اطلاعیه
تاریخ انتشار: ١٤٠٢/٠٥/١٠ - ١٤:٢٠:٤٥

به اطلاع همکاران گرامی میرساند
با توجه به مصوبه دولت در خصوص تعطیلی سراسر کشور، صندوق حمایت در روزهای چهارشنبه ١١ و پنجشنبه ١٢ مرداد ماه تعطیل میباشد