مصوبات هیات مدیره صندوق حمایت وکلا در سال ١٣٩٨

 

 

صورتجلسه مورخ ١٩/٠١/١٣٩٨

به نام خدا ـ به تاریخ ١٩/٠١/١٣٩٨ هفتاد و نهمین جلسه دور هفتم هیئت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل است .

١ـ گزارش مالی ملاحظه شد..

٢- درخصوص حسابرسی سالانه مقرر شد با همان مؤسسه حسابرسی دایارهیافت مذاکره شده قیمت      حق الزحمه پیشنهادی ایشان اخذ شود چنانچه در حد معقولی نسبت به حق الزحمه سال گذشته تعدیل پیشنهاد قیمت داشتند با قید فوریت به نحوی که قبل از مجمع تیر ماه سال جاری نتایج اخذ شود توسط مدیرعامل قرارداد امضاء شود .

٣ـ در مورد موضوع اکچوئری ابتدا دو مطلب مورد بحث قرار گرفت اول اینکه آیا بسان دو دوره پیش از متخصصان اکچوئری جهت تهیه گزارش و انجام مطالعات اکچوئری استفاده کنیم ،دوم اینکه سیستمی برای اکچوئری تهیه کنیم و هر موقع مورد نیازمان باشد و یا به ضرورت انجام اکچوئری دوره ای (سه سال یک بار) از سیستم اختصاصی صندوق این گزارش را بگیریم . نتیجه مذاکرات مطول این بود که اکثر حضار معتقدند برنامه و سیستمی تهیه شود . برنامه نرم افزاری اختصاصی صندوق تهیه کنیم ولی این که تهیه آن را برون سپاری کنیم یا با نظارت گام به گام هیئت مدیره تهیه کنیم محل بحث باقی ماند .

نظر مخالف تهیه برنامه نرم افزاری متعلق به آقای آرش کیخسروی است که بیان می دارند « نظر به اینکه در سنوات گذشته نسبت به تهیه گزارش اکچوئری توسط کارشناسان غیر مرتبط اقدام نموده ایم و در این   گزارش ها نیز با صراحت اعلام شده که صندوق حمایت حداقل طی دو دهه دیگر با مشکل مواجه خواهد شد و از آنجا که تاکنون از این گزارشها استفاده ای در جهت اصلاح قوانین و مقررات صورت نداده ایم و نظر به اینکه هزینه برای تهیه نرم افزار با توجه به افزایش غیر معمول نرخ تورم در کشور بی فایده است و در حد گزارش نحوه تعیین مستمری و ارتباط مستقیم آن به حق بیمه پرداختی نادیده گرفته شده است اینجانب با هزینه کردن درخصوص نرم افزار مخالف هستم و پیشنهاد می کنم درخصوص اصل موضوع ، با توجه به گزارش آقای دکتر مجتبی قاسمی (که در گروه تلگرامی گذاشته ام) با اخذ نظر کارشناسان اکچوئری اقدام نماییم » آقای کیخسروی در توضیح نظر خود اظهار می دارند اگر کارشناسان متخصص اکچوئری بگویند نرم افزار مفید است تابع نظر ایشان هستم آقای زندیه و آقای افتخاری در مقام پاسخ و تبعیین بیشتر نظر خود اظهار می دارند اولاً ضرورت تهیه اکچوئری هم توصیه حسابرس صندوق در گزارش مجمع بهمن ماه ١٣٩٧ است و هم تکلیف قانونی ثانیاً تهیه آن به صورت برون سپاری بسان سنوات پیشین مستلزم هزینه ای که به قول آقای کیخسروی حداقل ١٧٠ میلیون تومان است ، اما تهیه سیستم اکچوئری و تولید گزارش توسط پرسنل صندوق هم مقرون به صرفه است و هم به مصلحت . مقرر شد برای جلسه آینده عده ای از متخصصان فن دعوت شوند تا درخصوص نحوه تدوین و تهیه برنامه و سیستم اکچوئری مشورت شده متعاقباً تصمیم نهایی اتخاذ شود .

٤ـ در مورد تقاضای آقای سیدجمال سیدی مبنی بر اشتمال ایشان نسبت به قانون پنجم توسعه مبنی بر امکان عضویت ایشان در صندوق حمایت برغم بازنشستگی از سوی صندوق بازنشستگی آموزش و پرورش و با توجه به جانباز بودنشان نظر به اینکه هیئت مدیره این تقاضا را اعتراض به نظریه قبلی هیئت مدیره در تاریخ ٢٤/٠٢/١٣٩٧ تلقی کرده آن را به مجمع عمومی آتی ارجاع می دهد . مقرر شد مراتب به متقاضی اعلام شود و در صورت احساس نیاز به توضیحات بیشتر لایحه ای تقدیم نماید . جلسه ساعت ١٣:٢٠ به پایان رسید .

با حضور آقایان فخری ، کیخسروی ، حبیب نژاد ، افتخاری و زندیه  

 

صورتجلسه مورخ ٢٦/٠١/١٣٩٨

به نام خدا ـ در تاریخ ٢٦/٠١/١٣٩٨ جلسه هشتادم دور هفتم هیئت مدیره صندوق با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل است .

١ـ گزارش مالی ملاحظه شد.

٢ـ مقرر شد حکم برقراری مستمری آقای داراب رستگار وکیل مازندران صادر شود .

٣ـ حسب گزارش رئیس واحد مستمری آقایان محمدی و هاشمیان دارای وضعیت مشابهی هستند بدین توضیح که جهت انتقال سوابق خود به صندوق اقدام کرده اند همزمان با تقاضای انتقال مبلغی به عنوان مابه التفاوت به صورت علی الحساب واریز کرده اند لیکن کسور بازنشستگی ایشان از صندوق پیشین ایشان با تأخیر واصل و به حساب صندوق واریز شده است . مقرر شد وفق روش پیشنهادی رئیس واحد مستمری در مورد نامبردگان و نیز موارد مشابه آتی (ضمن اینکه در هر مورد ریاست هیئت مدیره را مستحضر می سازند) پرداختی های نقدی علی الحساب متقاضیان انتقال را به عنوان مابه التفاوت حق بیمه ایشان به نرخ زمان پرداخت و مبالغ دریافتی بعدی تحت عنوان کسورات را با لحاظ داشتن نرخ روز محاسبه و دریافت نمایند .

٤ـ بررسی و پیشنهاد آقای سپهری در مورد خرید ملک در جنت آباد با کارشناسی انجام شده توسط آقای مهندس ایرج افتخاری و نظر به قیمتی که مالک از قرار متر مربعی ٧٠ میلیون تومان اعلام کرده است و بر فرض صحت تمامی مزایای اعلامی در ملک از سوی مالک اعم از کاربری تجاری و چهار بر بودن آن در وضعیت فعلی و مقایسه ای مقرون به صرفه صندوق تشخیص داده نشد .

٥ـ در مورد زمان برگزاری مجمع عمومی فوق العاده با دستور اصلاح اساسنامه موضوع مصوبه مجمع عمومی عادی بهمن ماه ١٣٩٧ با توجه به اینکه ماه رمضان از اواسط اردیبهشت شروع می شود از سوی دیگر قبل از آن کانونها درگیر اجلاس اسکودا هستند مقرر شد مدیر عامل محترم صندوق با هماهنگی رئیس محترم مجمع زمان مناسبی را به فوریت تعیین و اعلام کند . جلسه ساعت ١١ به پایان رسید .

