مجمع عمومی
تاریخ انتشار: ١٤٠٢/١١/١٠ - ٢٠:٥١:٥٧

دعوت نامه رؤساي كانونهاي وكلاي دادگستري جهت شركت در مجمع عمومي عادي صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري مجمع عمومي عادي صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري در ساعت ٩ صبح روز پنجشنبه مورخ ١٤٠٢/١١/٢٦ در سالن جلال نائيني كانون وكلاي دادگستري مركز به نشاني: تهران، ميدان آرژانتين، ابتداي خيابان زاگرس، پلاك ٣، طبقه همكف تشكيل مي گردد

روابط عمومي صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري