همکاران گرامی مهلت پرداخت فیش های دوره اول سال ٩٦ تا پایان روز ٣١ خرداد تمدید شد.
تاریخ انتشار: ١٣٩٦/٠٣/٣٠ - ٠٩:٠٥:٣٦
-