با حضور آقایان فخری ، کیخسروی ، حبیب نژاد ، افتخاری و زندیه  

 

صورتجلسه مورخ ٠٢/٠٢/١٣٩٨

به نام خدا ـ در تاریخ ٠٢/٠٢/١٣٩٨ هشتاد و یکمین جلسه دور هفتم هیئت مدیره صندق حمایت وکلای دادگستری با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل است . ١ـ گزارش مالی ملاحظه شد..

٢- در مورد تقاضای آقای احمد غفورزاده یزدی مبنی بر برقراری مستمری بازنشستگی نظر به احراز شرایط متقاضی مقرر شد حکم برقراری از تاریخ ٢٧/٠١/١٣٩٨ صادر شود .

٣ـ درخصوص تقاضای خانم ابوطالبی مادر شادروان محمدتقی یعقوبی با کد شناسایی ١٢٣٣ که در تاریخ ٠٤/٠٦/١٣٩٧ به علت بیماری عروقی فوت کرده است و در بدو ورود به وکالت به موجب فرم تکمیلی داشتن یک نفر تحت تکفل را اعلام داشته در حالیکه مجرد بوده و پدرش فوت کرده بوده همچنین استشهادیه ای نیز ضمیمه درخواست مادر متوفی هست که وی را تحت تکفل آن مرحوم اعلام کرده اند . نظر به اینکه طبق قانون تعیین تکلیف در مورد موارد مشابه به تناسب سنوات پرداختی از مساعدت موضوع قانون مزبور (نه مستمری) برخوردار شده اند مقرر شد ضمن تفهیم مورد به متقاضی چنانچه تقاضای استفاده از مزایای این ماده قانونی داشته باشد با اصلاح تقاضانامه خود تقاضا به جریان افتد و الا تقاضای برقراری مستمری به استناد ماده ١٢ پیش تر مردود اعلام شده است و با ارائه استشهادیه شرایط عوض  نمی شود .

٤ـ مقرر شد قرارداد آقای عیدی تمدید شده همچنین در مورد آموزش حرفه ای ایشان اقدام شود . جلسه در ادامه به استماع گزارش آقای خلخالی در مورد مذاکراتشان برای خرید ساختمان شمالی پرداخته شد .اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادات مالکین موکول به بررسیهای فنی شد که قرار شد تا هفته آینده با انجام محاسبات مؤثر در مقام شد .

    با حضور آقایان فخری ، کیخسروی ، حبیب نژاد ، افتخاری و زندیه

 

صورتجلسه مورخ ١٠/٠٢/١٣٩٨

به نام خدا ـ در تاریخ ١٠/٠٢/١٣٩٨ هشتاد و دومین جلسه دور هفتم هیئت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل است . ١ـ گزارش مالی ملاحظه شد.

٢ـ درخصوص درخواست ریاست محترم کانون گلستان مبنی پرداخت کمک به آقای نادمی که در بستر بیماری است موافقت شد.

٣- در مورد رأی محکومیت صندوق در هیئت حل اختلاف گلستان به پرداخت حقوق و مزایای کارمند قطع رابطه شده آقای روح الله قاسمی کبریا با نظر به اینکه ایام محکومیت صندوق به پرداخت حقوق و مزایای نامبرده کاملاً ناعادلانه است لذا مقرر شد مدیریت محترم عامل نسبت به فرجامخواهی از رأی هیئت حل اختلاف در دیوان عدالت اداری اقدام نموده دستور توقف تا رسیدگی اخذ کند . جلسه ساعت ١١:٣٠ به پایان رسید .

با حضور آقایان فخری ، کیخسروی ، حبیب نژاد ، افتخاری

 

صورتجلسه مورخ ١٦/٠٢/١٣٩٨

به نام خدا ـ در تاریخ ١٦/٠٢/١٣٩٨ هشتاد و سومین جلسه دور هفتم هیئت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل است .

١-گزارش مالی ملاحظه شد.

٢-مقرر شد حکم برقراری مستمری آقای عبدالرسول جهان خواه صادر شود.

٣-نامه ارسالی جمعی از وکلای بازنشسته به کانونهای سراسر کشور که اجمالاً تقاضای اصلاح اساسنامه را در چند بند داشته و از مدیریت صندوق گله مند بودند ملاحظه شد . جلسه در ساعت ١١:٣٠ به پایان رسید.

با حضور آقایان فخری ، کیخسروی ، حبیب نژاد ، افتخاری و زندیه

 

صورتجلسه مورخ ٢٣/٠٢/١٣٩٨

به نام خدا ـ در تاریخ ٢٣/٠٢/١٣٩٨ هشتاد و چهارمین جلسه دور هفتم هیئت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل است .

 ١ـ گزارش مالی ملاحظه شد.

٢- در مورد مطالبات صندوق از بانک کشاورزی بابت مابه التفاوت سود ٧٥/٢٢ درصدی (موضوع توافقنامه منجر به نامه ٣٦٤٦/٤١١/٢٤٢ مورخ ٢٤/٠٩/١٣٩٢ شعبه ظفر بانک کشاورزی مبنی بر پرداخت سود ماهانه معادل ٧٥/٢٢% به سپرده گذاری ٥ ساله که از همان زمان این صندوق شروع به سپرده گذاری با همین نرخ کرده است و این سپرده گذاریها تا تاریخ ١٤/٠٢/١٣٩٣ که نامه بعدی بانک کشاورزی به شماره ١٥٦/٤١/٢٤٢ واصل شده است ادامه داشته ) با سود ٢٠ درصدی پرداختی آن بانک از شهریور ٩٧ که بالغ بر ٢.٠٩١.٥١٤.٦٩٦ ریال می باشد برغم مکاتبات انجام شده سودی نبخشیده است لذا پیرو مصوبه بند ٤ صورتجلسه ١٣/١٢/١٣٩٧ مقرر شد مدیریت محترم عامل نسبت به پیگیری قضایی اقدام شایسته را انجام دهند .

٣ـ در مورد تقاضای آقایان حسین لطیف، غلامرضا ابوئی، جهانسوز مسعودی تنکابنی ،حسن جمشیدی حسن آبادی و عباس صالحیار مقرر شد به شرح مذکور احکام صادر شود .

٣- موضوع تدوین و تنظیم آئین نامه استخدامی مقرر شد آقای کیخسروی ظرف دو هفته گزارش توجیهی در این خصوص تهیه کند که علت نیاز صندوق به تدوین آیین نامه جدیدی از طریق برون سپاری را توجیه نماید . 

جلسه ساعت ١٢ به پایان رسید .

با حضور آقایان فخری ، کیخسروی ، حبیب نژاد ، افتخاری و زندیه

 

صورتجلسه مورخ ٣٠/٠٢/١٣٩٨

به نام خدا ـ در تاریخ ٣٠/٠٢/١٣٩٨ هشتاد و پنجمین جلسه دور هفتم هیئت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل است .

١گزارش مالی ملاحظه شد.

٢-در مورد تقاضای خانم شعله عباسی اسبق و آقای محمدعلی فخارزاده و آقای سید محمود مهدی پور مقرر شد به شرح فوق احکام برقراری صادر شود .

٣-در مورد تقاضای همسر مرحوم مصباح نظر به اینکه تا پایان سال ١٣٩٦ حق بیمه پرداخته اند و در سال ١٣٩٧ تا زمان فوت حق بیمه ای نپرداخته اند مقرر شد زمان پرداخت محاسبه شده حکم برقراری محاسبه و پرداخت شود .

