اطلاعیه
تاریخ انتشار: ١٤٠١/٠٥/٠٦ - ٠٨:٤٤:٥٥

قابل توجه همکاران گرامی

از تاریخ یکشنبه ١٤٠١/٠٥/٠٩ ثبت تقاضای تسهیلات از طریق پرتال کاربری امکان پذیر میباشد

زمان ثبت درخواست روزهای یکشنبه از ساعت ٨:٠٠ صبح الی ١٦:٠٠ میباشد