اطلاعیه
تاریخ انتشار: ١٤٠٢/٠٨/٠٦ - ١٠:٤٠:١٩

دکتر سلیمان جعفری مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره صندوق حمایت وکلای دادگستری در خصوص اعطای وام به وکلای گرامی گفت

در مورد اعطای تسهیلات به وکلای محترم دادگستری مقرر شد که بر اساس ظرفیت اعلامی ، هر کانون ابتدای هرماه، لیستی از وکلای درخواست کننده را به صندوق اعلام نماید

در خصوص وکلای کانون مرکز نیز مقرر شد تا میزان سهمیه اختصاصی، متقاضیان دهم هر ماه جهت ثبت نام به سایت صندوق مراجعه کنند ، سپس بر اساس ظرفیت توافقی با بانک نسبت به معرفی ایشان اقدام خواهد شد

 اولویت ثبت نام نیز با کسانی خواهد بود که تا کنون از تسهیلات استفاده ننموده اند