نامه بانک ملی
تاریخ انتشار: ١٤٠٠/١١/٠٥ - ١٤:٢٦:٢٤

به اطلاع همکاران گرامی میرساند که ثبت درخواست وام در سایت صندوق تا تاریخ ١٤٠٠/١١/٢٠ امکان پذیر میباشد