اطلاعیه
تاریخ انتشار: ١٤٠٣/٠٣/١٦ - ٢٣:٠٧:٠٠

به اطلاع همکاران گرامی میرساند

ساعت کاری صندوق حمایت از روز شنبه مورخ ١٤٠٣/٠٣/١٩ تا اطلاع بعدی، ٧ صبح الی ١٤ میباشد.