هم اندیشی
تاریخ انتشار: ١٣٩٨/٠٣/٢٩ - ١٤:٤٩:١٥

هم اندیشی درباره صندوق حمایت وکلای دادگستری

زمان: سه شنبه ١٣٩٨/٠٤/٠٤

ساعت :١٨:٣٠

مکان : کانون وکلای دادگستری مرکز سالن جلالی نائینی با حضور اعضای هیئت مدیره و مدیران اجرایی صندوق حمایت وکلای دادگستری

از کلیه وکلا و کارآموزان محترم دعوت به عمل می آید که در این هم اندیشی شرکت فرمایند.