونها ارسال و برای شرکت در مجمع عمومی مورخ ٢٦/١١/١٣٩٦ دعوت شوند. ٣ـ موضوع بررسی افزایش مستمری همکاران بازنشسته پس از بحث به علت عدم کفایت مذاکرات موکول شد به هفته آینده . ٤ـ در خصوص درخواست آقای شمس الدین طباطبایی مبنی بر طرح اعتراضشان به مصوبه ٠٦/٠٦/١٣٩٦ دایر بر رد تقاضای ایشان مقرر شد در دستور کار مجمع ٢٦/١١/١٣٩٦ قرار گیرد . جلسه ساعت ١٤ به پایان رسید.

آقایان فخری ، کیخسروی ، حبیب نژاد ، افتخاری

 

صورتجلسه مورخ ١٦/١١/١٣٩٦

 

به نام خدا ـ در تاریخ ١٦/١١/١٣٩٦ بیست و هفتمین جلسه دور هفتم هیأت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاءکنندگان زیر تشکیل است.

١ ـ گزارش مالی ملاحظه شد.

 

صورتجلسه مورخ ٢٣/١١/١٣٩٦

 

به نام خدا ـ در تاریخ ٢٣/١١/١٣٩٦ بیست و هشتمین جلسه دور هفتم هیأت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاءکنندگان زیر تشکیل است.

١- گزارش مالی ملاحظه شد.

٢-در مورد برقراری مستمری بازنشستگی آقای خسرو دهقانی از تاریخ ٠٨/١١/١٣٩٦ با کدشناسائی ٥١١٧ مقرر شد .

٣-در مورد تعطیلی ایام نوروز نظر به اینکه حسب گزارش مدیر محترم داخلی اکثریت همکاران تقاضای تعطیلی ایام بین التعطیلین نوروزی از ٠٥/٠١/١٣٩٧ تا ٠٨/٠١/١٣٩٧ را دارند. لذا مقرر شد ایام مزبور صندوق حمایت تعطیل بوده و چهار روز مذکور جزء ایام مرخصی کارمندان کسر گردد و در مورد تعطیلی  یازدهم اردیبهشت متعاقباً اتخاذ تصمیم خواهد شد. جلسه ساعت ١٤ به پایان رسید .

 

صورتجلسه مورخ ٣٠/١١/١٣٩٦

 

به نام خدا ـ در تاریخ ٣٠/١١/١٣٩٦ بیست و نهمین جلسه دور هفتم هیأت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاءکنندگان زیر تشکیل است.

١- گزارش مالی ملاحظه شد.

٢- مقرر شد دستمزد کارشناسی آقای معزی برای ارزیابی ملک مطابق با تعرفه کارشناسی پرداخت شود.

٣-درخصوص تقاضای آقای کریمی فرد وارده به شماره ٩٦١٧٥٩٨٩ مورخ ٠٦/٠٨/١٣٩٦، نظر به اینکه در مقطع زمانی که وی از دادگستری جدا شده و بدون انتقال سوابق به عنوان وکیل دادگستری مشمول حمایتهای قانونی صندوق قرار گرفته و عبارت به پرداخت حق بیمه نموده است لذا پرداخت ایشان در آن ایام مستند به قانون بوده و حمایتهای صندوق نیز به همان نحوی که درخصوص سایر وکلا مشمول صندوق درخصوص وی دائر بوده است متعاقباً که نامبرده از دادگستری بازنشسته میشود. بازنشستگی بعدی کاشف در این نیست که مابین سنوات قطع رابطه استخدامی با دادگستری تا زمان بازنشستگی نمی بایست بیمه پرداز صندوقهای دیگر میشده است و به عبارت دیگر پرداخت حق بیمه از سوی ایشان و دریافت حق بیمه از سوی من غیر حق و غیرقانونی نبوده است و حمایتهای نیز در مورد ایشان تداوم داشته لذا دلیلی بر استرداد وجوهی که ما به ازاء داشته است وجود ندارد. تقاضای آقای کریمی فرد پذیرفته نشد.

٤-درخصوص تقاضای آقای سیدی با توجه به اظهارنظر مشاور فنی مقرر شد از اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی استعلام مقتضی به عمل آید .

