دستورکار هیئت مدیره در جلسه مورخ ٢٧/٠٥/١٣٩٩

 

١-      پرداخت پاداش مجمع کارکنان صندوق طبق روال گذشته

٢-      اتخاذ تصمیم درخصوص ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری منتخب صندوق بابت ساختمان قدیمی کانون قزوین

٣-      بررسی درخواست برقراری مستمری خانم منور اقبالی مادر مرحوم رویا نادری

 

دستورکار هیئت مدیره در جلسه مورخ ٢٠/٠٥/١٣٩٩

 

١-      بررسی درخواست آقای یاشار خدابنده لوی درخصوص عدم پرداخت حق بیمه به صندوق

٢-      برقراری مستمری آقایان سیدمحمد جواد انوشه ، سید ضیاء فاطمیون و ناصر کشمیری ، وکلای محترم پایه یک دادگستری

 

دستورکار هیئت مدیره در جلسه مورخ ٠٦/٠٥/١٣٩٩

١-      برقراری مستمری آقای نوذر دبیران ظهوری و فخرالسادات کوشا ، وکلای محترم پایه یک دادگستری

 

دستورکار هیئت مدیره در جلسه مورخ ٣٠/٠٤/١٣٩٩

 

١-قرائت رأی صادره از شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری موضوع مالیات عملکرد سال ١٣٩٠ صندوق حمایت وکلاء

٢- اتخاذ تصمیم درخصوص ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری منتخب صندوق بابت ساختمان قدیمی کانون قزوین

٣-      بررسی درخواست مدیریت مالی صندوق درخصوص تهیه و خرید نرم افزار ثبت اسناد حسابداری

٤-      بررسی درخصوص کاهش ساعت و دورکاری همکاران صندوق با توجه به دستور العمل ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا

 

دستورکار هیئت مدیره در جلسه مورخ ٢٣/٠٤/١٣٩٩

 

١-      بررسی درخواست برقراری مستمری بازماندگان مرحوم خسروی تازه قشلاق

٢-      برقراری مستمری آقای عیسی حسن زاده ، وکیل محترم پایه یک دادگستری

 

دستورکار هیئت مدیره در جلسه مورخ ١٦/٠٤/١٣٩٩

 

١-      بررسی درخواست ریاست کانون مرکز درخصوص به تعویق انداختن تاریخ جلسه مجمع عمومی صندوق

٢-      برقراری مستمری آقایان هیبت الله سراج ، ناصر استاد باقر کاشی ، رضا قنادی مراغه ، علی اصغر گلناری شاندیز و خانم نسرین تقی زادگان طهرانی ، وکلای محترم پایه یک دادگستری

 

دستورکار هیئت مدیره در جلسه مورخ ٠٩/٠٤/١٣٩٩

 

١-      اتخاذ تصمیم درخصوص افزایش مستمری ، مستمری بگیران مصوبه مجمع سال ١٣٧٨

٢-      درخواست احتساب سوابق بدون کسور بازنشستگی آقای سیدکمال کاظمیان راد

٣-      برقراری مستمری آقایان محمدعلی شوشتری، سعید حاجیلو، فاضل سیدلشکر بلوکی و صمد حمزه زاده وخانم فاطمه هل فروش ، وکلای محترم پایه یک دادگستری

 

دستورکار هیئت مدیره در جلسه مورخ ٠٢/٠٤/١٣٩٩

 

١-      اتخاذ تصمیم درخصوص افزایش مستمری ، مستمری بگیران مصوبه مجمع سال ١٣٧٨

٢-      بررسی پیشنهادات مدیران بانک سپه شعبه میدان ونک

٣-      معرفی جناب آقای زندیه درخصوص انعقاد قرارداد با بیمه تکمیلی

٤-      برقراری مستمری آقای سید یحیی هاشمی ، وکیل محترم پایه یک دادگستری

 

دستورکار هیئت مدیره در جلسه مورخ ٢٦/٠٣/١٣٩٩

 

١-      اتخاذ تصمیم درخصوص افزایش مستمری ، مستمری بگیران مصوبه مجمع سال ١٣٧٨

٢-      بررسی پیشنهاد بانک مسکن شعبه میرداماد

٣-      بررسی درخواست آقای امیرعباس بزرگمهر مبنی بر معاف از پرداخت حق بیمه به صندوق و انتقال سوابق به تامین اجتماعی

