دستورکار هیئت مدیره در جلسه مورخ ٢٧/١٢/١٣٩٧

 

 • اتخاذ تصمیم درخصوص بازماندگان مرحومه زارعی
 • بررسی درخواست آقای سید جمال سیدی جانباز و ایثارگر و بازنشسته آموزش و پرورش مبنی بر عضویت در صندوق حمایت وکلای دادگستری
 • برقراری مستمری بازنشستگی آقایان امیرحسن سپهری و مرتضی حسینی ، وکلای محترم پایه یک دادگستری

 

 دستورکار هیئت مدیره در جلسه مورخ ٢٠/١٢/١٣٩٧

 

 • بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص تدوین و تنظیم آئین نامه استخدامی از طریق برون سپاری و استفاده از نظر متخصصین
 • بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص ایجاد سازمان IT صندوق حمایت یا برون سپاری امور کامپیوتری صندوق
 • بررسی درخواست جمعی از وکلای بازنشسته درخصوص لایحه بودجه و مصوبات مجمع عمومی ٢٥/١١/١٣٩٧
 • بررسی درخواست خانم ونائی و آقای فرجی
 • برقراری مستمری بازنشستگی آقایان محمدرسول ناهیدی ، ابوالفضل رنجبرصابر ، احسان الله فقیهی و خانمها معصومه شاکر و مهین زحمتکش طرئی ، وکلای محترم پایه یک دادگستری

 

 دستورکار هیئت مدیره در جلسه مورخ ١٣/١٢/١٣٩٧

 

 • پیشنهاد واحد انفورماتیک درخصوص خرید دو مورد از تجهیزات مورد نیاز اتاق سرور بدون رعایت اخذ استعلام
 • بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص تدوین و تنظیم آئین نامه استخدامی از طریق برون سپاری و استفاده از نظر متخصصین
 • گزارش رئیس واحد مستمریها درخصوص تحقیق و بررسی وضعیت بازماندگان مرحومه زارعی
 • پیشنهاد عیدی غیر نقدی برای پایان سال کارکنان صندوق ( طبق روال سال گذشته )
 • بررسی درخواست رئیس اداره درآمد دادگستری کل استان تهران ، مبنی بر دریافت مبلغی تحت عنوان پاداش
 • برقراری مستمری بازنشستگی آقای جهانسوز مسعودی تنکابنی و خانمها بتول مسلمی نائینی و ثریا منیری کیا ، وکلای محترم پایه یک دادگستری
 • اتخاذ تصمیم در مورد بانک کشاورزی درخصوص کسری واریزی سود ١٧ فقره از سپرده های صندوق

 

 دستورکار هیئت مدیره در جلسه مورخ ٠٦/١٢/١٣٩٧

 

 • درخواست خانم تهمینه رحمانی عضو هیئت علمی دانشگاه ، مبنی بر بازگشت و عضویت مجدد در صندوق حمایت وکلا ، با احتساب حق بیمه ها و جرائم آنها از تاریخ ٠١/٠١/١٣٩٦ لغایت ٢٩/١٢/١٣٩٧ تا وقفه ای در سابقه ایشان وارد نشود
 • پیشنهاد مدیر امور اداری درخصوص تعطیلات ایام نوروز همکاران
 • پیشنهاد واحد انفورماتیک درخصوص خرید تجهیزات اتاق سرور
 • بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص تدوین و تنظیم آئین نامه استخدامی از طریق برون سپاری و استفاده از نظر متخصصین

 

 دستورکار هیئت مدیره در جلسه مورخ ٢٩/١١/١٣٩٧

 

 • قرائت صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ٢٥/١١/١٣٩٧ و تصمیم گیری لازم در انجام تکالیف صندوق

(تشکیل جلسه مجمع فوق العاده در اردیبهشت ماه جهت اصلاح اساسنامه و پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص اصل افزایش مستمری بازنشستگان و تعیین آن و همچنین پیشنهاد و راهکاری برای استخدام کارکنان کانونها )

