دستورکار جلسه مجمع عمومی
تاریخ انتشار: ١٣٩٨/٠٤/٢٢ - ١٠:٣٣:٣١

 

 

  • استماع گزارش هیئت مدیره ، بازرس و حسابرس درخصوص صورتهای مالی منتهی به پایان سال ١٣٩٧
  • تصویب صورتهای مالی ، عملکرد سال ١٣٩٧
  • پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص ابطال یا اصلاح مصوبه مجمع مورخ ٢٥/١١/١٣٩٧ درباره کارمندان شهرستانها
  • گزارش کمیته اصلاح آئین نامه صندوق
  • پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص افزایش مستمری بازنشستگی و غیره
  • گزارش درخواست آقای سید جمال سیدی بازنشسته آموزش و پرورش و جانباز
  • انتخاب یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل برای مدت یک سال به استناد ماده (١٨) اساسنامه
  • طرح و بررسی سایر پیشنهادات مطروحه در جلسه