٥-درخصوص تقاضای آقای شربتیان وارده به شماره ٩٦١٧٥٨٢٤ مورخ ٠٢/٠٨/١٣٩٦ مبنی بر تقاضای بازنشستگی جانبازی با توجه به نظر مشاوره فنی که مستندات ایشان شامل مشاغلین دستگاههای دولتی و حقوق عمومی مثل شهرداری ها میشود و قانون حمایت جانبازان که کانون وکلا را شامل دانسته مربوط به صندوق حمایت نیست بلکه ناظر به کانون وکلا است و آن هم درخصوص خدمات ویژه ای که کانون مثل سهمیه اعطاء پروانه در اختیار ایشان قرار میدهد.

٦-درخصوص آقای رفیعی ( قاضی مستعفی ) که می توانند کماکان به صورت خویش فرما حق بیمه به همان صندوق بپردازند و خود را بازنشسته کنند، تقاضای ایشان این است که با توجه به اینکه در صندوق بازنشستگی دادگستری کماکان بیمه است پرداخت حق بیمه به صندوق منتفی شود و قطع گردد. نظر به اینکه بیمه خویش فرما داوطلبانه است ولی شمول بیمه در صندوق اجباری است لذا درخواست ایشان رد میگردد و طبق مقررات باید حق بیمه خود را به صندوق بپردازند.

٧-درخصوص برقراری حکم بازنشستگی آقای رجبعلی فراز با کدشناسایی ٤٩٦٠ از تاریخ ٢١/١١/١٣٩٦ مقرر شد به شرح مذکور حکم بازنشستگی صادر شود.

٨-در مورد تقاضای کانون کرمانشاه در مورد تودیع یک میلیارد ريال کمک به آسیب دیدگان زلزله نظر به اینکه تقاضای آن کانون با نحوه ارائه این کمک مصوبه هیأت مدیره مورخ ٢٥/٠٨/١٣٩٦مغایرت دارد مقرر شد در پاسخ لزوم اجرای امور وفق مصوبه قید شود.

٩-درخصوص متقاضی آقای محمدعلی عباس زاده اتخاذ تصمیم موکول شد به هفته آینده .

١٠-ملاحظه میشود شبهه ای در خصوص تعارض بند ٣ ماده ٤٨ قانون حمایت خانواده با تبصره ٢ ماده ١٩ آئین نامه صندوق حمایت وجود داشته که با مذاکره اعضاء هیئت مدیره رفع ابهام شده مقرر شد در تمام مواردی که بازماندگان بانوان محترم وکیل شرایط بند ٣ ماده ٤٨ قانون مذکور را داشته باشند. آن قانون اعمال گردد. جلسه ١٣:٤٥ به پایان رسید.

آقایان فخری، کیخسروی، افتخاری، زندیه

 

صورتجلسه مورخ ٠٧/١٢/١٣٩٦

                                                                            

به نام خدا ـ در تاریخ ٠٧/١٢/١٣٩٦ جلسه سی ام هیأت مدیره صندوق حمایت همزمان با گرامیداشت سالروز استقلال کانون وکلاء با حضور امضاء زیر تشکیل است.

 ١ ـ گزارش مالی ملاحظه شد.

 ٢ ـ جهت تنظیم اسناد نقل و انتقال آپارتمانهای خریداری شده هیأت مدیره در ساعت ١٠:٣٠ به دفترخانه مراجعه کردند و جلسه هیأت مدیره پایان یافت . بقیه دستورات امروز به هفته آینده موکول شد.

 

صورتجلسه مورخ ٢١/١٢/١٣٩٦

 

به نام خدا ـ در تاریخ ٢١/١٢/١٣٩٦ سی و یکمین جلسه هیأت مدیره دور هفتم صندوق با امضاء کنندگان زیر تشکیل است

 ١ ـ گزارش مالی ملاحظه شد.

