دستور کار مجمع عمومی فوق العاده مورخ ١٣٩٦/٠٨/٢٥
تاریخ انتشار: ١٣٩٦/٠٨/٢٢ - ١٢:٤١:٤٩

مجمع عمومی فوق العاده صندوق برگزار میشود

مجمع عمومی فوق العاده صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری روز پنجشنبه مورخ ٢٥/٠٨/١٣٩٦ با حضور نمایندگان کانونهای وکلای دادگستری ایران و نمایندگان دولت برگزار میشود. اعضای مجمع در این جلسه به دستورات زیر رسیدگی میکنند :

-گزارش عملکرد سه ماهه هیئت مدیره به مجمع

-گزارش هیأت مدیره درباره مصوبه مورخ ٢٩/٠٧/١٣٩٥ مجمع عمومی فوق العاده صندوق درخصوص خرید املاک در تهران

-پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص تعیین تکلیف کارکنان صندوق در شهرستانها

-پیشنهاد افزایش وام مستمری بگیران از بیست میلیون ریال به چهل میلیون ریال با سقف حداکثر بیست میلیارد ریال در سال با مدت بازپرداخت ١٢ ماهه

- تقدیر و تشکر از نمایندگان دولت و هیئت مدیره سابق صندوق

-پیشنهاد وام ضروری برای کارکنان صندوق، جمعاً به مبلغ سه میلیارد ريال، تا وفق آئین نامه وام کارکنان کانون مرکز با اصلاحات متناسب با ساختار اداری صندوق، وام پرداخت شود

-طرح و بررسی سایر پیشنهادات مطروحه در جلسه