مجمع عمومی
تاریخ انتشار: ١٣٩٩/٠٥/٢٦ - ٠٩:٤٣:٥٥

جلسه مجمع عمومی  و انتخابات هیئت مدیره صندوق حمایت وکلای دادگستری در روز پنج شنبه مورخ ١٣٩٩/٠٥/٣٠ در محل کانون وکلای مرکز به آدرس : میدان آرژانتین خیابان زاگرس برگزار میگردد