اطلاعیه
تاریخ انتشار: ١٤٠١/١٢/٢٧ - ١٣:١٧:٣٣

همکاران گرامی

با توجه به تصمیم هیئت مدیره محترم صندوق حمایت وکلای دادگستری، مهلت پرداخت فیش دوره چهارم سال ١٤٠١ تا پایان فروردین ماه سال ١٤٠٢ تمدید گردید