٢ ـ در مورد تقاضای خانم فتانه فرح زاد با کد ٦٩٦ مبنی بر صدور برقراری مستمری از ٢٨/١٢/١٣٩٦ و آقای مسعود علی اسماعیلی با کد ٢٩٣٥ مبنی بر صدور حکم برقراری مستمری از ٢٨/١٢/١٣٩٦ و آقای محمد حقیقتی با کد ٤٤٤٩ مبنی بر صدور حکم برقراری مستمری از ٢٨/١٢/١٣٩٦ و آقای فرشاد تقی خانی با کد ٣٨٣ مبنی بر صدور حکم برقراری مستمری از ٢٩/١٢/١٣٩٦ و آقای نبی اله احمدلو با کد ٢٩٠ مبنی بر صدور حکم برقراری مستمری از ١٥/١٢/١٣٩٦ و تقاضای خانم صدیقه محمدعلی بیگی مبنی بر صدور حکم برقراری از ٢٨/١٢/١٣٩٦ و آقای سید عیسی محمدی با کد ٤٣٢١ مبنی بر صدور حکم برقراری از ١٥/١٢/١٣٩٦ و آقای خسرو ناقی با کد ١٧٩٥ از تاریخ ٢٥/١٢/١٣٩٦ و آقای سیدمحمدعلی صفی زاده شبستری با کد ٢٦٩ از تاریخ ٢٨/١٢/١٣٩٦ و آقای سیداسداله جعفریان با کد ٥١٦٦ از تاریخ ٢٨/١٢/١٣٩٦ و آقای محمد نظری با کد ٣٦٨٤ از تاریخ ٠١/١٢/١٣٩٦ تصویب شد.

 ٣ ـ در مورد نامه اداره درآمد دادگستری استان تهران مبنی بر مطالبه پاداش برای متصدیان ابطال تمبر به تناسب سالهای پیش مقرر شد مبلغ هفتاد میلیون ریال در اختیار آن واحد برای پرداخت پاداش قرار گیرد

٤ ـ در مورد تقاضای آقای عباس زاده مبنی بر معافیت از پرداخت حق بیمه به صندوق حمایت با این استدلال که از سال ١٣٨٦ تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی به واسطه تحصیل در حوزه علمیه قرار گرفته است از سال ١٣٩١نیز به واسطه اخذ پروانه کارآموزی تحت پوشش صندوق حمایت قرار گرفته است . متعاقباً از شمول تأمین اجتماعی خارج می شود و مجدداً هم زمان با شمول بیمه صندوق به واسطه اشتغال در مرکز جراحی محدود و سرپایی پارک عضویت مجدد در صندوق تأمین اجتماعی پیدا می کنند . اکنون به استناد تبصره ماده یک قانون تشکیل صندوق تقاضای خروج از شمول این صندوق را دارند . هیأت مدیره پس از شور بر اساس استنباط خود از تبصره ماده یک قانون مذکور که صرفاً مواردی را که وکلا از قبل از اخذ پروانه وکالت مشمول اجباری تأمین اجتماعی بوده باشند را شامل می شود در حالیکه اگر حتی در خصوص اختیاری بودن بیمه تأمین اجتماعی بودن ایشان در ایام طلبگی به واسطه اینکه انتخاب چنین شغلی داوطلبانه و اختیاری است مع الوصف در اختیاری بودن اشتغال در مرکز جراحی در ایامی که پروانه وکالت دارند وکالت را بعنوان شغل اصلی انتخاب کرده اند شکی نیست . لذا با توجه به اجباری بودن اشتمال قانون تشکیل صندوق بر عموم وکلا مگر در مورد مصرح در قانون به اعتقاد هیأت مدیره کسانی را که پس از اخذ پروانه و شمول قانون صندوق به ایشان اختیاری در جایی شاغل شده بیمه پردازی می کنند از موارد استثنای مزبور در تبصره آن ماده نیست و تقاضای یاد شده رد می شود.

٥ ـ در مورد پیشنهاد ارتقاء گروه برای خانم ورودی از گروه ٦ به ٧ با سمت مسئول احتساب سوابق موافقت شد لیکن در مورد خانم معافی نظر به اینکه مغایر ماده ١٠ دستورالعمل آیین نامه استخدامی است اما با توجه به اینکه از بدو استخدام قراردادی از سال ١٣٩٣ در شغلی اشتغال داشته که در آیین نامه جایگاه گروه ٦ استخدامی است، لذا با ارتقاء وی از گروه ٦ به ٧ به عنوان مسئول پرداختها موافقت میشود در هر دو مورد اجرا از ابتدای سال ١٣٩٧ شروع شود .

٦ ـ در خصوص خواسته خانم باقری منافی فرزند مرحوم امیرحسن باقری به خواسته برقراری مستمری بازنشستگی نظر به اینکه مرحوم پدرشان فاقد شرایط مندرج در ماده ١٢ آئین نامه بوده اند و در دو سال آخر قبل از فوت حق بیمه نمی پرداخته اند لذا تقاضا فاقد جنبه قانونی تشخیص داده شد. جلسه ساعت ١٥ به پایان رسید.

جلسه با حضور آقایان فخری ـ کیخسروی ـ حبیب نژاد و افتخاری