گزارش هیأت مدیره صندوق حمایت به مجمع عمومی صندوق حمایت وکلای دادگستری
تاریخ انتشار: ١٣٩٦/٠٨/٢٧ - ١٤:٤٦:٣١

 «به نام خدا»

 گزارش هیأت مدیره صندوق حمایت وکلای دادگستری

به مجمع عمومی صندوق حمایت وکلای دادگستری

 رئیس، اعضاء و همکاران محترم

با سلام، احتراماً، به این وسیله، خلاصه ای از اقدامات انجام شده در دوره سه ماهه مرداد تا مهر ماه سال ١٣٩٦ تصدی هیأت مدیره صندوق حمایت، به سمع و نظر میرساند.

پس از انتخابات مجمع عمومی مبنی بر انتخاب اعضای هیأت مدیره صندوق، جلسه هیأت مدیره در مورخ ٢٧/٠٤/١٣٩٦      با حضور کلیه اعضای هیأت مدیره سابق و جدید در محل صندوق تشکیل گردید.

پس از تحویل و تحول، در همان جلسه، اعضای اصلی هیأت مدیره، تشکیل جلسه دادند و پس از بحث و تبادل نظر، هیأت رئیسه هیأت مدیره انتخاب و قبول سمت نمودند و بلافاصله، اقدامات لازم جهت ثبت تصمیمات صورت گرفته، در ثبت شرکتها بعمل آمد و در همان روز هیأت مدیره جدید فعالیت خویش را آغاز نمودند. اهم اقدامات هیأت مدیره در فاصله مرداد ماه تا مهر ماه سال ١٣٩٦ به اجمال به شرح زیر می باشد :

١-بررسی وضعیت فعلی صندوق :

وضعیت صندوق از لحاظ نقدینگی، پرسنلی، بانکهای طرف قرارداد، نظام مالی و اداری و همچنین سایر قسمتهای صندوق، مورد بررسی اجمالی قرار گرفت و برای آینده صندوق، شروع به برنامه ریزی گردید.

٢-ثبت صورتجلسات مجمع و هیأت مدیره :

با اقدامات سریع، کلیه صورتجلسات مجمع عمومی و هیأت مدیره ، در اداره ثبت شرکت ها ثبت و روزنامه رسمی آنها نیز دریافت گردید.

٣-اقدامات صورت گرفته در مورد مالیات عملکرد سال ١٣٩٠ :

پس از بررسی وضعیت عملکرد مالیاتی سال ١٣٩٠ ملاحظه گردید که درخصوص عملکرد سال ١٣٩٠ علیرغم اینکه     هیأت حل اختلاف بدوی، رأی به معافیت صندوق از پرداخت مالیات عملکرد سال ١٣٩٠ را داده بوده، اما هیأت تجدیدنظر، با نقض رأی بدوی، حکم به محکومیت صندوق به پرداخت حدود ٣٩ میلیارد ريال اصل مالیات به انضمام جرائم آن صادر نموده بود.

درخصوص مالیات عملکرد سال ١٣٩٠ ضمن حضور در جلسه ای با رئیس محترم سازمان امور مالیاتی کشور جناب آقای دکتر تقوی نژاد و بیان مشکلات مالیاتی صندوق، مطابق مقررات قانونی و در مهلت مقرر، اعتراضیه ای در شورای عالی مالیاتی، ثبت و با دستور جناب تقوی نژاد در دستور شورا قرار گرفته است. و با اعطاء وکالت به دو نفر از همکاران،

   موضوع اعتراض به مالیات عملکرد سال ١٣٩٠ در دیوان عدالت اداری ثبت و مطرح گردیده است. همچنین درخصوص مالیات عملکرد سال ١٣٩٣ نیز در جلسه هیأت حل اختلاف شرکت و ضمن دفاعیات لازم تقاضای ارجاع به کارشناسی مطرح که مورد موافقت هیأت قرار گرفته و موضوع در کارشناسی در حال بررسی است.