٤-در مورد تقاضای آقای رسول دهقان مقرر شد وضعیت ایشان از نظر بیمه بازنشستگی و تعهدات آن بنیاد درخصوص حقوق مستمری بازماندگان استعلام شود . جلسه ساعت ١٣:٠٠ به پایان رسید .

با حضور آقایان فخری ، کیخسروی ، حبیب نژاد و افتخاری

 

 

 

 

صورتجلسه مورخ ١٣/٠٣/١٣٩٨

به نام خدا ـ در تاریخ ١٣/٠٣/١٣٩٨ هشتاد و ششمین جلسه دور هفتم هیئت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل است .

 ١ـ گزارش مالی ملاحظه شد.

٢-پیشنهادی از طریق احدی از وکلای اردبیل درخصوص سرمایه گذاری در زمین جنب نمایشگاه بین المللی اردبیل و دریاچه شور اردبیل به مساحت تقریبی ٢٥.٠٠٠ مترمربع متعلق به سازمان همیاری های شهرداریهای استان اردبیل برای پروژه های گردشگری مقرر شد متعاقباً هیأت مدیره با حضور در محل مراتب را بررسی می کند.

٣-نامه ٩٨٩٩٨٠٠٠١٦٠ مورخ ٢٨/٠٢/١٣٩٨ کانون مرکز مبنی بر خرید چند واحد از ساختمان در دست احداث کانون در خیابان شهید صرافی های شمالی که اشعار بر تغییر مهندس ارزیاب دارد از سوی هیأت مدیره صندوق تلقی بر تداوم کانون مرکز بر پیشنهاد فروش طبقاتی از ملک سعادت آباد شد . با توجه به گزارش فنی دو صفحه ای در ده بند آقای ایرج افتخاری مقرر شد مراتب پیشنهاد با تعیین کارشناس با هزینه کانون مرکز آقای رضا مکنون از سوی صندوق پیشنهاد شود با قیودی که آقای افتخاری در گزارش مزبور قید کرده است .

٤-نامه ٢٥٥ مورخ ٢٥/٠٢/١٣٩٨ کانون کرمانشاه مبنی بر پیشنهاد مشارکت در ساخت ٢٤٠٠ متری ساختمان در زمینی به مساحت ٧٢٠٠ متر ساختمان در زمینی به مساحت ٧٢٠٠ متر مربع طبق ضوابط حاکم بر صندوق مطرح شد چون پیشنهاد مشخصی که قابل اتخاذ تصمیم نهایی باشد نداشت مقرر شد در پاسخ از کانون مزبور خواسته شود قیمت کارشناسی شان را اعلام کنند و شرایط شراکت مزبور را روشن و توضیح کامل و مفید پس از اخذ پروانه ساخت در صورت وجود انگیزه های کافی و رعایت صلاح صندوق اتخاد تصمیم شود.

٥-در مورد تمدید قرارداد آقای باقری با تمدید قرارداد ایشان که در واقع افزایش بیش از ٣٥% نسبت به سال گذشته است موافقت کرد .

٦-درخصوص تقاضای خانم گودرزی با بررسی مفاد نامه ایشان موافقت شد این موضوع با درج در سوابق فقط یک نوبت انجام می شود.

٧-درخصوص نامه ٦١٧ مورخ ٣١/٠٢/١٣٩٨ کانون لرستان مبنی بر مساعدت مالی به آقای جوادی که در سیل پل دختر متمحل خسارات غیر قابل جبران شده مقرر شد مبلغ یکصد میلیون ريال کمک مالی از محل مصوبه مجمع عمومی انجام پذیرد.

٨-در مورد گزارش نماینده صندوق در کانون آذربایجان مقرر شد مدیریت عامل ضمن مکاتبه با رئیس کانون آذربایجان و انعکاس آن به اتحادیه پیگیر موضوع باشد .

٩- درخصوص برقراری حکم بازنشستگی آقای اصغر رحیمی خوب مقرر شد حکم برقراری به شرح فوق صادر شود .

١٠-درخصوص تقاضای کانون چهارمحال و بختیاری مبنی بر انعقاد قرارداد با کارمند صندوق مقرر شد با خانم ربیعی تا پایان سال جاری قرارداد تمدید شود درخصوص تقاضای کانون کرمانشاه مبنی بر واریز کردن دوازده ماه حقوق و مزایای یک نفر به حساب کانون کرمانشاه و نیز تقاضای کانون همدان مبنی بر واریز حقوق ایام مورد تقاضای آن کانون بلحاظ استخدام آقای مهدی اصغری مقرر شد در پاسخ اعلام شود از بستانکاری صندوق کسر خواهد شد . ( به نظر احدی از اعضا هیأت مدیره آقای کریم حبیب نژاد مصوبه ٢٥/١١/١٣٩٧ مجمع عمومی مبنی بر پرداخت حقوق و مزایای یک نفر به مأخذ حداقل قانون کار به کانونهایی که صندوق در آنها فاقد کارمند است و امور صندوق را به کارمندان خود کانون واگذار می کنند فاقد وجاهت قانونی است) مقرر شد موضوع مجدداً جهت لغو این مصوبه مجمع عمومی تیر ماه جزء دستور کار قرار گیرد . جلسه ساعت ١٣:٣٠ به پایان رسید .

با حضور آقایان فخری ، کیخسروی ، حبیب نژاد و افتخاری

 

صورتجلسه مورخ ٢٠/٠٣/١٣٩٨

به نام خدا ـ در تاریخ ٢٠/٠٣/١٣٩٨ هشتاد و هفتمین جلسه دور هفتم هیئت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل است .

 ١ـ گزارش مالی ملاحظه شد.

٢-درخصوص تقاضای آقای سهراب گوهری و آقای محمدجواد فروهش تهرانی مبنی بر صدور حکم برقراری به شرح مذکور موافقت بعمل امد.

٣-بنا به پیشنهاد مدیر عامل در اجرای ماده ١٠ آئین نامه استخدامی صندوق مصوب شد خانم سمر صالح آبادی با توجه به توقف بیش از دو سال در پست رئیس واحد مستمری بعنوان مدیر فنی و امور بیمه گری و آقای یحیی شهنازی رئیس فنی و بیمه گری بعنوان معاون فنی و خانم معصومه شاکری رئیس فعلی درآمد بعنوان معاون درآمد ارتقا یافتند و آقای سهیل عابدی عنوان مدیر اداری اش به عنوان مدیر داخلی صندوق تغییر عنوان می دهد و احکام مالی این ارتقا از تاریخ ٠١/٠٣/١٣٩٨ صادر و قابل اجرا خواهد بود . جلسه ساعت ١٢:٠٠ به پایان رسید .

با حضور آقایان فخری ، کیخسروی ، حبیب نژاد، افتخاری و زندیه

 

 

صورتجلسه مورخ ٢٧/٠٣/١٣٩٨

به نام خدا ـ در تاریخ ٢٧/٠٣/١٣٩٨ هشتاد و هشتمین جلسه دور هفتم هیئت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل است .

 ١ـگزارش مالی ملاحظه شد.

٢ـ در مورد تقاضای آقای غلامرضا پناهی بروجنی و آقای بیوک آقا صارم نیا مقرر شد به شرح فوق احکام برقراری صادر شود .

٣ـ درخصوص پیشنهاد اردبیل مقرر شد چهارشنبه هفته آینده برای بررسی پروژه اعضاء هیئت مدیره به اردبیل سفر داشته باشند .  

