اطلاعیه
تاریخ انتشار: ١٤٠١/٠٣/٢١ - ٠٨:٢٤:٤٥

به اطلاع میرساند ساعت کاری صندوق حمایت وکلای دادگستری از تاریخ ١٤٠١/٠٣/٢١ ساعت ٧:٣٠ لغایت ١٤:٠٠ میباشد