 • درخواست مدیر امور اداری درخصوص پرداخت یک ماه حقوق و مزایا به کارکنان صندوق و همچنین پرداخت مبلغی به عنوان پاداش به کارکنان کانونهایی که فاقد کارمند صندوق میباشند
 • بررسی بند ٣ صورتجلسه مورخ ١٥/١١/١٣٩٧ هیئت مدیره درخصوص تغییر ساختار استخدامی و اداری
 • بررسی و انتخاب دو نفر از واجدین شرایط ، برای دریافت وام کارکنان صندوق در سال ١٣٩٧پیرو مصوبه مورخ ٢٩/١١/١٣٩٤مجمع عمومی و با عنایت به ضوابط پرداخت وام مورخ ١٣/٠٢/١٣٩٥ هیئت مدیره محترم دوره قبل
 • بررسی درخواست بازماندگان مرحوم محمدعلی نوروز زاده (فاقد شرایط مندرج در ماده ١٢ آئین نامه اجرایی ماده ٨)
 • اتخاذ تصمیم درخصوص باقیمانده وام مرحوم عباس حمیدیان ( توجه اینکه بازمانده واجد شرایط دریافت مستمری بازماندگان ندارند)
 • بررسی درخواست آقای عادل جلالی مبنی بر معافیت از پرداخت حق بیمه به صندوق حمایت (جانباز حالت اشتغال)
 • بررسی درخواست بازماندگان مرحومه معصومه افشار طوینانی مبنی بر دریافت حق بیمه های پرداخت شده به صندوق

 

 • گزارش رئیس واحد مستمری درخصوص بررسی مجدد نحوه انجام نقل و انتقال کلیه سوابق
 • پیشنهاد رئیس واحد مستمری درخصوص مکاتبه و تعیین تکلیف ٣٤ نفر از وکلایی که در سالهای قبل پیش پرداخت بابت احتساب سوابق به صندوق پرداخت نموده اند
 • بررسی تغییر وضعیت استخدامی خانم آمنه جوانمردی کارمند مستقر درکانون محترم فارس از قراردادی به رسمی
 • برقراری مستمری بازنشستگی آقایان محمود مهدوی ، جواد بخشی پور ، صادق فانید علیپوری و جعفر ابن النصیر ، وکلای محترم پایه یک دادگستری

 

 دستورکار هیئت مدیره در جلسه مورخ ١٥/١١/١٣٩٧

 

 • بررسی ساختار اداری صندوق از لحاظ آیین نامه استخدامی ، شرح وظایف و مسئولیتهای مورد نیاز و اتخاذ تصمیم درباره چگونگی انجام اصلاحات و تغییرات لازم در آن و یا برون سپاری به متخصصین امر
 • اتخاذ تصمیم درباره ارزیابی شرایط مالی و بررسی مفروضات و تعیین میزان حق بیمه مبتنی بر محاسبات آکچوئری با این توضیح که آخرین آکچوئری صندوق مربوط به پایان سال ١٣٩٣ می باشد و براساس بند ١٥ استاندارد حسابداری شماره ٢٧ (طرح های مزایای بازنشستگی) این ارزیابی می باید حداقل هر سه سال یکبار انجام شود .
 • بررسی درخواست بازماندگان مرحومه زارعی درخصوص برقراری مستمری (ازهفته قبل)
 • بررسی درخواست بازماندگان مرحوم محمدعلی نوروز زاده (فاقد شرایط مندرج در ماده ١٢ آئین نامه اجرایی ماده ٨) ازهفته قبل
 • بررسی تقاضای خانم حجتی پور کارآموز محترم کانون وکلای کرمان که از سال ١٣٨٨ به صندوق مراجعه ای نداشته اند و هم اینک درخواست معافیت از پرداخت حق بیمه سالهای گذشته را دارند .
 • خرید دستگاه حضور و غیاب جدید با قابلیت تشخیص چهره ( استعلام قیمت ضمیمه میباشد )

 

٠٨/١١/١٣٩٧دستورکار هیئت مدیره در جلسه مورخ

١-        رسیدگی به بودجه پیشنهادی ١٣٩٨

٢-        پیشنهاد ریاست محترم کانون اردبیل درخصوص خرید واحدهای باقیمانده از ساختمان صندوق در استان اردبیل

٣-       بررسی درخواست بازماندگان مرحوم محمدعلی نوروز زاده (فاقد شرایط مندرج در ماده ١٢ آئین نامه اجرایی ماده ٨)

 

دستورکار هیئت مدیره در جلسه مورخ ٠١/١١/١٣٩٧

١-        گزارش مدیر عامل درخصوص حضور در جلسه وزارت محترم دادگستری

٢-        خرید دستگاه حضور و غیاب جدید با قابلیت تشخیص چهره

٣-       بررسی گزارش بانک ملی شعبه خشایار درخصوص عودت اضافه واریزی سود سپرده های مفتوحه در سالهای ٩٥ و ٩٦

 

دستورکار هیئت مدیره در جلسه مورخ ٢٤/١٠/١٣٩٧

١-        اتخاذ تصمیم در مورد وکلایی که از پرداخت حق بیمه معاف شده اند و تقاضای استرداد مبالغ پرداختی خود را دارند

