اطلاعیه
تاریخ انتشار: ١٤٠١/٠٧/٠٩ - ١٣:٤٠:٢٥

قابل توجه همکاران گرامی

از تاریخ یکشنبه ١٤٠١/٠٧/١٠ ثبت تقاضای تسهیلات از طریق پرتال کاربری امکان پذیر میباشد

زمان ثبت درخواست روزهای یکشنبه از ساعت ٨:٠٠ صبح الی ١٦:٠٠ میباشد

تعداد سهمیه وام به ازای هر کانون ، ١٠٠نفر در هفته میباشد

 

لطفا جهت تشکیل پرونده،روزهای زوج به بانک مراجعه فرمایید