اطلاعیه
تاریخ انتشار: ١٤٠٢/٠٣/١٠ - ٠٩:٢١:١٠

به اطلاع وکلا و کارآموزان گرامی میرساند

صندوق حمایت وکلای دادگستری در روز شنبه مورخ ١٤٠٢/٠٣/١٣ تعطیل می باشد