٢-        پیرو بند ٢ صورتجلسه مورخ ٢٣/٠٧/١٣٩٧ خرید یک دستگاه کامپیوتر برای اتاق هیئت مدیره

٣-       درخواست ریاست کانون کرمانشاه درخصوص مساعدت و همکاری با آقای میرزائی از محل کمکهای بلاعوض

٤-       برقراری مستمری بازنشستگی آقای محمود هنردوست ، وکیل محترم پایه یک دادگستری

 

دستورکار هیئت مدیره در جلسه مورخ ١٧/١٠/١٣٩٧

١-        تعیین تاریخ برگزاری مجمع عمومی صندوق در بهمن ماه ١٣٩٧

٢-        درخواست خرید لوازم مورد نیاز اتاق سرور

٣-       بررسی موارد پیشنهادی رئیس واحد مستمریها

٤-       اتخاذ تصمیم در مورد وکلایی که بعلت بدهی خواستار انصراف از احتساب سوابق دوران بدهی خود میباشند

 

دستورکار هیئت مدیره در جلسه مورخ ١٠/١٠/١٣٩٧

١-        بررسی موارد پیشنهادی رئیس واحد مستمریها

٢-        پیشنهاد ریاست محترم کانون اردبیل درخصوص خرید واحدهای باقیمانده از ساختمان صندوق در استان اردبیل

٣-       بررسی پیشنهاد آقای محمدرضا حیدری جهت خرید زمین ( کرج ابتدای اتوبان قزوین )

٤-       برقراری مستمری بازنشستگی آقای حمید محمودی ، وکیل محترم پایه یک دادگستری

 

دستورکار هیئت مدیره در جلسه مورخ ٠٣/١٠/١٣٩٧

١-        اتخاذ تصمیم جهت پرداخت کمک هزینه عائله مندی (حق اولاد) به خانم ئه سرین صلواتی ، کارمند مستقر در کانون کردستان بابت شش ماهه ، مربوط به زمانی که در مرخصی زایمان بوده اند ( طبق رویه قبلی صندوق )

٢-        بررسی موارد پیشنهادی رئیس واحد مستمریها

٣-       بررسی درخواست آقای موسی مالکی جهت عضویت مجدد درصندوق حمایت وکلای دادگستری

٤-       اتخاذ تصمیم درخصوص مصادف شدن آخرین روز پرداخت فیشهای حق بیمه صندوق با روزهای تعطیل رسمی

 

دستورکار هیئت مدیره در جلسه مورخ ٢٦/٠٩/١٣٩٧

١-        بررسی گزارش رئیس واحد مستمریها درخصوص محاسبه احتساب سوابق آقای عبدالحسین ضیائی و موارد مشابه

٢-        بررسی گزارش رئیس واحد مستمریها درخصوص درخواست آقای مهرزاد مسیحی کوشکساری بابت مبلغ قابل انتقال

٣-       برقراری مستمری بازنشستگی آقای سید اسماعیل نوری اشکلک ، وکیل محترم پایه یک دادگستری

 

دستورکار هیئت مدیره در جلسه مورخ ١٩/٠٩/١٣٩٧

١-        بررسی گزارش رئیس واحد مستمریها درخصوص وضعیت معافیت از پرداخت حق بیمه آقای سید محسن معلم و موارد مشابه

٢-        برقراری مستمری بازنشستگی آقایان تقی اویسی و هوشنگ فاروقی ، وکلای محترم پایه یک دادگستری

 

دستورکار هیئت مدیره در جلسه مورخ ١٢/٠٩/١٣٩٧

١-بررسی پیشنهاد مدیرعامل شرکت زیبا موج نوین درخصوص ارائه خدمات ورزشی رفاهی در سراسر کشور با تخفیفات قابل توجه

٢-برقراری مستمری بازنشستگی آقایان سید محمد هادی علوی کاخکی و علیرضا نوروزعلی، وکلای محترم پایه یک دادگستری

 

دستور کار هیئت مدیره در جلسه مورخ ٠٥/٠٩/١٣٩٧

١-        درخصوص وام دریافتی از صندوق مرحوم ناصر حسینی خالصی

٢-        برقراری مستمری بازنشستگی آقای مهدی دشتی ، وکلای محترم پایه یک دادگستری

 

دستورکار هیئت مدیره در جلسه مورخ ٢٨/٠٨/١٣٩٧

١-        بررسی درخواست بازماندگان مرحوم محمدحسن شبانی شورباخورلر(فاقد شرایط مندرج در ماده ١٢ آئین نامه اجرایی ماده ٨)

٢-        دعوت از آقای مهندس جمشیدی درخصوص برنامه بهبود حوزه واحد انفورماتیک صندوق

