اطلاعیه
تاریخ انتشار: ١٤٠١/١٢/٢٩ - ١٥:٠٨:٠٨

به اطلاع همکاران گرامی میرساند

صندوق حمایت وکلای دادگستری از تاریخ ٢٩ /١٤٠١/١٢ لغایت ١٤٠٢/٠١/١٣ تعطیل میباشد