اعلام تعطیلی صندوق
تاریخ انتشار: ١٣٩٨/٠٦/١٢ - ١١:٥٦:٢٥

به اطلاع وکلا و کارآموزان گرامی میرساند  که صندوق حمایت وکلا در تاریخ ١٣٩٨/٠٦/٢٠ تعطیل میباشد.