٣-       برقراری مستمری بازنشستگی آقایان گودرز فقیه نصیری و خانم شهلا ایازی ، وکلای محترم پایه یک دادگستری

 

دستورکار هیئت مدیره در جلسه مورخ ٢١/٠٨/١٣٩٧

١-        دریافت ٤ فقره پایان کار از شهرداری ( تغییر کاربری از مسکونی به اداری )

٢-        بررسی درخواست مدیر امور اداری درخصوص پرداخت نقدی مانده مرخصی تعدادی از کارکنان ( انتقال مرخصی به سال بعد)

٣-       بررسی برنامه سفر به استان آذربایجان شرقی جهت شرکت در همایش اسکودا

 

دستورکار هیئت مدیره در جلسه مورخ ١٤/٠٨/١٣٩٧

١-        بررسی وضعیت موجود ٣ طبقه ملک خریداری شده صندوق در استان اردبیل ( انعقاد تفاهم نامه با کانون اردبیل )

 

دستورکار هیئت مدیره در جلسه مورخ ٠٧/٠٨/١٣٩٧

١-        قرائت صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ٠٣/٠٨/١٣٩٧ و تصمیم گیری لازم در انجام تکالیف صندوق

٢-        تهیه پاسخ اسکودا در مورد تغییر قوانین

٣-       بررسی درخواست کانون محترم آذربایجانشرقی درخصوص نصب دوربین فیلم برداری در اتاق مجمع

٤-       بررسی گزارش رئیس واحد مستمریها درخصوص درخواست آقای محمد حسنی جهت ادامه پرداخت حق بیمه تا ٣٥ سال

٥-       بررسی گزارش رئیس امور بیمه گری درخصوص آقای رفیعی جانباز حالت اشتغال

٦-        اتخاذ تصمیم در خصوص تمدید قرارداد کارکنان صندوق ، درکانونها

٧-       برقراری مستمری بازنشستگی آقای علی اکبر رستگار ، وکیل محترم پایه یک دادگستری

 

دستورکار هیئت مدیره در جلسه مورخ ٣٠/٠٧/١٣٩٧

١-        بررسی پیش نویس مواد قانون و مقررات وکالت

٢-        بررسی مجدد ، تقاضای دو نفر از اعضای هیئت علمی کانون محترم اردبیل

 

دستورکار هیئت مدیره در جلسه مورخ ٢٣/٠٧/١٣٩٧

١-        بررسی درخواست نایب رئیس محترم کانون وکلای دادگستری مرکز ، درخصوص پیش نویس مواد قانون مقررات  وکالت

٢-        بررسی مجدد تقاضای آقای سورانی درخصوص برقراری مستمری از کارافتادگی 

 

دستورکار هیئت مدیره در جلسه مورخ ١٦/٠٧/١٣٩٧

١-        بررسی شکایت آقای قاسمی ، کارمند سابق مستقر در کانون گلستان

٢-        برقراری مستمری بازنشستگی آقایان احمد همایونفال ، فریدون نوبهار ، محمدتقی قاسمی و خانم بهناز هنرمند ، وکلای محترم پایه یک دادگستری

 

دستورکار هیئت مدیره در جلسه مورخ ٠٩/٠٧/١٣٩٧

١-        بررسی گزارش حسابرسی ، جهت ارائه به مجمع فوق العاده مورخ ٠٣/٠٨/١٣٩٧

٢-        درخواست ریاست کانون بوشهر درخصوص مساعدت و همکاری با خانم سیار از محل کمکهای بلاعوض

٣-       گزارش رئیس واحد محترم مستمری درخصوص درخواست برقراری مستمری خانم سهیلا قره گزلو

٤-       برقراری مستمری بازنشستگی آقای مهدی رحمانی و خانم مینا خوش باطن ، وکلای محترم پایه یک دادگستری

 

دستورکار هیئت مدیره در جلسه مورخ ٠٢/٠٧/١٣٩٧

١-        بررسی درخواست بازماندگان مرحوم محسن عاشوری  ( فاقد شرایط مندرج در ماده ١٢ آئین نامه اجرایی ماده ٨)

٢-        بررسی مجدد درخصوص تمدید قرارداد کارکنان صندوق ، درکانونها

٣-       برقراری مستمری بازنشستگی آقای علی شاکری جویباری ، وکیل محترم پایه یک دادگستری

 

دستورکار هیئت مدیره در جلسه مورخ ٢٦/٠٦/١٣٩٧

١-        اتخاذ تصمیم درخصوص تمدید قرارداد کارکنان صندوق ، درکانونها

٢-        درخواست ریاست کانون گلستان درخصوص مساعدت و همکاری مجدد با آقای نادمی

٣-       برقراری مستمری بازنشستگی آقای ابوالفضل زند ، وکیل محترم پایه یک دادگستری

٤-       پیشنهاد مدیرعامل درخصوص اختصاص ٥/١٢ درصد باقی مانده فوق العاده شغل

٥-       اختصاص مبلغ سیصد میلیون ریال بعنوان پاداش ، جهت پرسنل ، به تشخیص مدیرعامل

 

دستورکار هیئت مدیره در جلسه مورخ ١٩/٠٦/١٣٩٧

١-        بررسی تقاضای معافیت از پرداخت حق بیمه آقای پویا یعقوبی کارآموز وکالت 

٢-        برقراری مستمری بازنشستگی آقای علی آقاوردی ، وکیل محترم پایه یک دادگستری

٣-       برقراری مستمری بازنشستگی آقای حسین زارع دهنوی ، وکیل محترم پایه یک دادگستری

 

دستورکار هیئت مدیره در جلسه مورخ ١٢/٠٦/١٣٩٧

تعیین جلسه مجمع عمومی فوق العاده با دستور استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس و حسابرس و تصویب صورتهای مالی

 

دستورکار هیئت مدیره در جلسه مورخ ٠٥/٠٦/١٣٩٧

١-        پیشنهاد رئیس واحد محترم مستمری درخصوص درخواست تمدید مهلت مصوبه انتقال و احتساب سوابق( تبصره٢ ماده ١٤ آئین نامه اجرایی ماده ٨ قانون تشکیل صندوق ) همچنین از این پس صرفاً سوابق خدمت دولتی وکلای دادگستری که به سازمان تامین اجتماعی پرداخت گردیده است ، مورد انتقال و احتساب قرار گیرد .

٢-        بررسی پیشنهاد ریاست کانون البرز  به اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری

٣-       بررسی درخواست انتقال سوابق بازماندگان مرحوم جعفری به سازمان تامین اجتماعی

 

دستورکار هیئت مدیره در جلسه مورخ ٢٢/٠٥/١٣٩٧

١-        پیشنهاد رئیس واحد محترم مستمری درخصوص درخواست تمدید مهلت مصوبه انتقال و احتساب سوابق( تبصره٢ ماده ١٤ آئین نامه اجرایی ماده ٨ قانون تشکیل صندوق ) همچنین از این پس صرفاً سوابق خدمت دولتی وکلای دادگستری که به سازمان تامین اجتماعی پرداخت گردیده است ، مورد انتقال و احتساب قرار گیرد .

٢-        پیشنهاد رئیس محترم امور بیمه گری نسبت به خارج نمودن جانبازان حالت اشتغال از شمول مقررات حمایتی صندوق

 

دستورکار هیئت مدیره در جلسه مورخ ١٧/٠٥/١٣٩٧

 

١-        پیشنهاد رئیس واحد محترم مستمری درخصوص درخواست تمدید مهلت مصوبه انتقال و احتساب سوابق( تبصره٢ ماده ١٤ آئین نامه اجرایی ماده ٨ قانون تشکیل صندوق ) همچنین از این پس صرفاً سوابق خدمت دولتی وکلای دادگستری که به سازمان تامین اجتماعی پرداخت گردیده است ، مورد انتقال و احتساب قرار گیرد .

٢-        برقراری مستمری بازنشستگی آقای محمدرضا بارجی ، وکیل محترم پایه یک دادگستری

 

دستورکار هیئت مدیره در جلسه مورخ ٠٨/٠٥/١٣٩٧

 

١-        قرائت صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ٢٧/٠٤/١٣٩٧ و تصمیم گیری لازم در انجام تکالیف صندوق به شرح ذیل :

٢- مقرر گردید از سال بعد صورتهای مالی پس از تنظیم ، حسابرسی و به کانونها ارسال و سپس در مجمع مطرح گردد

٣- ارائه آئین نامه معاملات توسط هیئت مدیره صندوق در جلسه بعدی مجمع فوق العاده در مهر ماه ١٣٩٧

٤- بیمه تکمیلی وکلای سراسر کشور با محوریت صندوق ، مدیریت و اجرا گردد

٥- لغو اجرای مصوبه مجمع عمومی مورخ ٢٦/١١/١٣٩١ درخصوص اعطای یک پایه به ازای هر دو سال اشتغال بکار، درسال ١٣٩٧جاری ولی با پایان سال ١٣٩٧ باطل و بی اعتبار اعلام میگردد

٦- خرید ملک در تهران به مبلغ ٣٧ میلیارد تومان در سال جاری بدون قید اطراف صندوق

٧- مبلغ یک میلیارد ریال به تشخیص هیئت مدیره ، بابت امر پژوهش تضمینی در مورد قانون ، آئین نامه و اساسنامه

