برگزاری مجمع عمومی
تاریخ انتشار: ١٤٠٢/٠٤/٢٩ - ٢١:٠٣:٠٢

مجمع عمومی صندوق حمایت وکلای دادگستری در تاریخ ٢٩ تیر ماه ١٤٠٢  در کانون وکلای مرکز برگزار و طی آن اعضای هیئت مدیره دوره نهم صندوق حمایت وکلای دادگستری انتخاب شدند.منتخبین به  شرح ذیل میباشند

آقای سلیمان جعفری  با کسب ۳۰ رای

آقای طیب افشارنیا باکسب ۳۰ رای   

آقای مهدی کریمی با کسب ۱۴ رای به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره ؛

و نیز آقای میرسعید سیدی با کسب۱۲  رای

آقای احسان الله حیدری با کسب ۱۲ رای به عنوان اعضای علی البدل؛

 همچنین آقای یوسف رضایی مفرد به عنوان بازرس اصلی و آقای سیامک آرین پور به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند