همکاران گرامی چنانچه در زمان پرداخت با جمله "زمان مورد نظر به پایان رسیده است" مواجه شدید باید از کارت دیگری جهت پرداخت استفاده کنید چون ارتباط بین بانکی (شتاب) کارت شما دچار اختلال شده است
تاریخ انتشار: ١٣٩٦/٠٣/٣٠ - ٠٩:٠٨:٤٤

همکاران گرامی چنانچه در زمان پرداخت با جمله "زمان مورد نظر به پایان رسیده است" مواجه شدید باید از کارت دیگری جهت پرداخت استفاده کنید چون ارتباط بین بانکی (شتاب) کارت شما دچار اختلال شده است.پرداختهایی که به این شکل انجام پذیرد به صورت پرداخت ناموفق خواهد بود و بدیهی است مبلغی به حساب صندوق واریز نمیگردد و متعاقبا صندوق حمایت مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.