جدول افزایش
تاریخ انتشار: ١٣٩٨/٠٦/٢٤ - ١٤:٥٦:٤٥

جدول افزایش حقوق مستمری بگیران

 

  در اجرای ماده ( ٢١ ) آئین نامه اجرائی ماده ( ٨) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلای دادگستری و پس از تصمیم مجمع عمومی مورخ ٢٧/٠٤/١٣٩٨ پیشنهاد افزایش حقوق مستمری بگیران طی نامه مورخ ٠١/٠٥/١٣٩٨ به وزارت دادگستری ارسال گردید.

  وزیر محترم دادگستری طی نامه شماره ١٥٤٣٠ مورخ ١٦/٠٦/١٣٩٨ افزایش های موضوع ماده (٢١)     آئین نامه را به شرح پیوست به صندوق حمایت اعلام نموده است.

  جهت مزید اطلاع مستمری بگیران محترم مابه التفاوت افزایش مستمری ها براساس مصوبه فوق برای ٥ ماهه ابتدای سال ٩٨ به همراه مستمری شهریور ماه طبق نرخ جدید محاسبه و پرداخت خواهد شد .