صورتجلسه مجمع عمومی صندوق حمایت وکلای دادگستری مورخ ٢٦/١١/١٣٩٦

بنام خدا ـ جلسه مجمع عمومی صندوق حمایت وکلای دادگستری از ساعت ٩:٣٠ بامداد روز پنج شنبه مورخ ٢٦/١١/١٣٩٦ به استناد مواد ٨،٧،٦،٥ اساسنامه با حضور کلیه اعضاء مجمع صندوق به ریاست جناب آقای دکتر       حسین آبادی ریاست کانون وکلای مرکز رئیس مجمع عمومی تشکیل و آقایان مهدی عامری و رجبعلی پورنظمی به عنوان ناظر و مسعود حسینی به عنوان منشی جلسه انتخاب و جلسه رسمیت یافت .

جلسه : تذکر نماینده سازمان تأمین اجتماعی در مجمع مبنی بر ذکر شفاف مصوبات مجمع در صورتجلسات آغاز گردید.

پیش از جلسه :

آقای سپهری درخصوص افزایش تعرفه حق الوکاله و حق عضویت .... را مطرح نمودند که آقای دکتر کامیار آخرین اقدامات انجام گرفته در این خصوص را گزارش نمودند که فعلاً پیشنهادات ارائه شده و نهایی نشده است .

آقای فخری رئیس محترم صندوق هم گلایه داشتند که چرا در کارگروه افزایش حق الوکاله و اجلاس اتحادیه خوزستان از صندوق دعوت نشده است. آقای عامری هم پیشنهاد کردند در جلسه امروز مصوب کرد اعضای هیئت مدیره صندوق در تمام همایش ها اتحادیه حضور داشته باشند. و همچنین به نحوی برنامه ریزی شود که جلسات شورای اجرائی و صندوق در یک روز برگزار نشود.

نماینده کانون خوزستان هم درخصوص قید تبصره ماده ١٩ آئین نامه اجرائی ماده ٨ قانون صندوق ایراداتی داشتند که بیان شد و صندوق هم در همین راستا مکاتبه ای جهت اصلاح با هیأت تحت دولت داشته است و نظر صندوق تبصره ماده ٤٨ کانون حمایت خانواده است که فعلاً در دست بررسی است .

دستور جلسه :

١-بررسی بودجه و برنامه های پیشنهادی در سال ١٣٩٧ و تصویب آن .

٢-بدواً گزارش اقدامات توسط رئیس محترم هیأت مدیره قرائت شد که با توجه به ارسال متن گزارش به کانونها از ذکر آن خودداری میشود.

نماینده تأمین اجتماعی درخصوص پنجاه میلیارد تومان برای خرید ملک ایراد کردند که باید بودجه ٩٦ متمم الاق میشد.

و اینکه اگر این سرمایه گذاری ها در مدت معینی به سود دهی نرسند صندوق را دچار مشکل خواهد نمود.

آقای افتخاری در پاسخ ایراد عنوان داشتند که جهت حفظ ارزش وجوه صندوق چاره ای جز تبدیل پول به کالای سرمایه ایی از قبیل ملک نداریم و سابقه بازار مسکن نیز نشان میدهد طی ٣٠ سال گذشتم بعضاً املاک افزایش ١٠٠٠ هزار برابری را تجربه کرده اند و تصمیم به خرید املاک مجاور صندوق در همین راستا اتخاذ شده است و بررسیهای لازم نیز جهت خرید ٢٥٠٠ متر مربع از املاک مجاور و تجمیع آن صورت گرفته است که جهت اجرائی نمودن این هدف ظرف ٣ سال آینده به دویست میلیارد تومان منابع مالی نیاز است .

گزارش بودجه توسط رئیس هیأت مدیره صندوق :

اشاره به تفاوت بودجه نویسی صندوق و سازمانها به نحوی که بودجه صندوق در واقع چشم انداز یک سال آتی صندوق را تعیین می نماید. در تهیه بودجه استاندارد شماره ٢٧ سازمان ...... و حسابداری رعایت گردیده است و به صورت خلاصه ریز ردیف های منابع و مصارف مندرج در بودجه پیشنهادی به سمع و نظر اعضای مجمع رسید .

آقای اصغری از کانون گیلان : در مورد ردیف ٦ جدول شماره ٤ مبنی بر پرداخت بر پرداخت در پاداش احتمالی به اضافه پاداش پایان سال سئوال داشتند که آقای فخری پاسخ دادند پاداش های مذکور در واقع ترسیم حقوق پرسنل بوده و در اکثر سازمانها نیز مرسوم است و در صندوق هم از سنوات قبل مرسوم بوده است .

آقای داوردان کانون بوشهر : درخصوص بودجه ساختمان و اختصاص آن سئوال داشتند که مقرر شد که مفصلاً بحث شود.

آقای رفیعی کانون فارس : جدول شماره ١ بند ٢ وجوه بازنشستگی سهم کانونها و تعداد وکلای مشمول بازنشستگی  را ایراد داشتند که عدد ١١٠ درست نیست که آقای افتخاری براساس .... پاسخ لازم را دادند و عنوان داشتند که این عدد براساس پیش بینی است .

نماینده کانون همدان : ردیف یک جدول شماره ٢ درخصوص بانکهای عامل صندوق که تعهد پرداخت سود سپرده دارند ایراد داشتند که با توضیحات هیأت مدیره ایراد مرتفع شد . درخصوص ساختمان جدید خریداری َشده نیز ایراد داشتند که چرا در دارایی های ثابت قید نشده است .

آقای پورنظمی از کانون مازندران ضمن تقدیر از تهیه جدول و نحوه مناسب از تغییر فاقد جریمه طبق ردیف ٣ جدول ١ ایراد داشتند که مبلغ هفت میلیارد تومان پیش بینی جدول درست نیست و حداقل هفت میلیارد تومان قابل وصول خواهد بود.

نماینده کانون خوزستان ایراد داشتند که آیا براساس مصوبه ٢٨/١١/١٣٩٥ آیا کارگروه تخصصی بودجه تشکیل گردیده است یا خر که رئیس هیئت مدیره صندوق عنوان داشتند که این کارگروه با حضور داورهای مالی صندوق و مشاوران ذیصلاح تشکیل و جدول بودجه فعلی ماحصل نشست ها و بررسی های کارگروه مذکور است. که آقای عزیزی عنوان داشتند شایسته بود چشم انداز برنامه مالی آینده صندوق در زمینه به کارگیری وجوه و سرمایه گذاری در جدول بودجه به صورت شفاف بیان میشد.

ایراد بعدی ایشان به این بود که برای امسال ٢٧٩٠ کارآموز اضافه شده که در پیش بینی بودجه ٢٠٠٠ نفر ذکر شده که محاسبات اصلاح نمود.

آقای باقری نماینده تأمین اجتماعی از نظر شکلی استفاده از تجارب سازمان تامین اجتماعی جهت مرکز بودجه مؤثر خواهد بود.

آقای دکتر کامیار نماینده کانون مرکز : تقاضا داشتند هیأت مدیره صندوق درخصوص سرمایه گذاری ها به سهم سرمایه گذاری با نقد شوندگی سریع و سرمایه گذاری غیر نقد مثل املاک توجه لازم معمول دارند تا در آتیه صندوق با مشکل مالی مواجه نشود.

پیش بینی دقیق برای وکلایی که به سن بازنشستگی نائل گردیده اند ولی فعلا تقاضای بازنشستگی نداده اند صورت گیرد تا در صورت افزایش تقاضا از سوی ..... مذکور صندوق وارد بحران نشود .

با توجه به تشکیل جلسات افزایش حق الوکاله درآمد صندوق از این محل افزایش قابل توجه خواهد داشت که باید پیش بینی شود آقای شهبازی از کانون استان مرکزی، تقدیر و تشکر از بودجه نویسی و سرعت عمل در اجرای مصوبه قبل مجمع مبنی بر خرید ملک و امید داری به ادامه روند مناسب فعلی

آقای سپهری بازرس محترم صندوق : قید بودجه لازم برای خرید ملک در سال آتی در بودجه ارائه شده تمهید لازم جهت جلوگیری از هدر رفت منابع مربوط به یک دوم تمبر حق الوکاله توسط صندوق صورت گیرد. دیدگاههای کلی هیئت مدیره صندوق بعنوان فصلی جدا ضمیمه بودجه میگردید و درخصوص نوع سرمایه گذاری ها بررسی بیشتر صورت گیرد.

آقای کیخسروی عضو محترم هیأت مدیره صندوق : در ذیل جدول شماره ٥ قید شده نسبت به پیشنهادات هیأت مدیره از بابت آموزش و مشاور سرمایه گذاری امور رفاهی در مجمع تصمیم گیری شود که تقاضا داشتند موضوع فوق در مجمع مطرح شود که مقرر شد بدواً بودجه فعلی به رأی گذاشته شود و سپس به صورت پیشنهاد فوق العاده به پیشنهاد رسیدگی شود.

مصوبه دستور اول :

« پس از اخذ نظرات اعضای حاضر در مجمع و ارائه پیشنهادات و بررسی های نهایی بودجه ٩٧ به رأی گذاشته شد که با رأی اکثریت اعضا به تصویب مجمع عمومی رسید، همه اعضاء موافق و بودجه به اتفاق آرا تصویب شد .»

