اطلاعیه
تاریخ انتشار: ١٤٠٢/٠٥/٠٩ - ١٣:٢٥:٣٤

به اطلاع میرساند

در تاریخ  ١٤٠٢/٠٥/٠٩ اولین جلسه هیئت مدیره دوره نهم صندوق حمایت وکلای دادگستری تشکیل و آقای سلیمان جعفری به عنوان  رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ، آقای طیب افشارنیا  به عنوان نایب رئیس و آقای مهدی کریمی به عنوان خزانه دار انتخاب شدند