٤ـ در مورد سپرده های نزد نزد بانک تجارت که تفاهمنامه ٥ ساله منقضی شده ولی بلحاظ بدهی عده ای از همکاران بانک حاضر به اعاده سپرده ها نیست و مدعی است با نرخ ١٥% سود خواهد پرداخت مقرر شد لیست بدهکاران از بانک تجارت اخذ شود و نسبت به پی گیری و وصول آنها از همکاران مساعدت کرده سپس با بانک نسبت به معادل بدهی همکاران مزبور مذاکره کرده تصمیمات بعدی متعاقباً متناسب با جمع بدهی همکاران اتخاذ شود .

٤ـ بررسی پیشنهاد فنی مدیریت شرکت رایان پرداز موکول به هفته آینده شد . جلسه ساعت ١٢:٠٠ به پایان رسید .

با حضور آقایان فخری ، کیخسروی ، حبیب نژاد، افتخاری و زندیه

 

صورتجلسه مورخ ٠٣/٠٤/١٣٩٨

به نام خدا ـ در تاریخ ٠٣/٠٤/١٣٩٨ هشتاد و نهمین جلسه دور هفتم هیئت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل است .

 ١ـ گزارش مالی ملاحظه شد.

٢- مقرر شد با توجه به هماهنگی انجام شده مجمع عمومی برای روز پنج شنبه ٢٧/٠٤/١٣٩٨ دعوت شوند و نسخه ای از صورتهای مالی به کانونها ارسال شود .

٣- گزارش حسابرس ملاحظه و تصویب شد .

٤- با توجه به اینکه آخرین روز پرداخت سه ماهه حق بیمه همکاران ٣١/٠٣/١٣٩٨ با روز تعطیل تلاقی داشته مقرر شد روز ٠١/٠٤/١٣٩٨ آخرین مهلت وصول حق بیمه بدون افزایش مبنا باشد .

٥- در مورد تقاضای خانم زهره انتظاری حکم بازنشستگی از تاریخ ٠٢/٠٤/١٣٩٨ صادر شود .

٦- حسب پیشنهاد آقای مهندس باقری برنامه نویس صندوق در مورد تمدید پروانه کسانی به واسطه بیمه بودن در صندوقهای دیگر یا بازنشسته بودن نزد سایر ارگانها حق بیمه به صندوق نمی دهند . مقرر شد جهت تسهیل موضوع تمدید پروانه این همکاران به گونه ای برنامه نوشته شود که اگر در شرکتها و مؤسسات مشاوره داشته باشند شخصاً اظهار کنند یا قبل از اقدام ایشان به انجام مقدمات تمدید پروانه ، گزارشی صندوق داشته باشد و در پرونده شخصی وکیل تأثیر داده باشد ، پس از اخذ مفاصا قادر به تمدید پروانه باشد . همچنین هنگام تمدید هشداری ظاهر گردد قبل از تصفیه سهم صندوق از حق المشاوره هایی که داشته اند نسبت به تمدید پروانه اقدام نکنند .

٧-مقرر شد پیشنهاد عدول مجمع عمومی از مصوبه ٢٥/١١/٩٧ مبنی بر پرداخت حقوق ١٢ ماهه یک کارمند به کانونهایی که صندوق فاقد کارمند است با توجه به بند ٢ ماده ١٤ اساسنامه صندوق در دستور قرار گیرد .

٨- حسب گزارش مدیریت محترم عامل رأی شماره ٩٨٠٤٣١ مورخ ٢٦/٠٣/١٣٩٨ که از سوی شعبه ٥ تجدیدنظر مبنی بر رد شکایت اولیه این صندوق توسط وکلای صندوق آقایان صمد زاهدپاشا و آقای محمد واحدی درخصوص اعتراض صندوق به رأی شماره ٤٦٧٥٢ هیئت تجدیدنظر مالیاتی صادر شده است استماع و دادنامه مزبور ملاحظه شد . مقرر شد آقای مدیرعامل با مذاکره فوری با ایشان به فوریت نسبت به اعمال ماده ٧٩ اقدام کرده نظر به اینکه ابلاغ دادنامه اولیه به کارمند بلاسمت صندوق بوده نسبت به اخذ دستور موقت و نیز متعاقباً پیگیری تا نقض دادنامه مزبور اقدام کنند .

١٠- بررسی پیشنهاد شرکت رایان پرداز کاوش با ملاحظه گزارش آقای افتخاری اتخاذ تصمیم به هفته آینده موکول شد.  

با حضور آقایان فخری ، کیخسروی ، حبیب نژاد، افتخاری و زندیه

 

صورتجلسه مورخ ١٠/٠٤/١٣٩٨

به نام خدا ـ به تاریخ ١٠/٠٤/١٣٩٨ نودمین جلسه (دوره هفتم) صندوق حمایت وکلای دادگستری با حضور امضاء کنندگان ذیل تشکیل است و درخصوص موارد ذیل و دستور جلسه بشرح زیر اتخاذ تصمیم گردید.

 ١ـ گزارش مالی ملاحظه شد.

٢ـ درخصوص برررسی پیشنهادات فنی مدیریت پروژه شرکت رایان پرداز کاوش درخصوص صندوق حمایت نظر به عدم حضور جناب آقای حبیب نژاد و ضرورت حضور همگی اعضای هیئت مدیره ، مقرر شد در هفته آتی در دستور جلسه هیئت مدیره قرار گیرد .

٣ـ درخصوص اوراق مرابحه پیشنهادی مربوط به وزارت تعاون مقرر شد مراتب موافقت صندوق با خرید اوراق مذکور به شرکت مرقوم اعلام تا تصمیم مقتضی متعاقباً صورت پذیرد .

٤ـ درخصوص پاسخ به نامه معترضین صندوق که قبلاً به مدیر فنی صندوق جهت ارائه پاسخ فنی توسط مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره محترم صندوق ارجاع شده است قطع نظر از لحن نامه که حکایت از عدم اطلاع از وضعیت قانونی صندوق و مقررات ناظر بدان داشته ، مقرر شد نامه تهیه شده پس از طرح در هیئت مدیره بنحو مقتضی به معترضین اعلام شود .

با حضور آقایان فخری ، کیخسروی ، حبیب نژاد و زندیه

صورتجلسه مورخ ١٧/٠٤/١٣٩٨

به نام خدا ـ به تاریخ ١٧/٠٤/١٣٩٨ نود و یکمین جلسه دور هفتم صندوق حمایت با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل است .

 ١ـ گزارش مالی ملاحظه شد.

٢ـ درخصوص تقاضای آقای اسماعیل بخشی دزفولی و آقای دکتر جمشید وحیدا با شرایط فوق حکم برقراری صادر شد.

٣ـ در مورد محکومیت صندوق به پرداخت مطالبات شش ماه ابتدای سال ١٣٩٧ در حق کارمند تصفیه شده صندوق در کانون گلستان به موجب دادنامه ح/٩٧٧/٩٧ هیئت حل اختلاف مقرر شد محکوم به پرداخت شده با توجه به متن دادنامه هیئت حل اختلاف که مستندات به نامه کانون گلستان مبنی بر تأیید اشتغال کارمند قطع همکاری شده مزبور می باشد مقرر شد مدیرعامل صندوق با توجه به تسبیب آن کانون در ورود چنین خسارتی به صندوق مکاتبه و مذاکره مقتضی را با آن کانون به عمل آورده در پایان اقدام لازم را به هیئت مدیره پیشنهاد کند .

٤ـ در مورد پیشنهادات کانونهای کرمانشاه و قزوین مقرر شد اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهاد کرمانشاه با توجه به عدم حضور آقای افتخاری موکول به هفته آینده شد در مورد نامه قزوین مقرر شد مدیریت محترم عامل در پاسخ شرایط عمومی مشارکت صندوق را در امر ساختمان به اطلاع آن کانون برساند تا در قالب آن شرایط چنانچه تقاضایی دارند با بیان جزئیات اعلام دارند .