 

دستورکار هیئت مدیره در جلسه مورخ ١٩/٠٣/١٣٩٩

 

١-      بررسی درخواست ریاست محترم کانون قزوین درخصوص فروش ساختمان فعلی کانون قزوین به صندوق

٢-      بررسی درخواست آقای اسفندیار صفری درخصوص استرداد حق بیمه از صندوق حمایت وکلا

٣-      بررسی درخواست متقاضیان دریافت وام ١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ریالی کارکنان

٤-      برقراری مستمری آقایان محمدعلی لطفعلیان صارمی و عباس شیرزادی ، وکلای محترم پایه یک دادگستری

 

دستورکار هیئت مدیره در جلسه مورخ ١٢/٠٣/١٣٩٩

١-      اطلاع رسانی به همکاران محترم جهت انتخاب هشتمین دوره اعضاء جدید هیئت مدیره و بازرسان صندوق حمایت وکلاء

٢-      ارزیابی و اعلام نظر کارشناس رسمی دادگستری درخصوص ساختمان فعلی کانون محترم کرمانشاه

٣-      درخواست پیگیری و شکایت از آقای حسین مرشدی درخصوص مسدود کردن حسابهای صندوق در بانک تجارت

٤-      اتخاذ تصمیم درخصوص انعقاد قرارداد آقای مهدی باقری شکوه ، برنامه نویس صندوق

٥-      درخصوص پرداخت پاداش به همکارانی که صاحب فرزند شده اند (خانمها صالح آبادی ، معافی ، شهدادی ، عباسی و آقای سید امید شاه قاسمی )

٦-       بررسی درخواست خانم سمیه حاجیان کارمند مستقر درکانون مازندران

٧-      برقراری مستمری آقایان محمود جعفرپور ، حسن آخوندزاده ، منصور والی اسعدی ، مسعود فاضلی و خانمها  افسانه ادیمی ، فرشته ماهوتی زرعی ، وکلای محترم پایه یک دادگستری

 

دستورکار هیئت مدیره در جلسه مورخ ٢٩/٠٢/١٣٩٩

 

١-      بیمه آتش سوزی  و سرقت اموال ساختمان صندوق

٢-      برقراری مستمری آقایان محمد محققی و حسن سوادی ، وکلای محترم پایه یک دادگستری

 

دستورکار هیئت مدیره در جلسه مورخ ١٥/٠٢/١٣٩٩

 

برقراری مستمری آقایان مختار شجاعی و مصطفی آبائی راد ، وکلای محترم پایه یک دادگستری

دستورکار هیئت مدیره در جلسه مورخ ٠٨/٠٢/١٣٩٩

 

١-      اتخاذ تصمیم درخصوص میزان افزایش مستمری

٢-      بررسی درخواست ریاست محترم کانون کرمانشاه مبنی بر خرید ساختمان قدیمی کانون کرمانشاه

٣-      برقراری مستمری خانم صفیه کیانی حاجی ، و آقایان موسی قربانی و کاظم گلشانی ، وکلای محترم پایه یک دادگستری

 

دستورکار هیئت مدیره در جلسه مورخ ٠١/٠٢/١٣٩٩

 

١-      اتخاذ تصمیم درخصوص انعقاد قرارداد همکاری با آقای علی عیدی و خانم فاطمه ربیعی فرادنبه کارمندان صندوق

٢-      برقراری مستمری خانم فریده شایان نیک ، وکلای محترم پایه یک دادگستری

 

دستورکار هیئت مدیره در جلسه مورخ ٢٥/٠١/١٣٩٩

 

١-      بررسی درخواست ریاست محترم کانون وکلای دادگستری مرکز درخصوص تشکیل جلسه فوق العاده مجمع عمومی

٢-      برقراری مستمری خانمها هاجر زعیم ، فرح ببری زاده ، الهام غیبی و آقایان علی رضائی ، محمودرضا محمودی ، محمود زرگرانی ، محمدرضا شهابی نژاد ، شمس الدین محمد سید طباطبائی ، وکلای محترم پایه یک دادگستری