٤-سرمایه گذاری در اوراق مشارکت :

هیأت مدیره پس از بررسی اوضاع و احوال و با تجویز مقررات صندوق، مبادرت به خرید اوراق مشارکت اخزا نموده است. تا تاریخ ٢١/٠٨/١٣٩٦ سه فقره اوراق مشارکت اخزا خریداری شده است.

٥-سپرده گذاری در بانک ها :

سپرده گذاری در بانک ها نیز طبق روال معمول صورت گرفته است. در حال حاضر سپرده گذاری منحصراً در بانک ملی شعبه خشایار صورت می گیرد چرا که تا قبل از تاریخ ١١/٠٦/١٣٩٦، سود ٢٢% پرداخت شده است و از این تاریخ با نرخ ١٥% محاسبه و واریز میشود. و با سایر بانک های دولتی نیز مذاکراتی انجام شده است تاکنون هیچیک از بانکها حاضر به دادن سود مازاد بر ١٥% نمی باشند.

٦-خدمات فنی و مستمری :

در دوره سه ماهه مورد نظر، ٢٤ نفر بازنشسته شده و برای آنان مستمری بازنشستگی مقرر شده است و همچنین برای ٥ نفر از خانواده بازنشستگان، مستمری بازماندگان، مقرر گردیده است .

با توجه به مدت زمان باقی مانده جهت احتساب سوابق بیمه، برای تعدادی از همکاران استعلام های لازم بعمل آمده و با آنان توافقنامه منعقد شده است. همچنین در مدت منتهی به ١٥/٠٨/١٣٩٦ برای تعداد حدود ٩٥٠٠ نفر مفاصاحساب برای تمدید پروانه صادر و تسلیم شده است.

٧-طراحی وب سایت صندوق :

پس از ملاحظه وب سایت صندوق، بنظر میرسید که اطلاعات درج شده در وب سایت پاسخگوی نیاز همکاران به اطلاعات مربوط به صندوق نمیباشد.در این راستا با همکاری واحد انفورماتیک صندوق، وب سایت جدید اصلاح و اطلاعات جدید در وب سایت گنجانده شده است که اهم آنها عبارت است از : انتشار مصوبات هیأت مدیره، صورت مذاکرات مجمع عمومی، جستجوی وکیل در سراسر کشور، اعضای هیأت مدیره، و بسیاری اطلاعات دیگر.

٨-اقدامات مؤثر در جهت وصول یک دوم سهم صندوق از مالیات وکلا :

پس از بررسی وضعیت مطالبه یک دوم سهم صندوق، ملاحظه گردید که برخی از کانونها ، یک دوم سهم صندوق را دریافت، ولی به صندوق پرداخت نکرده اند و برخی از دادگستری های سراسر کشور نیز سهم صندوق را بحساب کانونهای مربوطه واریز می کرده اند. با بررسی های بعمل آمده و مکاتبه با دادگستریهای سراسر کشور و کانونهای وکلا تا حدود زیادی این مشکل مرتفع شده و وصولی های صندوق از این بابت افزایش یافته است.

٩- بررسی ساختار اداری صندوق :

با بررسی اجمالی وضعیت ساختار اداری صندوق، بنظر میرسد که ساختار، نیازمند اصلاحاتی می باشد. در این راستا با چند نفر از صاحبنظران موضوع، مذاکره گردیده تا پیشنهادات خود را برای تغییر و اصلاح ساختار اداری صندوق ارائه و سپس اتخاذ تصمیم گردد.

١٠-عقد قرارداد بیمه تکمیلی sos  :

برای رفاه حال کلیه همکاران در سراسر کشور همانند سال گذشته در مرداد ماه سال ١٣٩٦ نیز قراردادی با بیمه سامان و با خدمات sos در دو سطح بدون سقف و با سقف تعهدات، تنظیم و مبادله گردیده و به اطلاع همکاران رسیده است. قرارداد بعدی در آذر ماه شروع میشود که در این مورد نیز اقدامات لازم بعمل خواهد آمد.