٥ـ در مورد نامه وارده به تاریخ ٢٦/٠٣/١٣٩٨ مقرر شد پاسخ مقتضی تهیه شده خطاب به آورنده نامه به نام آقای اسماعیل زاده و به آدرس ایشان ارسال شود .در مورد لحن پیام تلگرامی و مفاد آن منتسب به ایشان که در فضای مجازی پخش شده مقرر شد هفته آینده اتخاذ تصمیم شود .

٦ـ در مورد قرارداد تمدید خدمات درگاه بانک ملی در سایت صندوق مقرر شد قرارداد جدید بدون بار مالی امضا شود .

جلسه ساعت ١٢:١٥ به پایان رسید.

  با حضور آقایان فخری ، کیخسروی ، حبیب نژاد و زندیه

 

صورتجلسه مورخ ٢٤/٠٤/١٣٩٨

به نام خدا ـ در تاریخ ٢٤/٠٤/١٣٩٨ جلسه نود و دوم دور هفتم هیئت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل است .

 ١ـ گزارش مالی ملاحظه شد..

٢ـ در مورد تقاضای آقای مجتبی ناظرمقدم با کدشناسایی ٣٤٣٤ با ٣٥ سال بیمه پردازی تا پایان اسفند ١٣٩٧ از تاریخ ٠١/٠٤/١٣٩٨ مقرر شد با توجه به مقررات مربوط حکم برقراری صادر شود .

٣ـ نامه خانم جوانمردی مطالعه شد چندین خواسته در آن مدنظر قرار گرفت از جمله ارتقاء وضعیت استخدامی ایشان موکول شد به تصمیم مجمع آتی و در مورد خرید کولر مقرر شد کولری تهیه و از مطالبات صندوق کسر شده جزء اموال صندوق به ثبت برسد .

٤ـ در مورد افزایش سنواتی مستمری صندوق با توجه به مصوبه ٢٦/٠٢/١٣٩٨ که مقرر داشته چنانچه پیشنهاد افزایش مغایر با نرخ تورم داشته باشد به مجمع ارجاع شود لذا هیئت مدیره پیشنهاد افزایش مستمری را مطابق روش اتخاذی سازمان تأمین اجتماعی یعنی افزایش مبلغ ثابت ٢.٦١١.٤٧٠ ریال بعلاوه افزایش مستمری حداقل مستمری بگیران به ١٥.١٦٨.٨١٠ ریال در ماه افزایش سایر سطوح علاوه بر افزایش رقم ثابت فوق به ١٣% مستمری پایان اسفند ١٣٩٧ ایشان به مجمع خواهد داد .

٥ـ در مورد بررسی پیشنهاد سه نفر کارشناس برای ارزیابی قیمت دو طبقه ساختمان کانون با رعایت شرایط پیشنهادی در نامه شماره ٩٨٢٠٤٠٠٤ مورخ ٢٠/٠٣/١٣٩٨ صندوق ، که اصل پیشنهاد به صورت شفاهی در جلسه ١٩/٠٤/١٣٩٨ هیئت مدیره صندوق با آقایان زاهد پاشا و دکتر امینی و جمعی از اعضاء کمیسیون ساختمان ارائه شده اکثریت هیئت مدیره صندوق تصویب کردند جناب مهندس رضا مکنون به عنوان کارشناس منتخب صندوق معرفی شود تا پس از تعیین کارشناس منتخب کانون ، کارشناسان منتخب نفر سومی را انتخاب کنند تا هیئت کارشناسی شکل گیرد .   ]نظر اقلیت : کریم حبیب نژاد ١ـ صندوق حمایت به عنوان خریدار داعیه و انگیزه ای برای تعیین کارشناس در هیئت سه نفره پیشنهادی کانون مرکز ندارد . چنانچه کانون مرکز به عنوان فروشنده بلحاظ رعایت ضوابط و آئین نامه های خود یا هر ملاحظه دیگری مقید است برای پیشنهاد قیمت به صندوق موضوع را به هیئت کارشناسی ارجاع دهد شخصاً باید این کار را بکند . تالی فاسد احتمالی این روش آن است که اولاً صندوق در اصل خرید یا عدم خرید از خود سلب اختیار کرده است ثانیاً در مورد قیمتی که هیئت مرضی الطرفین تعیین خواهد کرد مجال سنجش و صلاحدید صرفه صندوق را از خود سلب کرده ایم .٢ـ قانون پیش فروش ساختمان مانع از انجام قانونی این معامله است با توجه به اینکه مقدمات رفع موانع از سوی کانون قابل انجام نیست . توضیح اینکه کاربری فعلی ساختمان مزبور فرهنگی و ورزشی است نه اداری و تبدیل آن موکول به اقداماتی است که تاکنون کانون مرکز موفق نشده است و در صورت پیش خرید صندوق باید به شکل فعلی خریداری کرده ،سند پیش خرید انتقال تنظیم شود در حالیکه چنین کاربری ای به صرفه و صلاح صندوق نیست . ٣ـ عطف به مذاکرات انجام شده در جلسه فوق اتمام این پروژه مستلزم پرداخت ٢٥٠ میلیارد تومان است این در حالیست که کانون تاکنون فقط ٤٠ میلیارد تومان هزینه کرده است و فاقد اعتبار و توان لازم برای انجام تعهدات خود مبنی بر اتمام و تحویل دو طبقه ساختمان قابل تفکیک و اداری و قابل انتقال به غیر است .[

٦ـ نامه کانون کرمانشاه به شماره وارده ٩٨١٠٥١٠٢ مورخ ١٥/٠٤/١٣٩٨ مبنی بر پیشنهاد مشارکت در ساخت ساختمان کانون کرمانشاه ملاحظه شد مقرر شد جناب آقای افتخاری بررسی های کاملی انجام دهد تا متعاقباً نسبت به پیشنهاد واصله اتخاذ تصمیم مقتضی شود .

٧ـ درمورد پیشنهاد فنی شرکت رایان پرداز کاوش درخصوص اعمال سیاستهایی جهت جلوگیری از مخاطرات سرویسهای فناوری اطلاعات روشهای پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفت و روش پیشنهادی اول یعنی ایجاد سیستم داخلی مورد قبول هیئت مدیره قرار گرفت . لیکن مقرر شد مشاوری جهت تعیین چارت واحد انفورماتیک گرفته شود و پیشنهاد آن مشاور یا مشاورین به هیئت مدیره داده شود .

٨ـ در مورد پست تلگرامی منتشره اهانت آمیز در مورد صندوق ، مقرر شد مدیریت محترم عامل برخورد مقتضی اعمال نماید .

٩ـ در مورد افزایش مستمری بازماندگان مرحوم کمال الدین گلزار که در ٢٩/١٢/١٣٩٧، ٣٥ سال خدمت ایشان به پایان رسیده ولی برای توافق با صندوق مراجعه نکرده و در تاریخ ٠٣/٠٣/١٣٩٨ فوت نموده است با پیشنهاد مدیریت فنی مبنی بر تعلق افزایش سنواتی مستمری موافقت شد . جلسه ساعت ١٣:١٠ به پایان رسید .

   با حضور آقایان فخری ، کیخسروی ، حبیب نژاد و زندیه

 

صورتجلسه مورخ ٣١/٠٤/١٣٩٨

به نام خدا ـ در تاریخ ٣١/٠٤/١٣٩٨ نود و سومین جلسه دور هفتم هیئت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل است .