٨-        گزارش رئیس واحد محترم مستمری درخصوص درخواست احتساب سابقه و برقراری مستمری  بازماندگان مرحوم دکتر محمد ادیب

٩-       پیشنهاد رئیس واحد محترم مستمری درخصوص درخواست تمدید مهلت مصوبه انتقال و احتساب سوابق( تبصره٢ ماده ١٤ آئین نامه اجرایی ماده ٨ قانون تشکیل صندوق )

١٠-       برقراری مستمری بازنشستگی آقای عزت اله حکیمی هریس ، وکیل محترم پایه یک دادگستری

١١-       برقراری مستمری بازماندگان مرحومان ؛ عظیم  پورمخولی دزفولی ، محمدعلی یکتا ، حمیدرضا جعفری ، امیرحسن باقری منافی و   بابک خورمیزی

 

دستورکار هیئت مدیره در جلسه مورخ ٠١/٠٥/١٣٩٧

١-        قرائت صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ٢٧/٠٤/١٣٩٧ و تصمیم گیری لازم در انجام تکالیف صندوق

٢-        اتخاذ تصمیم درخصوص تمدید قرارداد آقای مسعود آل آقا ( مشاور امور مالیاتی و مالی صندوق )

٣-       پیشنهاد درخصوص استخدام یک نفر برنامه نویس با توجه به حجم بالای کار آقای باقری جهت تکمیل و اتمام برنامه صندوق

٤-       پرداخت پاداش کارکنان صندوق طبق روال گذشته ، همچنین پرداخت پاداش برای یکی از کارکنان کانونهایی که وظایف محوله صندوق را انجام میدهند

٥-       برقراری مستمری بازنشستگی آقایان علیرضا نصیری ینگجه و عباس حمیدیان ، وکلای محترم پایه یک دادگستری

 

دستورکار هیئت مدیره در جلسه مورخ ٢٥/٠٤/١٣٩٧

١-        پیشنهاد ریاست محترم کانون وکلای دادگستری مرکز درخصوص واگذاری یک طبقه از ساختمان درحال احداث سعادت آباد

٢-        گزارش رئیس واحد مستمری بگیران درخصوص افرادی که میزان مستمری آنها کمتر از مبلغ ٣٥.٠٠٠.٠٠٠ریال میباشند

٣-       بررسی اولین صورتجلسه نشست کارگروه تدوین چهارچوب وضوابط محاسبات بیمه گری و فرآیند اصلاحات ضروری برای پایدارسازی صندوق های بازنشستگی

٤-       پیشنهاد درخصوص استخدام یک نفر برنامه نویس با توجه به حجم بالای کار آقای باقری جهت تکمیل و اتمام برنامه صندوق

٥-       اتخاذ تصمیم درخصوص پیشنهادات حق الزحمه سه شرکت حسابرسی جهت بررسی صورتهای مالی منتهی به ٢٩/١٢/٩٦

٦-        گزارش مدیر امور مالی درخصوص امحاء مدارک قدیمی با توجه به کمبود فضای خالی جهت بایگانی اسناد

٧-       پیشنهاد خرید یا ارتقاء UPS  ( سیستم برق اضطراری ) اتاق سرور

٨-       پیشنهاد افزایش حقوق آقای علی عیدی کارمند قراردادی خدمات با توجه به رضایتمندی از عملکرد و رفتار ایشان

٩-        طرح شکایت از کارشناسان پرونده آقای محمدی وکیل محترم بازنشسته صندوق

١٠-      برقراری مستمری بازنشستگی ، آقای سید محمد رضا صدری طبایی زواره ، وکیل محترم پایه یک دادگستری

 

دستورکار هیئت مدیره در جلسه مورخ ١١/٠٤/١٣٩٧  

١-        بررسی شکایت خانم محمدی وکیل پایه یک دادگستری ( شعبه ٨٦ مجتمع قضایی صدر )

٢-        بررسی پیشنهاد خانم فرزانه سعیدی درخصوص بیمه تکمیلی وکلا در مرداد ماه ١٣٩٧

٣-       بررسی پیشنهاد بانک محترم توسعه تعاون (ریاست شعبه توانیر )

٤-       برقراری مستمری بازنشستگی،آقای کریم سپه رام وخانمها فاطمه رضاسلطانی و الهه دباغی، وکلای محترم پایه یک دادگستری

 

دستورکار هیئت مدیره در جلسه مورخ ٠٤/٠٤/١٣٩٧  

١-        بررسی مجدد پیشنهاد نایب رئیس محترم درخصوص اعطاء پایه هر دو سال و ٥/١٢% فوق العاده شغل کارکنان

