تسلیت
تاریخ انتشار: ١٣٩٩/٠٩/١٦ - ١٠:٤٨:٢٥

جناب آقای سلیمان جعفری

عضو محترم هیئت مدیره صندوق حمایت وکلای دادگستری

 

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مادر گرامیتان را تسلیت عرض نموده برای آن شادروان آمرزش و برای شما و خانواده گرامی تان از درگاه ایزد یکتا شکیبایی و تندرستی آرزومندیم

 

هیئت مدیره و کارکنان صندوق حمایت وکلای دادگستری