قابل توجه همکاران محترم
تاریخ انتشار: ١٣٩٧/١٢/٢٧ - ٠٨:٣١:١٦

صندوق حمایت وکلای دادگستری در ایام نوروز تا پایان ١٦ فروردین ماه ١٣٩٨ تعطیل میباشد.