تشکیل جلسه
تاریخ انتشار: ١٤٠٣/٠٣/٢١ - ١٠:٣٤:٥٢

 

🔻در تاریخ ١٤٠٣/٣/٢٠ ساعت ١٣ جلسه ای با حضور اعضاء هیات مدیره صندوق حمایت آقای دکتر سلیمان جعفری مدیر عامل و آقای مهدی کریمی خزانه دار و آقایان پیروزی (عضو هیات عامل و معاون اعتباری کل بانک ملی)، بهکار مرام (معاونت شعب کل بانک ملی تهران)، خادمی (رئیس اداره امور شعب مرکزی)، جعفری (كارشناس معاونت شعب)، اعظمی و شکری (نمایندگان بانکداری تجاری) و عیدی (رئیس شعبه بانک ملی خشایار) در محل صندوق تشکیل و نسبت به موانع و مشکلات ارائه خدمات تسهیلات به وکلا بحث و گفتمان صورت گرفت و با تاكيد و جديت مدير عامل و اعضاء هيات مديره صندوق مقرر گردید نسبت به رفع موانع موجود از سوی بانک ملی شعبه تهران و شهرستانها ظرف مدت يك ماه اقدامات لازم انجام گردد.

🔴روابط عمومي صندوق حمايت وكلاي دادگستري