١١-اقدامات انجام شده برای خرید ملک  :

پس از بحث و بررسیهای فراوان، هیأت مدیره به این نتیجه رسید که مبالغ قابل توجهی از منابع صندوق را در ملک  سرمایه گذاری نمایند . جزئیات آن در گزارش جداگانه مطرح می شود.

١٢-نصب دوربین در اطراف ساختمان صندوق :

نظر به اینکه مقرر گردید، هیچیک از پرسنل صندوق بعد از ساعت اداری در صندوق نمانند، بنابراین به منظور ارتقا ایمنی صندوق، تمام ساختمان صندوق تحت پوشش دوربینهای مداربسته قرار گرفته است و هر یک از اعضای هیأت مدیره و همچنین مدیر اداری، هر لحظه قادر خواهند بود از طریق موبایل خود، ساختمان صندوق را رصد نمایند.

١٣-حذف غذای روزانه پرسنل :

 طبق روال قبل، صندوق برای پرسنل، هر روز ناهار از رستوران، تهیه میکرده است. هزینه تهیه غذای پرسنل در ماه حدود ١٠ تا ١٢ میلیون تومان بالغ میشده است. براساس پیشنهاد پرسنل و تأیید هیأت مدیره، غذا پرسنل حذف و بجای آن ساعت خروج کار روزانه از ١٦ به ١٥ تقلیل یافته است. همچنین این تغییر موجب صرفه جوئی در مصرف انرژی و سایر خدمات گردیده است. این تغییر در خدمات رسانی همانند گذشته به همکاران خللی وارد نکرده است .

١٤-خرید ملک برای برخی از کانونها :

١٤-١- با توجه به مصوبه مجمع عمومی در راستای یاری به کانون وکلای دادگستری اراک، ضمن مذاکره های غیرحضوری و جلسه حضوری، در نهایت موافقت گردید که صندوق، ساختمان فعلی کانون اراک را خریداری و طبق توافقنامه در اختیار آن کانون قرار دهد. مراحل کارشناسی در جریان است که به محض انجام کارشناسی نسبت به انعقاد قرارداد، اقدام خواهد شد.

١٤-٢- بنا با درخواست کانون محترم ایلام مبنی بر خرید ملک برای آن کانون نیز، اقدامات اولیه و تصویب آن در هیأت مدیره صندوق انجام گردیده و اقدامات عملی آن نیز در جریان می باشد.

١٥- بدهی های کانونهای وکلای دادگستری بابت ٤% حق بیمه :

کانونهای وکلای دادگستری تا تاریخ ٢٢/٠٨/١٣٩٦ مبلغ حدود ٣٤٦ میلیارد ريال بدهی معوق به صندوق حمایت وکلا دارند. در دوره مرداد تا ٢٤/٠٨/١٣٩٢ جمعاً مبلغ حدود ٤٥ میلیارد از طرف کانونهای وکلای دادگستری صندوق حمایت پرداخت شده است.

١٦-سایر موارد :

هیأت مدیره تصمیم گرفته است که شخصی بعنوان مشاور فنی به صورت قراردادی استخدام نماید تا درخصوص مسائل فنی و بیمه گری به هیأت مدیره و واحد های مربوطه، خدمات مشاوره ای ارائه نمایند. همچنین چند جلسه به منظور         هم اندیشی برای تغییر قوانین صندوق، با صاحب نظران حوزه صندوق حمایت برگزار گردیده است . به منظور استماع مشکلات و خواسته های همکاران بازنشسته نیز، جلساتی توسط یکی از اعضای هیأت مدیره برگزار گردیده است .

 

                                                                                  هیأت مدیره صندوق حمایت وکلای دادگستری