 ١ـ گزارش مالی ملاحظه شد.

٢ـ در اجرای مصوبه مجمع عمومی مورخ ٢٧/٠٤/١٣٩٨ درخصوص ترمیم حقوق مستمری بگیران با محاسبات انجام شده مقرر شد پیشنهاد شود حقوق مستمری حداقل مستمری بگیران از ١١.٣٨٥.٠٠٠ ریال به ١٦.٠٠٠.٠٠٠ ریال و مستمری بگیرانی که از حداقل مزبور تا ١٢.٠٠٠.٠٠٠ ریال حقوق می گرفتند به ١٦.٣٨٨.٠٠٠.٠٠٠ ریال و از ١٢.٠٠٠.٠٠٠ ریال تا ١٣.٠٠٠.٠٠٠ ریال به ١٧.١٩٩.٠٠٠ ریال و از ١٣.٠٠٠.٠٠٠ تا ١٤.٠٠٠.٠٠٠ ریال به ١٧.٩٤٨.٠٠٠ ریال و از ١٤.٠٠٠.٠٠٠ ریال تا ١٥.٠٠٠.٠٠٠ ریال به ١٨.٦١٥.٠٠٠ ریال و از ١٥.٠٠٠.٠٠٠ ریال تا ١٦.٠٠٠.٠٠٠ ریال به ١٩.٢٠٠.٠٠٠ ریال و حقوق تمام مستمری بگیرانی که تا پایان سال ١٣٩٧حداقل ١٦.٠٠٠.٠٠٠ ریال و بیشتر می گرفتند ٢٠% به حقوقشان افزوده خواهد شد .

٣ـ نظر به تصویب بودجه پیشنهادی سال ١٣٩٨ در مجمع عمومی ٢٧/٠٤/١٣٩٨ که وفق بند ٦ صفحه ٩ و توضیحات آن در بند ٦ صفحه ١٠ مقرر شد پاداشی برابر یک ماه حقوق و مزایای مستمر هر یک از کارکنان پرداخت شود . با محاسبات انجام شده جمع حقوق و مزایای ٣٩ نفر از کارمندان بالغ بر ١.٦٨٩.٢٣٥.٣٧٢ ریال می شود که مقرر به پرداخت شد . توضیح اینکه این رقم فارغ از پاداش کارمندان کانونهاست که امور صندوق را انجام داده و سالانه ٢ ماه پاداش می گیرند و موضوع بند ١٠ صفحه ١١ قانون بودجه است .

٤ـ مقرر شد بابت مساعدتهایی که کارمندان کانونهایی که فاقد کارمند صندوق هستیم موضوع مصوبه بودجه سال ١٣٩٧ به شرح نامه مثبوت به شماره ٩٨٣٠٥٩٧٠ مورخ ٣١/٠٤/١٣٩٨ جمعاً بالغ بر ١٦٠.٠٠٠.٠٠٠ ریال پرداخت شود.

٥ـ مقرر شد و به آقای کامبیز زندیه عضو محترم هیئت مدیره صندوق نمایندگی تام الاختیار جهت مذاکره با کارگزاری و شرکت بیمه گر کارآفرین بیمه تکمیلی و تهیه پیش نویس قرارداد و امضاء قرارداد داده شد تا با توجه به انقضاء زمان اعتبار بیمه تکمیلی سابق به فوریت بیمه تکمیلی بدون وقفه ادامه یابد .

٦ـ در پی استنکاف بانک کشاورزی از پرداخت ٧٥/٢% مابه التفاوت سود سپرده پنج ساله صندوق از شهریور ماه ١٣٩٧ تا اردیبهشت ١٣٩٨ که زمان سپرده گذاری منقضی شده است با این استدلال که با توجه به بخشنامه بانک مرکزی امکان پرداخت سود بیش از ٢٠% را ندارند و با توجه به نامه اخیر اداره کل حقوقی آن بانک مبنی بر واجد ماهیت وکالت دانستن رابطه سپرده گذار با بانک و مألاً جایز بودن عقد وکالت و اختیار فسخ بانک به نظر رسیده بود جلسه ای با مسئولین امر برگزار گردد که از بانک تجارت آقای عبداله پور حضور پیدا کردند و با انجام مذاکرات وافی مقرر شد ایشان با مسئولین بانک خصوصاً مدیریت عامل مذاکره کرده تا چنانچه متقاعد گردند مابه التفاوت مزبور پرداخت شود و صندوق را از مراتب مطلع سازند و الا صندوق نسبت به مطالبات خود اتخاذ تصمیم مقتضی نماید . مقرر شد آقای کیخسروی پی گیر موضوع شده ظرف ١٥ روز نتیجه را به هیئت مدیره گزارش کند .

٧ـ در مورد پیشنهاد مشارکت در ساخت ساختمان کانون کرمانشاه موضوع نامه مثبوت به شماره ٩٨١٠٥١٠٢ مورخ ١٥/٠٤/١٣٩٨ مقرر شد از آن کانون جهت انجام مذاکرات مستقیم با قید همراه داشتن مستندات مربوط به خرید زمین و سند رسمی و نقشه های ساختمانی و مستندات تغییر کاربری و پروانه ساختمان دعوت به عمل آید .

٨ـ در مورد تقاضای آقای سیدجمال سیدی با توجه به بند آخر صورتجلسه مورخ ٢٧/٠٤/١٣٩٨ مجمع که حمل بر موافقت مجمع با تقاضای ایشان دارد لذا مقرر شد از تاریخ مصوبه با اخذ حق بیمه عضو صندوق شود . بدیهی سوابقش را زمانی می تواند به نرخ روز محاسبه نماید که مصوبه جدیدی از هیئت دولت درخصوص سوابق ابلاغ شود . جلسه ساعت ١٥:١٥ به پایان رسید . 

.     با حضور آقایان فخری ، کیخسروی ، حبیب نژاد و زندیه

 

صورتجلسه مورخ ٠٧/٠٥/١٣٩٨

به نام خدا ـ بتاریخ ٠٧/٠٥/١٣٩٨ نود و چهارمین جلسه دور هفتم هیئت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل است .

 ١ـ گزارش مالی ملاحظه شد.

٢ـ درخصوص تقاضای احتساب سوابق بیمه ای آقای سیدجمال سیدی از بدو زمان ورود به حرفه وکالت با توجه به گزارش مدیر فنی و با توجه اینکه زمان پرداخت حق بیمه ایام گذشته ، زمان حال است لذا حق بیمه ایشان نیز به نرخ روز وفق گزارش مدیر فنی انجام شود . لذا مقرر شد چنانچه آمادگی پرداخت نقدی ،به ازاء ایام گذشته را دارد از زمان پرداخت مشمول صندوق قرار گیرد .

٣ـ درخصوص تقاضای برقراری مستمری بازنشستگی خانم رأفت ابوالفتحی مقرر شد حکم برقراری صادر شود .

٤- در مورد پیشنهاد کانون کرمانشاه مقرر شد طبق بند ٧ صورتجلسه ٣١/٠٤/١٣٩٨ اقدام شود . بررسی سایر موارد مندرج در دستور به جلسه آتی موکول گردید .  

.     با حضور آقایان فخری ، کیخسروی ، افتخاری

 

صورتجلسه مورخ ١٤/٠٥/١٣٩٨

به نام خدا ـ در تاریخ ١٤/٠٥/١٣٩٨ نود و پنجمین جلسه دور هفتم هیئت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل است .