اتخاذ تصمیم درخصوص کارکنان صندوق درکانونهای خراسان و فارس

٢-        اتخاذ تصمیم در مورد ماده ٢٧٢ قانون مالیاتی جهت ارائه گزارش حسابرسی

٣-       پیشنهاد ریاست محترم کانون کرمانشاه درخصوص اجرای مصوبه مجمع ، درباره کمک به همکاران زلزله زده

٤-       برقراری مستمری بازنشستگی ، آقایان علی اصغر فیوضی زرگی، عبدالرضا درتاج ، مهدی سلامی ، نادر اسدی ، وکلای محترم پایه یک دادگستری

 

دستورکار هیئت مدیره در جلسه مورخ ٢٨/٠٣/١٣٩٧  

١-        پیشنهاد ریاست محترم کانون گلستان درخصوص استخدام مجدد آقای قاسمی کبریا

٢-        پیشنهاد ریاست محترم کانون فارس درخصوص افزایش مهلت فیشهای سه ماهه اول کارآموزان جدید ورودی خرداد٩٧

٣-       برقراری مستمری بازنشستگی ، سرکارخانمها اکرم ظفرنیا و فهیمه حاجی محمد علی ، وکلای محترم پایه یک دادگستری

 

 

 

٢١/٠٣/١٣٩٧ دستور کار هیئت مدیره در جلسه مورخ

  

 • پیشنهاد مدیرعامل جهت افزایش حقوق پرسنل صندوق
 • پیشنهاد مدیرعامل در مورد ضرورت نصب دوربین در واحدهای مختلف صندوق
 • تهیه لایحه دفاعیه درخصوص شکایت آقای شمس الدین محمد سید طباطبایی مبنی بر حذف قسمتی از ماده ١٤ آئین نامه
 • برقراری مستمری بازنشستگی آقایان محمدعلی بکتاشیان و علی سلیمانی مقدم ، و سرکارخانم فخری هریسچی ، وکلای محترم پایه یک دادگستری

 

 

دستورکار هیئت مدیره در جلسه مورخ٠٧/٠٣/١٣٩٧   

  

 • اتخاذ تصمیم درخصوص تمدید قرارداد آقای مهندس مهدی باقری شکوه (برنامه نویس صندوق)
 • بررسی پیش نویس مبایعه نامه ساختمان کانون وکلای استان مرکزی ( اراک )
 • درخواست ریاست محترم کانون ایلام درخصوص پیشنهاد خرید ملک
 • برقراری مستمری بازنشستگی آقای مهدی پازوکی و خانمها ناهید اقبالی و شهرزاد شمسا ، وکلای محترم پایه یک دادگستری
 • نصب دوربین در واحدهای صندوق و ساختمان خریداری شده

 

 

  دستورکار هیئت مدیره در جلسه مورخ٣١/٠٢/١٣٩٧   

  

 • بررسی و تصویب صورتهای مالی ١٣٩٦ صندوق حمایت وکلای دادگستری
 • دعوت از جناب آقای مهندس جمشیدی درخصوص بررسی امنیت سیستم شبکه صندوق
 • برقراری مستمری بازنشستگی آقایان مسعود شفیعی و ابوالقاسم امیرحسینی و خانمها آذردخت رجبی زنجانی/ ژیلا داودی و صدیقه زهره مشتاق علیشاهی ، وکلای محترم پایه یک دادگستری

 

 

دستورکار هیئت مدیره در جلسه مورخ٢٤/٠٢/١٣٩٧      

 

 • پیشنهاد تشکیل کمیته ، اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات صندوق حمایت وکلای دادگستری و تعیین اعضای کمیته
 • بررسی مجدد بند ( ح ) ماده ٨٨ قانون برنامه ششم توسعه ( درخصوص تقاضای آقای سید جلال سیدی )
 • بررسی پیشنهادات مربوط به امنیت سیستم شبکه صندوق
 • تهیه گزارش در مورد بیمه درمان تکمیلی برای اتحادیه سراسری کانونها
 • اتخاذ تصمیم درخصوص مدت قرارداد کارکنان صندوق درکانونها
 • تعیین میزان حقوق مستمری بگیران مصوبه مجمع عمومی صندوق
 • برقراری مستمری بازنشستگی آقای فریدون آقا زاده و خانم مرضیه محامدیان فرد ، وکلای محترم پایه یک دادگستری

 

 

دستورکار هیئت مدیره در جلسه مورخ١٧/٠٢/١٣٩٧      

 

