اطلاعیه
تاریخ انتشار: ١٤٠٣/٠٤/٠٤ - ١٣:٠٤:٠٣

به اطلاع همکاران گرامی میرساند

 صندوق حمایت وکلا  روزچهارشنبه مورخ ١٤٠٣/٠٤/٠٦ تعطیل میباشد.