 ١ـ گزارش مالی ملاحظه شد.

٢- در مورد تقاضای آقای فریدون نخجوانی مقرر شدحکم بازنشستگی صادر شود .

٣-آقای یوسف زاده حسب حکم بازنشستگی ٠١/٠٦/١٣٩٤ از سوی سازمان تأمین اجتماعی بازنشسته شده است و با مراجعه به صندوق تقاضای استرداد وجوه حق بیمه پرداختی خود از تاریخ ورود به وکالت (٢٢/٠٢/١٣٨٩) را نموده است . هیئت مدیره صندوق با بررسی پرونده و ملاحظه نظریه مدیر فنی صندوق با توجه به اینکه صندوق حمایت همانند تمامی صندوقهای بازنشستگی در ازاء حق بیمه دریافتی چتر حمایتی خود را در محدوده حمایتهای مندرج در ماده ١ قانون تشکیل صندوق بر سر بیمه پرداز گسترده است و وجوه پرداختی در واقع هزینه تعهدات مزبور است و علاوه بر مستمری بازنشستگی ناظر بر پرداخت مستمری ازکارافتادگی و بازماندگی است، لذا تقاضای بیمه شده محترم مورد موافقت قرار نگرفت . مدیریت فنی نیز در مورد مشابه بدین صورت عمل خواهد کرد .

٤ـ در مورد تقاضای وارده به شماره ٩٨١٠٦٤١٢ مورخ ٠٩/٠٥/١٣٩٨ منضم به لیستی حدود ٥٠٠ نفر از وکلای دادگستری که در مقام اعتراض به مصوبه ٢٧/٠٤/١٣٩٨ مجمع عمومی عادی مبنی بر افزایش سهم وکلا از حق بیمه از ٨% به ١١% و تقلیل سهم کانونها از ٤% به ١% نوشته شده و تقاضای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده برای رسیدگی به بدهی کانونها و وصول مطالبات قانونی و لغو مصوبه مزبور نموده اند . از طرفی با توجه به تقاضای کانون همدان درخصوص تشکیل مجمع فوق العاده با موضوع افزایش سهم وکلا مقرر شد در اواخر مهر ماه مجمع عمومی فوق العاده تشکیل شده و همچنین مدیریت محترم عامل به فوریت نسبت به استعلام از کانونها مبنی بر اینکه آیا بخش یا کل ٤% ها را از وکلا دریافت می کند یا نه و نیز با ارسال تراز مالی شان برای صندوق روشن کنند با چه شرایطی امکان پرداخت بدهی های خود را دارند تا نسبت به فراهم نمودن مقدمات تشکیل مجمع و اعلام تاریخ دقیق اقدام شود . بقیه موارد که در دستور روز جاری بود موکول به جلسه آتی شد .

 با حضور آقایان فخری ، کیخسروی ، حبیب نژاد، افتخاری و زندیه

 

 

صورتجلسه مورخ ٢٨/٠٥/١٣٩٨

به نام خدا ـ در تاریخ ٢٨/٠٥/١٣٩٨ نود و ششمین دور هفتم جلسه هیئت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل است .

 ١ـ گزارش مالی ملاحظه شد.

٢ـ با توجه به انجام استعلامات کتبی و نیز بررسی تلفنی و شفاهی از سایر فروشندگان مایحتاج انفورماتیک (رم و هارد) ملاحظه می شود پاسخ استعلام انجام شده از شرکت تجارت سرور ماندگار با مبلغ جمعاً ١٠٧.٩١٠.٠٠٠ ریال مورد تأیید قرار گرفت و مقرر شد به فوریت خرید انجام شود و کارپرداز توجه داشته باشد با توجه به تاریخ استعلام (١٣/٠٥/١٣٩٨) که تاکنون قیمت ارز تقلیل یافته اگر تغییرات قیمت به نفع صندوق اتفاق افتاده است رعایت تقلیل قیمت در فاکتور انجام پذیرد .

٣ـ در مورد پیشنهاد مدیر مالی درخصوص ضرورت انجام اکچوئری نسبت به اصل آن هیئت مدیره موافقت کرده با توجه به مطالبات انجام شده جلسه ای با آقایان دکتر قاسمی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی دانشکده حقوق و اقای دکتر سرزعیم معاون اقتصادی وزارت کار که طرح سیستم مستمری بهینه در صندوق حمایت وکلا را تهیه و ارائه کرده اند برگزار شد ، هیئت مدیره انجام اکچوئری توسط ایشان به شرط اینکه سورس مطالعات را در اختیار صندوق گذارند . مقرر شد آقایان زندیه و حبیب نژاد نسبت به مبالغ پیشنهادی ایشان و سایر شرایط مذاکراتی کرده و نتیجه را به هیئت مدیره انتقال دهند تا اتخاذ تصمیم شود برای جلسه آتی ساعت ٩:٠٠ صبح روز دوشنبه ٠٤/٠٦/١٣٩٨ دعوت شدند که مقرر شد از طریق آقای محسن اکبری به ترتیب برگزاری جلسه اتخاذ شود .

٤ـ موضوع عدم پرداخت سهم کانونها مورد بحث و بررسی قرار گرفت . حسب گزارش های شفاهی و نیز اقرار بعضی از اعضاء محترم هیئت مدیره های کانونها بعضی از کانونها بخش یا تمام سهم کانونها را از وکلا اخذ می کنند لیکن به صندوق نمی پردازند . لذا به اکثریت آراء مصوب شد مطالبات صندوق به قید فوریت از طریق قانونی از کانونهای بدهکار مطالبه شود و به ترتیب اولویت از کانونهایی که از متوسط کانونها بیشتر بدهکار هستند شروع شود و با ارسال اظهارنامه با ذکر مشخصات تمامی مکاتبات قبلی اقدام شود . مدیرعامل شرح اقدامات خود را در این موضوع ماهانه به هیئت مدیره اعلام دارد .

٥ـ در مورد پیشنهاد مدیرعامل در اعمال ماده ٧ آئین نامه استخدای مبنی بر ارتقاء گروه خانم راما افشان شکوه از گروه ٦ به گروه ٨ و تصدی امور بیمه شدگان و آقای رضا مصلحی از گروه ٨ به گروه ٩ تصدی پست رئیس نام نویسی و خانم سیده الناز ورودی از گروه ٧ به گروه ٨ و تصدی پست مسئول مستمری که شامل احتساب سابقه نیز هست و خانم مریم سلیمی از گروه ٩ به گروه ١٠ و تصدی پست کارشناس ارشد امور اداری و آقای سیدعلیرضا زواره طباطبائی از گروه ٦ به ٨ تصدی پست مسئولیت ثبت نام و خانم مریم ونایی از گروه ٨ به گروه ٩ و تصدی رئیس اداری و خانم آزاده قنبری از گروه ٨ به گروه ٩ تصدی پست رئیس واحد درآمد و خانم ام لیلی محمدی از گروه ٦ به گروه ٨ و تصدی پست مسئولیت سپرده گذاری با اکثریت آراء موافقت شد .

٦ـ درخصوص تمدید قرارداد آقای آل آقا برای مدت یک سال با همان مبلغ سال گذشته و همان شرایط موافقت به عمل آمد .

