اطلاعیه
تاریخ انتشار: ١٤٠٠/١٢/٢٥ - ١٢:٢٨:١٨

به اطلاع میرساند صندوق حمایت وکلای دادگستری از تاریخ ٢٦ /١٤٠٠/١٢ لغایت ١٤٠١/٠١/١٣ تعطیل میباشد