 • پیشنهاد تشکیل کمیته ، اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات صندوق حمایت وکلای دادگستری و تعیین اعضای کمیته
 • بررسی آئین نامه استخدامی درخصوص طرح تعیین شاخص های شایستگی ، جهت نظام ترفیع و استخدام کارکنان
 • اتخاذ تصمیم درخصوص مدت قرارداد و نحوه پرداخت پاداش به کارکنان صندوق در کانونها
 • بررسی درخواست خانم رکسانا خسروی وکیل محترم پایه یک دادگستری و همچنین اتخاذ تصمیم درخصوص موارد مشابه
 • بررسی درخواست بازماندگان مرحوم بابک خورمیزی ( فاقد شرایط مندرج در ماده ١٢ آئین نامه اجرایی ماده ٨)
 • پیشنهاد ریاست محترم کانون همدان درخصوص خرید زمین به مبلغ ٦٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ریال
 • برقراری مستمری بازنشستگی آقایان سید محمود اطیابی ، مهران مستوفی ، وکلای محترم پایه یک دادگستری

 

 

  دستورکار هیئت مدیره در جلسه مورخ١٠/٠٢/١٣٩٧      

 

 • پیشنهاد تشکیل کمیته ، اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات صندوق حمایت وکلای دادگستری و تعیین اعضای کمیته
 • پیشنهاد مدیرعامل محترم ، مبنی بر تفویض اختیار به کارکنان صندوق ( به استناد ماده ١٤ اساسنامه )
 • بررسی آئین نامه استخدامی درخصوص طرح تعیین شاخص های شایستگی ، جهت نظام ترفیع و استخدام کارکنان
 • اتخاذ تصمیم درخصوص مدت قرارداد و نحوه پرداخت پاداش به کارکنان صندوق در کانونها
 • بررسی درخواست خانم رکسانا خسروی وکیل محترم پایه یک دادگستری و همچنین اتخاذ تصمیم درخصوص موارد مشابه
 • بررسی درخواست بازماندگان مرحوم بابک خورمیزی ( فاقد شرایط مندرج در ماده ١٢ آئین نامه اجرایی ماده ٨)
 • پیشنهاد ریاست محترم کانون همدان درخصوص خرید زمین به مبلغ ٦٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ریال
 • برقراری مستمری بازنشستگی آقایان محمد رنگچیان ، طهماسب زارع فارسانی ، وکلای محترم پایه یک دادگستری

 

طرح سایر موارد

 

   دستورکار هیئت مدیره در جلسه مورخ٠٣/٠٢/١٣٩٧      

 

 • پیشنهاد تشکیل کمیته ، اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات صندوق حمایت وکلای دادگستری و تعیین اعضای کمیته
 • بررسی آئین نامه استخدامی درخصوص طرح تعیین شاخص های شایستگی ، جهت نظام ترفیع و استخدام کارکنان
 • اتخاذ تصمیم درخصوص مدت قرارداد و نحوه پرداخت پاداش به کارکنان صندوق در کانونها
 • بررسی درخواست بازماندگان مرحوم دکترعظیم پورمخولی دزفولی( فاقد شرایط مندرج در ماده ١٢ آئین نامه اجرایی ماده ٨)
 • برقراری مستمری بازنشستگی آقایان اصغر ذوالفقاری / سیدعلی غروی / کاوس آسایش / ایاز دهقان / عطاءاله فائض و خانم شهپر حق نیا ، وکلای محترم پایه یک دادگستری

 

 

    دستورکار هیئت مدیره در جلسه مورخ٢٧/٠١/١٣٩٧      

 

 • بخشنامه وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی درخصوص افزایش مزد کارکنان جهت اجرا
 • دعوت از جناب آقای دکتر کلهرنیا درخصوص طرح تعیین شاخص های شایستگی ، جهت نظام ترفیع و استخدام کارکنان
 • اتخاذ تصمیم درخصوص مدت قرارداد و نحوه پرداخت پاداش به کارکنان صندوق در کانونها
 • نتیجه پیگیری پایان کار ساختمان صندوق ( نقشه تفکیکی )
 • بررسی موضوع ادامه همکاری با آقای میانرودی ( مشاور امور فنی صندوق )

 

 

 

    دستورکار هیئت مدیره در جلسه مورخ٢٠/٠١/١٣٩٧      

 

 • پیشنهاد ترمیم فوق العاده شغل حقوق کارمندان به میزان ١٢.٥% طبق بند ٣ـ١٢ آیین نامه استخدامی صندوق
 • درخواست صدور احکام پایه برای همکاران واجد شرایط به استناد مصوبات مورخ ٢٥/١٠/٩١ هیئت مدیره و ٢٦/١١/٩١ مجمع عمومی صندوق حمایت وکلای دادگستری