تشکیل جلسه کارگروه
تاریخ انتشار: ١٤٠٣/٠٣/٢١ - ٠٧:٣١:٤٧

 

✔️در راستای مصوبه ی مجمع عمومی، نخستین جلسه کارگروه بررسی زمینه های اصلاح مقررات صندوق حمایت وکلا در ساعت ١٠ صبح روز یکشنبه مورخ ١٤٠٣/٠٣/٢٠ با حضور اعضاء هیات مدیره صندوق (آقایان دکتر سلیمان جعفری مدیرعامل و جناب مهدی کریمی خزانه دار و جناب سیدی عضو هیات مدیره)، دو نفر از چهار عضو منتخب مجمع (آقایان دکتر محمد کاظم عمارتی و محمود کنارودی)، دو نفر از سه عضو منتخب هیات مدیره (آقایان علی اسداله پور وکیل عضو کانون البرز و آقای مردی نماینده معاونت اجتماعی دبیرخانه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق های تابعه) در محل صندوق تشکیل ‌و موارد زیر تصویب  شد:

۱-آقای جعفری به اتفاق آراء به عنوان رئیس  و آقای عمارتی به عنوان دبیر کارگروه انتخاب شدند.

۲- جلسات آنلاین به تشخیص رئیس یا دبیر به هر تعداد که لازم باشد و جلسات حضوری، هر ماه یک بار تشکیل شود.

۳-رئيس کارگروه برای جمع آوری پیشنهادات از کانون ها، استعلام نماید.

۴- اخبار رسمی کارگروه، با هماهنگی دبیر، به وسیله روابط عمومی صندوق، اطلاع رسانی شود.

۵- پیشنهادات اصلاحی پس از جمع آوری، بر اساس قانون، آیین نامه و اساسنامه، به صورت موضوعی تفکیک شود و با توجه به شرایط موجود، به ترتیب، زمینه های اصلاح در اساسنامه و آئین نامه در اولویت قرار بگیرد.

۶- پیش نویس اساسنامه اصلاحی پیشنهادی جناب کناررودی ضمن تشکر از ایشان جهت بررسی در اختیار اعضا قرار گرفت.

🔵روابط عمومی صندوق حمایت وکلای دادگستری