٧ـ در مورد پیشنهاد کانون کرمانشاه پس از انجام مذاکرات ابتدایی با جناب آقای وکیلی ریاست محترم هیئت مدیره موضوع مطرح و موافقت شد با شرایط زیر صندوق نسبت به مشارکت اقدام کند اولاً ٤٠% از زمین ٧٢٠٠ متری مزبور به نرخ ٢٠% زیر قیمت کارشناسی ابتیاع شود ثانیاً از ثمن معامله کل بدهی کرمانشاه به صندوق حمایت تا پایان شهریور ١٣٩٨ تصفیه شود ثانیاً کانون کرمانشاه به تناسب پیشرفت کار ثمن معامله را از صندوق دریافت کرده و کلاً در محل احداث ساختمان هزینه کند رابعاً در طول احداث ساختمان به نسبت ٤٠% صندوق و ٦٠% کانون کرمانشاه هزینه ساخت پرداخت شود . رابعاً بعد از خاتمه ساخت کانون کرمانشاه متعهد است نسبت به افراز زمین مجاور بلوار شهید کشوری به مساحت تقریبی ٢٦٠٠ متر مربع اقدام کرده با توافق طرفین فروخته شود و کانون سهم ٦٠ درصدی خود را فروخته و از آن محل یا سایر منابع خود سهم صندوق را پرداخت نماید . بقیه موارد در دستور جلسه به هفته آینده موکول شد . 

با حضور آقایان فخری ، کیخسروی ، حبیب نژاد، افتخاری و زندیه

 

 

صورتجلسه مورخ ٠٤/٠٦/١٣٩٨

به نام خدا ـ در تاریخ ٠٤/٠٦/١٣٩٨ نود و هفتمین دور هفتم جلسه هیئت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل است .

 ١ـ گزارش مالی ملاحظه شد.

٢ـ جلسه با آقای دکتر قاسمی برگزار شد و مقرر شد ظرف ٤٨ ساعت شرح و ریز اقدامات پیشنهادی خود را ایمیل کرده پس از اصلاحاتی در صندوق قرارداد نهایی تنظیم شود .

٣ـ ر مورد تقاضای آقای نظری همسر مرحومه دمی زاده مقرر شد به نسبت سنوات پرداخت با لحاظ داشتن دو سال آخرین پرداخت ، مستمری تعیین شود . در مورد بازماندگان مرحوم میرزاده و مرحومه رمضانی نیز بر همین منوال عمل شود . ضمناً هیئت مدیره مصوب کرد در سایر مواردی نیز که شرایط منطبق با موارد فوق داشته باشد این تصمیم ملاک عمل قرار گیرد .

٤ـ در مورد نامه سازمان همیاری شهرداری های استان اردبیل مبنی بر پیشنهاد شرکت در مزایده و خرید ١٥٠٠٠ متر مربع از املاک اطراف دریاچه شورابیل ، هیئت مدیره پس از بررسی مورد و اینکه امکان صرف ساخت هتل برای این صندوق عملی نمی باشد مقرر داشت در پاسخ متر مربعی هفت میلیون ریال پیشنهاد خرید داده شود همچنین حسب اطلاع زمین قابل فروش ٢٤٠٠٠ متر است که با همین نرخ اعلام آمادگی برای خرید داده شود با این شرط که صندوق مبادرت به احداث چندین هتل و یک دستگاه هتل ٥ ستاره مشتمل بر رستوران و لابی و واحدهای تجاری و شهربازی بسازد . آقای فخری با کلیات این خرید مخالف بود .

٥ـ در مورد تقاضای کانون قزوین مبنی بر خرید ملک کانون قزوین مقرر شد در پاسخ موافقت صندوق منوط به تصفیه حساب بدهی ها و تعیین نرخ کارشناسی اعلام شود .

٦ـ در مورد تقاضای ایلام مبنی بر خرید ملک جهت احداث ساختمان ، طبق شرایط سایر کانونها مقرر شد در پاسخ اعلام شود مورد مشخص اعلامی را کارشناسی نمایند و طرح پرداختهای خود را ارائه نمایند و طرح پرداختهای خود را ارائه نمایند تا در ثانی اتخاذ تصمیم شود .

جلسه ساعت ١٥:٣٠ به پایان رسید .

 با حضور آقایان فخری ، کیخسروی ، حبیب نژاد، افتخاری و زندیه

 

 

صورتجلسه مورخ ١١/٠٦/١٣٩٨

به نام خدا ـ در تاریخ ١١/٠٦/١٣٩٨ نود و هشتمین جلسه دور هفتم هیئت مدیره صندوق حمایت با حضور         امضاء کنندگان زیر تشکیل است .

١- گزارش مالی ملاحظه شد.

٢-پیشنهاد مدیر داخلی درخصوص تعطیلی روز چهارشنبه ٢٠/٠٦/١٣٩٨ که پس از تعطیلات تاسوعا و عاشورا واقع شده است مصوب شد ضمن محاسبه مرخصی کارمندان روز مزبور تعطیل باشد .

٣-تصویب شد با هماهنگی امور مالی، آقای مهندس باقری برنامه ای تهیه کنند که وکلا بتوانند سهم بیمه خود را در طول سه ماه در اقساط متعدد بپردازند و چنانچه در انتهای هر فصل به هر مبلغی بدهکار شدند افزایش مبنای محاسبه ٨% به ١٠% نسبت به باقیمانده آن محاسبه شود .

٤-در مورد برگزاری جلسه فوق العاده مجمع موضوع تقاضای کانون همدان درخصوص اصلاح آئین نامه صندوق و افزایش سهم وکلا از ٨% به ١١% و بازگشت آن به حالت سابق نظر به اینکه حمایت دیگری از این خواسته بعمل نیامده لذا مقرر شد مدیر محترم عامل با جلب نظر ریاست مجمع با کانون همدان مذاکره کند تا با توجه به هزینه های بالای تشکیل جلسه برای صندوق و کانونها و صرف وقت همکاران چنانچه از تقاضای خود منصرف شود کتباً اعلام کند و الا مدیرعامل با هماهنگی شخصاً تاریخ مجمع فوق العاده را تعیین و اعلام کنند.

٥-مقرر شد حکم برقراری مستمری آقای محمد جواد رفیعی صادر شود .

٦-در مورد مذاکرات انجام شده و مکاتبات تبادل شده بین صندوق و کانون آذربایجان شرقی گزارش نماینده محترم صندوق در آذربایجان شرقی با جناب آقای شربیانی رئیس محترم کانون آذربایجان شرقی تلفنی صحبت شده قرار شد دوشنبه ٢٥/٠٦/١٣٩٨ جهت ادامه مذاکرات در جلسه هیأت مدیره صندوق حضور یابند

با حضور آقایان فخری ، کیخسروی ، حبیب نژاد و زندیه

 

 

صورتجلسه مورخ ٢٥/٠٦/١٣٩٨

به نام خدا ـ در تاریخ ٢٥/٠٦/١٣٩٨ نود و نهمین جلسه دور هفتم هیئت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل است .

١- گزارش مالی ملاحظه شد.

٢-در مورد تقاضای آقایان محمود عرب حاجی آقا و هوشنگ دوراندیش و خانم الهه ذاکری نژاد مقرر شدحکم بازنشستگی صادر شود .

٣-حسب الاظهار آقای فخری مدیر محترم عامل، جناب آقای شربیانی که برای مذاکره درخصوص برخی مسائل کانون آذربایجان شرقی برای جلسه امروز دعوت شده بودند و تلفنی نیز هماهنگی شده بود زنگ زده عذرخواهی کرده اند. لذا مقرر شد برای وقت دیگری مدیر عامل محترم وقت حضور تنظیم و به اعضاء هیأت مدیره نیز اطلاع دهند .

با حضور آقایان فخری ، کیخسروی ، حبیب نژاد، افتخاری و زندیه