اطلاعیه
تاریخ انتشار: ١٤٠٢/١٢/٢٨ - ٠٩:٥٠:٥١

به اطلاع همکاران گرامی میرساند

صندوق حمایت وکلای دادگستری از تاریخ ٢٩ /١٤٠٢/١٢ لغایت ١٤٠٣/٠١/١٣ تعطیل میباشد.