اطلاعیه
تاریخ انتشار: ١٤٠٠/٠٢/٢٩ - ١١:٢٢:١٤

جلسه مجمع عمومی فوق العاده صندوق در روز پنجشنبه مورخ  ١٤٠٠/٠٢/٣٠در محل کانون وکلای دادگستری مرکز تشکیل میگردد
دستور جلسه عبارت است از : بررسی پیشنهاد ریاست محترم کانونهای کردستان و چهارمحال و بختیاری در خصوص تهیه واکسن توسط صندوق