اطلاعیه
تاریخ انتشار: ١٤٠٣/٠٣/٣٠ - ١٧:٥٨:٠٩
همکاران گرامی
به اطلاع میرساند
طی تصمیم هیئت مدیره محترم صندوق حمایت وکلای دادگستری و با عنايت به تقارن با ايام ارائه اظهارنامه مالياتي از سوي همكاران محترم مهلت پرداخت فیش های حق بیمه دوره اول سال ١٤٠٣ تا پایان تيرماه ١٤٠٣ تمدید گردید.