اطلاعیه
تاریخ انتشار: ١٤٠٢/١١/٢٥ - ١٢:٥٥:٢٧

با توجه به مکاتبات انجام گرفته با اداره کل بیمه گری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در خصوص پوشش بیمه پایه سلامت ویژه وکلای دادگستری و موافقت آن اداره کل لازم است ظرف مدت ١٠ روز نسبت به تکمیل فرم مذکور اقدام نمایند.مضافا به اینکه حد نصاب جهت انعقاد قرارداد با اداره کل مذکور ٥ هزار نفرمیباشد و چنانچه کمتر از حد  نصاب فوق باشد موضوع کان لم یکن تلقی میگردد.

مبلغ بیمه به ازای هر نفر ١٤.٣٥٢.٠٠٠ ریال به صورت سالیانه

شروع ثبت نام از تاریخ ١٤٠٢/١١/٢٨ در سایت صندوق حمایت (پورتال شخصی)