ساعت کاری صندوق حمایت وکلا
تاریخ انتشار: ١٣٩٧/٠٤/١٦ - ١٣:٠٧:٢٨

همکاران گرامی 

با توجه به برگزاری جلسه مجمع عمومی ،ساعت کار صندوق حمایت وکلا در تاریخ ٢٧ تیرماه  ٨:٠٠  صبح الی ١٢:٠٠ میباشد