اطلاعیه
تاریخ انتشار: ١٤٠١/٠٥/١٢ - ١١:٢٧:٢١

به اطلاع همکاران گرامی میرساند

صندوق حمایت وکلای دادگستری روز شنبه مورخ ١٤٠١/٠٥/١٥ تعطیل میباشد