پیشنهاد هیأت مدیره صندوق حمایت :

١-تعیین بودجه پژوهش جهت عقد قرارداد با پژوهشگا ه های ذیصلاح ( مراکز پژوهش های مجلس ـ مرکز پژوهش آمار و ..... جهت بررسی قوانین و آئین نامه های مرتبط با آن

٢- به کارگیری مشاور سرمایه گذاری توسط صندوق با بودجه مشخص

جناب آقای دکتر کامیار : موافق پیشنهاد اول

جناب آقای آئینه وند : همدان مخالف پیشنهاد دوم درخصوص به کارگیری مشاور سرمایه گذاری

جناب آقای سپهری : موافق و پیشنهاد دوم راجع ب بکارگیری مشاور سرمایه گذاری

آقای باقری نماینده تأمین اجتماعی : برای جذب مشاور سرمایه گذاری بدواً باید ساختار اقتصادی مثل واحد معاونت مالی و اقتصادی در داخل مجموعه صندوق ایجاد شود و این واحد از خدمات مشاور استفاده نماید.

رئیس محترم مجمع : درخصوص پیشنهاد دوم با توجه به مصوبه مجمع مبنی بر استخدام مشاور سرمایه گذاری دلیلی بر طرح مجدد نیست و مجمع در صورت که صندوق بودجه مربوط را در بودجه ٩٧ پیش بینی مینمود موضوع را به رأی می گذاشت .

« پیشنها هیأت مدیره صندوق درخصوص انجام امور پژوهشی توسط صندوق درخصوص مطالعه تطبیقی و آئین نامه های مرتبط توسط پژوهشگاه های ذیصلاح به رأی گذاشته شد و با اکثریت رأی اعضای مجمع عمومی به تصویب رسید و مقرر گردید جزئیات موضوع از قبیل هزینه و ... در جلسه آتی مجمع از طرف هیأت مطرح و مورد بررسی واقع شود »

دستور جلسه دوم : گزارش پیشنهادی هیأت مدیره درباره بیمه خدمات درمانی :

مصوبه دستور دوم :

« مقرر گردید مطالعه دقیق تر درخصوص بیمه خدمات درمانی صورت گرفته و پس از بررسی موضوع در مجمع آتی تصمیم گیری شود ضمناً کانونها پیشنهادات خود را درخصوص موضوع به هیأت مدیره صندوق ارسال نمایند .»

دستور سوم : صندوق بند سوم را از دستور جلسه مسترد نمود .

دستور چهارم : بررسی پرونده آقایان شمس الدین محمد سید طباطبایی و ورثه مرحوم عباس حیدری مهر، موضوع بند ٩ ماده ٩ اساسنامه

آقای باقری نماینده تأمین اجتماعی و آقای دکتر حسین آبادی رئیس محترم مجمع بعنوان مخالف صحبت نمودند.

« مصوبه »

« به اتفاق آراء اعضای حاضر در مجمع با درخواست آقای سیدشمس الدین محمد طباطبایی درخصوص احتساب سنوات تودیع شده پروانه و برقراری مستمری مخالف شد و با مقرر گردید مجمع صندوق در موارد مشابه تر به همین رویه عمل نماید . »

ادامه دستور چهارم : درخواست ورثه مرحوم عباس حیدری مهر موضوع بند ٩ ماده ٩ اساسنامه با توجه به فوت ایشان در سال ٩٥ و سابقه آخرین پرداخت تا سال ٩٢ ( سه سال کسری پرداخت حق بیمه ) به علت بیماری سرطان

مصوبه : « با درخواست ورثه مرحوم عباس حیدری مهر با اکثریت آرای اعضای حاضر در مجمع جهت برقرای مستمری موافقت شد و به تصویب رسید. »

به طور فوق العاده خانم وحیده وارسته فرد وارث مرحوم خلیل چایی با توجه به عدم پرداخت ٣ سال حق بیمه از پایان ٩٣ الی ٩٦ مطرح شد.

« با تصویب اکثریت اعضای مجمع عمومی با برقراری مستمری توسط صندوق برای وارث مرحوم خلیل چایی موافقت شد.»

دستور پنجم : گزارش هیأت مدیره درخصوص تسهیلات اعطایی به  همکاران جهت خرید و تجهیزات دفتری

دستور پنجم توسط هیأت مدیره صندوق مسترد شد و نشست مجمع عمومی رأس ساعت ١٣:٣٠ تاریخ ٢٦/١١/١٣٩٦ خاتمه یافت